01.10.2021 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dozrievanie, zber a pozberová úprava slnečnice

V systéme poľnohospodárstva Slovenskej republiky majú olejniny všeobecne významné postavenie pre ich mnohostranné využitie. Pretrvávajúci záujem o olejnaté semená, najmä o repkové a slnečnicové je nielen zo strany tukového priemyslu, ale ide aj o využitie v iných technických odvetviach, pričom významnú úlohu v tom zohráva práve slnečnica ročná. Vo svete je slnečnica ročná v prvej päťke a na Slovensku druhou najdôležitejšou olejninou, hneď po kapuste repkovej pravej.

Slnečnicu ročnú zaraďujeme medzi plodiny tradičné, výmera a výroba ktorej predstavovala v minulosti len malý podiel výroby oleja pre potravinársky priemysel. Význam slnečnice ročnej spočíva predovšetkým v pestovaní a získavaní vysokokvalitného, dieteticky hodnotného oleja, využívaného nielen pre technické účely, ale najmä ako stolový potravinársky olej. Celosvetová ročná produkcia predstavuje cca desatinu z celkovej svetovej produkcie rastlinných olejov. Slnečnica ročná poskytuje jeden z najkvalitnejších olejov pre ľudskú výživu, najmä z dôvodu vhodného zloženia nenasýtených mastných kyselín. Slnečnicový olej je príjemnej chuti a svojím zložením predstavuje optimálny produkt ľudskej výživy. Úžitok slnečnice ročnej je však mnohostrannejší. Vlákna zo stoniek slnečnice ročnej sa využívajú v papierenskom a textilnom priemysle. Ako vedľajšie produkty pri výrobe oleja vznikajú slnečnicové výlisky a extrahované šroty, ktoré sa využívajú pri výrobe kŕmnych zmesí ako dôležité bielkovinové zložky. Slnečnica ročná sa tiež pestuje ako kŕmna plodina, alebo plodina na zelené hnojenie.

Predtým ako začneme so zberom

Finálna úroda slnečnice ročnej je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Sú to najmä podmienky stanovišťa, klimatické a poveternostné podmienky, vplyv ročníka, svetelné podmienky, množstvo vzduchu a vody v pôde, individuálne schopnosti rastliny, fotosyntetická aktivita, dýchanie, veľkosť asimilačného aparátu, aktivita koreňového systému, genetický základ, odolnosť voči nepriaznivým činiteľom, tvorba a redukcia úrodotvorných prvkov, rast a vývoj rastlín, biologická hodnota osiva, agrotechnika a spôsob hospodárenia, ľudský faktor a pod.

Desikácia

Posledným krokom k úspešnému pestovaniu slnečnice ročnej je zvládnutie zberu v dobrej kvalite a s minimálnymi stratami. Predpokladom bezproblémového zberu je desikácia na rýchle ukončenie vegetácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down