20.01.2012 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Družstvá budujú lepší svet

Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev. Cieľom tejto iniciatívy je vyzdvihnúť prínos družstiev k socio-ekonomickému rozvoju, najmä v boji proti chudobe, k tvorbe nových pracovných miest a k sociálnej integrácii. Európska agrárna organizácia COPA - COGECA plánuje využiť Medzinárodný rok družstiev na propagáciu prínosov tejto formy podnikania pre roľníkov a podporiť ich v zakladaní a v rozvoji družstiev, vďaka čomu môžu posilniť svoju pozíciu na trhu.

Družstvo je autonómne združenie osôb, ktoré sa dobrovoľne združili s cieľom naplneniu svojich hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb prostredníctvom spoločne vlastneného a demokraticky riadeného podniku. To, že ho riadia samotní členovia, znamená, že rozhodnutia v rámci družstva nie sú motivované len ziskom, ale berie sa ohľad aj na potreby a záujmy členov a ich komunít. Podľa Organizácie spojených národov je sektor družstiev významným druhom kolektívnych organizácií, keďže združuje až 800 miliónov ľudí na celom svete. Družstvá sú dôkazom toho, že ekonomickú životaschopnosť možno spojiť so sociálnou zodpovednosťou, čo primälo OSN k tomu, aby podpore a propagácii družstiev venovala celý rok 2012.
Iniciatíva Medzinárodný rok družstiev, ktorej slogan znie Družstevné podnikanie buduje lepší svet si kladie tri hlavné ciele. Tým prvým je zvýšenie verejného povedomia o tejto forme podnikania a jej prínosoch k socio-ekonomickému rozvoju. Druhým cieľom je podpora zakladania nových družstiev a rast už existujúcich družstiev. A napokon je to povzbudenie vlád a regulačných orgánov jednotlivých štátov k tomu, aby zaviedli politiky a zákony, ktoré by umožnili rozvoj družstevného podnikania. V rámci Medzinárodného roku družstiev sa budú v 193 členských krajinách OSN konať tematicky zamerané konferencie, semináre, workshopy či premietania filmov, a chýbať nebude ani tvorba a vydávanie nových publikácií.
V uplynulom týždni oslávila začiatok Medzinárodného roka družstiev aj európska družstevná organizácia Družstvá Európa (Cooperatives Europe), ktorá spája organizácie agrárneho, bankového, bytového a spotrebiteľského sektoru, ako aj sektoru priemyslu a služieb. Táto medzisektorová organizácia, združujúca 123 miliónov členov, publikovala pri tejto príležitosti svoju politickú agendu pre rok 2012 s názvom Družstvá pre Európu – spoločne napred. Zdôrazňuje rozmanitosť spôsobov družstevného podnikania, ktoré je moderné, zodpovedné a udržateľné, a pokúša sa priniesť posun v riešení družstevnej otázky. Zámerom agendy je podporiť dialóg s politickými činiteľmi, ktorý by priniesol konkrétne riešenie súčasných kľúčových ekonomických, sociálnych a environmentálnych zmien.
Významným sektorom družstevného podnikania sú poľnohospodárske družstvá. Ako uviedol Pekka Pesonen, generálny sekretár európskej agrárnej organizácie COPA - COGECA, „družstvá sú hybnou silou zaisťujúcou konkurencieschopnosť a inovatívnosť európskeho agrárneho a potravinárskeho odvetvia“. V čom podľa Pekku Pesonena spočíva hlavná výhoda družstiev? „Umožňujú roľníkom spojiť sily v predaji produktov, pridávajú im hodnotu, pomáhajú chrániť poľnohospodárov pred rizikami a prispievajú k rozvoju produkcie prostredníctvom vývoja inovácií,“ uviedol.
Pekka Pesonen pripomenul, že význam poľnohospodárskych družstiev uznala aj Európska komisia, a v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky prišla s plánmi, ako ich činnosť podporiť. Komisia sa plánuje zamerať na celkové posilnenie pozícií producentských organizácií, a to najmä tých, ktoré pôsobia v oblasti pestovania ovocia a zeleniny, produkcie vína a olivového oleja a chovu oviec. „Roľníci v súčasnosti dostávajú len zlomok z každého eura, ktoré spotrebitelia minú, takže je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sa prostredníctvom rozvoja družstiev spojila strana ponuky a aby pomohla roľníkom k vyšším trhovým výnosom,“ podotkol Pekka Pesonen.
Aké aktivity chystá organizácia COPA – COGECA v rámci Medzinárodného roku družstiev? „Rozvinieme nové iniciatívy a v rámci propagácie družstiev zdvojnásobíme naše úsilie. Spolu s ostatnými partnermi zorganizujeme množstvo tematických udalostí, napríklad aprílový Družstevný týždeň v Bruseli. COGECA v júni predstaví Európsku cenu za družstevné inovácie. Účelom tejto ceny je ukázať, aké kreatívne a inovatívne sú európske poľnohospodárske družstvá a podporiť ich vo zvyšovaní konkurencieschopnosti, v posilnení pozície na trhu a vo vytvorení ďalších inovatívnych produktov,“ zakončil Pekka Pesonen.
MARÍNA URBÁNKOVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down