17.02.2014 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Družstvá rozhodujú o podobe podielnických listov

V súčasnosti sa v súlade so zákonom o cenných papieroch uskutočňuje rozsiahly proces premeny družstevných podielnických listov (DPL) zo zaknihovanej podoby na listinnú.

BRATISLAVA. Generálna riaditeľka RM–S Market, o. c. p. Elena Osuská pripomína, že nie je povinnosťou družstva uskutočniť premenu zaknihovaných DPL na listinné.
"O tom, v akej podobe budú existovať, rozhodujú členovia družstva na členskej schôdzi," vysvetlila. Podoba podielnických listov priamo súvisí aj s evidenciou ich majiteľov. "Pri zaknihovanej podobe DPL zmeny v osobe majiteľa alebo zmeny v osobných údajoch majiteľa oznamuje tomu, kto ich eviduje, majiteľ alebo jeho právny nástupca. Evidentom však nemusí byť iba Centrálny depozitár cenných papierov(CDCP), ale aj niektorý z jeho členov," priblížila.
Jedinou nevýhodou zaknihovaných podielnických listov z pohľadu vlastníka sú podľa E. Osuskej poplatky spojené s ich evidenciou. "Informáciu o vlastníctve DPL zomrelej osoby poskytne CDCP na základe žiadosti adresovanej notárovi, ktorý ako súdny komisár prejednával dedičstvo," vraví E. Osuská.
Evidenciu listinných DPL vedie priamo družstvo. Ich nevýhodou je, že dedič sa o vlastníctve týchto podielnických listov svojho právneho predchodcu nemusí vôbec dozvedieť. "Družstvá nemajú povinnosť oznamovať CDCP zmeny v osobe, v osobných údajoch majiteľov," doplnila.
Družstevné podielnické listy podľa odhadu agropodnikateľov pokrývajú približne 365 miliónov eur majetku poľnohospodárskych podnikov. Na burze cenných papierov sa s nimi obchoduje len občas, predávajú sa však za desatinu, maximálne štvrtinu nominálnej hodnoty. Napriek tomu odborníci radia, aby majitelia DPL zvážili, akým spôsobom s nimi naložia. Majú viacero možností.
"Každý vlastník DPL by si mal najprv zistiť, aké hospodárske výsledky má družstvo, ktoré cenný papier vydalo do obehu," radí E. Osuská. Odpredať ich pritom môže priamo družstvu, jeho členom alebo vedeniu družstva. Prípadne predať alebo darovať príbuznému či firme. "Môže tiež požiadať družstvo o ich premenu na členský vklad, nadobudne tak práva členov družstva. Podielnici desiatich percent z celkového množstva vydaných podielnických listov môžu vyslať svojich zástupcov aj na členskú schôdzu," doplnila E. Osuská. Pokiaľ družstvo nemá právneho nástupcu alebo je v likvidácii, môže majiteľ DPL previesť bezodplatne na Fond národného majetku (FNM).
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down