Duálne vzdelávanie v praxi

V súvislosti s aktuálnymi problémami v školstve a s riešením nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čo sa predovšetkým týka profesií vo výrobnej sfére, v posledných mesiacoch sa veľká pozornosť venuje duálnemu vzdelávaniu. Tento problém neobchádza ani poľnohospodárstvo. Ukazujú sa už prví priekopníci, ktorí začínajú riešiť nastolený problém.

Primárna úloha duálneho vzdelávania je z pohľadu študenta či žiaka okrem teoretických poznatkov získať aj odborné skúsenosti, dokázať sa orientovať  v praktickej problematike, získať pracovné návyky a manuálne zručnosti pre vykonávané povolanie.

Takýto obsah duálnemu vzdelávaniu vymedzujú zásady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aby však duálne vzdelávanie mohlo reálne fungovať a aby splnilo stanovené ciele, na to sú pre jeho realizáciu potrební dvaja: škola a potenciálny zamestnávateľ.

Teoretické vymedzenie je určite správne a jednoznačné, ale praktická realizácia duálneho vzdelávania už taká jednoduchá nie je.

V súčasnosti je na Slovensku 462 stredných odborných škôl, v ktorých sa učí viac ako 42 tisíc žiakov. Žiaľ, mnohí z nich po skončení školy nenájdu uplatnenie v praxi, a ako nezamestnaní zostávajú v evidencii úradov práce.

V auguste minulého roku bolo do duálneho vzdelávania na Slovensku zapojených len 97 zamestnávateľov a 278 žiakov.

V spolupráci s PD v Šenkviciach začala prvé kroky v duálnom vzdelávaní realizovať aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

Predseda družstva v Šenkviciach, Ing. Karol Motyka, charakterizoval duálne vzdelávanie ako znovu objavovanie kolesa. Žiaľ, veľa dobrého z minulosti sme zavrhli.

Napríklad tzv. povinné umiestenky do podnikov pre každého absolventa strednej či vysokej školy. A aj tzv. výrobné praxe žiakov v podnikoch na všetkých typoch poľnohospodárskych škôl boli v minulosti zákonitosťou.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *