02.06.2016 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dvaja odborníci v kukurici

Súčasná foliárna insekticídna ochrana kukurice, pokiaľ vynecháme škodcov vzchádzajúcich rastlín a koreňov, je založená predovšetkým na kontrole vijačky kukuričnej a v poslednom období tiež na dospelcoch kukuričiara koreňového. Syngenta ponúka dva prípravky, ktorých kombináciu možno opísať vetou: "choroby, škodcovia, vitalita rastlín, úroda a kvalita jedným ťahom".

Kukuričiar koreňový(Diabrotica virgifera) patrí medzi chrobáky z čeľade liskavkovitých, vijačka kukuričná (Ostrinia nubilalis) je motýľom z čeľade vijačkovitých. Spoľahlivým riešením pre likvidáciu oboch škodcov je nový insekticídny prípravok Ampligo, ktorý ako jediný insekticíd na trhu určený proti vijačke, obsahuje dve účinné látky a súčasne pôsobí dlhodobo. Tento prípravok súčasne vykazuje vedľajšiu účinnosť na ďalších významných škodcov ako sú mora bavlníková, vošky a iné.

Tohtoročná teplá zima neveští z hľadiska prežitia hmyzích škodcov nič dobré. Sumy efektívnych teplôt (SET), ktoré indikujú vývoj vijačky, už začínajú pomaly stúpať a možno predpokladať, že ak bude priebeh jari teplý, tohtoročné prvé nálety budú skoré a intenzívne.

 

Ampligo  je dvojzložkový insekticídny prípravok (ú.l. chlorantraniliprol, lambda-cyhalothrin) so zabudovanou Zeon technológiou a nízkym dávkovaním a flexibilným použitím. Je určený pre kontrolu všetkých vývojových štádií vijačky kukuričnej a dospelcov kukuričiara koreňového.

Účinná látka lambda-cyhalothrin je pestovateľom známa z prípravku Karate Zeon 5 CS. Pôsobí veľmi rýchlo po aplikácii (knock-down efekt), a to nielen proti obom spomínaným škodcom, ale aj proti ďalším ako sú vošky, mora bavlníková a iné.

Chlorantraniliprol je nová moderná účinná látka patriaca do skupiny diamidov. Primárne pôsobí cez tráviace ústrojenstvo, sekundárne má kontaktný účinok. Na zasiahnutom hmyze sa prejavuje celková letargia a svalová paralýza. Hmyz prestáva náhle prijímať potravu a nakoniec umiera. Spektrum účinku je proti škodcom z radu motýľov (vijačka kukuričná, mora bavlníková, obaľovače a i.) a zároveň proti niektorým rodom chrobákov (najmä mandelinkovitým). Veľmi významnou vlastnosťou je aj dlhá reziduálna účinnosť a translaminárny pohyb v rastline.

Kombinácia rýchleho nástupu účinku s dlhodobým reziduálnym pôsobením aj pri vysokých teplotách a vysokej odolnosti voči zmytiu dažďom zabezpečí spoľahlivú ochranu kukurice v letných mesiacoch. Ampligo nepriamo obmedzuje napadnutie kukurice chorobami, čím znižuje obsah mykotoxínov v produkcii aj v potravinovom reťazci. V prípravku sa nachádza moderná formulácia stabilnej suspenzie mikrokapsúl so ZEON technológiou.

Takmer každý pestovateľ kukurice dnes už vie, že ak dôjde k škodám spôsobeným požerom lariev vijačky, vznikne vstupná brána pre infekciu kukurice hubami Fusarium. Tie následne produkujú jedovaté mykotoxíny (DON, ZEA, FUM) a ich obsah sa negatívne prejaví nielen pri skrmovaní siláže dobytkom, ale aj v zníženom výkone mikroorganizmov zodpovedných za produkciu metánu v bioplynových staniciach. Ďalšími škodami, ktoré môže spôsobiť kukuričiar koreňový, ak odhliadneme od poškodzovania koreňov kukurice,  je požieranie blizien dospelcami. Takto poškodené porasty majú neopelené zrná v klasoch a výrazne tým klesá produkcia škrobu (tzn. energia) a zároveň sa významne znižuje rentabilita takto dopestovaného porastu či už ide o kukuricu na kŕmne účely, bioplyn alebo na zrno. Z týchto dôvodov je dôležité ochranu proti škodcom nepodceniť.

 

Aké sú hlavné prínosy prípravku Ampligo pre pestovateľa?

 • Kontrola oboch hlavných (i ďalších) škodcov kukurice v období kvitnutia a dozrievania
 • Flexibilné načasovanie aplikácie
 • Translaminárny pohyb v rastline zaistí ochranu i odvrátenej strany listov
 • Možnosť aplikácie aj pri vysokých letných teplotách (28°C)
 • Dlhodobý reziduálny účinok
 • Kontrola všetkých štádií vijačky (dospelce, larvy i vajíčka)
 • Zníženie obsahu mykotoxínov v zrne a siláži
 • Ideálny tank-mix partner do kombinácie s fungicídom Quilt Xcel, čo prináša zníženie obsahu mykotoxínov, zvýšenie úrody a odolnosti kukurice voči stresu
 • Zníženie rizika neopelenia z dôvodu požerkov blizien dospelcami kukuričiara (straty na úrode, na siláži a na energii do bioplynových staníc).

 

Ak výhody prípravku Ampligo spojíme s minuloročnou novinkou, fungicídom Quilt Xcel, tak máte k dispozícii naozaj komplexné riešenie. Túto kombináciu prípravkov sa priamo ponúka opísať vetou: "choroby, škodcovia, vitalita rastlín, úroda a kvalita jedným ťahom", pričom navýšenie úrody a vitality rastlín má Quilt Xcel v oficiálnej etikete.

Quilt Xcel je dvojzložkový systemický fungicíd (ú.l. azoxystrobin + propiconazole) s kuratívnym a preventívnym účinkom a širokým spektrom kontrolovaných chorôb v kukurici. Vďaka pozitívnemu vplyvu na fyziológiu rastliny umožňuje maximalizovať úrodový potenciál kukurice, dokáže bezpečne regulovať všetky významné listové choroby kukurice a navyše vykazuje veľmi významný vedľajší účinok na pôvodcu fuzarióz, čím napomáha znižovaniu obsahu mykotoxínov.

Prínosy Quiltu Excel pre pestovateľa:

 1. Prispieva k navýšeniu úrody a kvality produkcie, čo bolo preukázané v registračných pokusoch ÚKSÚP SR. Od roku 2016 je navýšenie úrody a kvality súčasťou oficiálnej etikety.
 2. Kuratívne a preventívne kontroluje široké spektrum chorôb prostredníctvom dvoch účinných látok vrátane vedľajšieho vplyvu na fuzariózy a produkciu mykotoxínov. Mobilita účinných látok v rastline zabezpečuje ochranu priamo nezasiahnutých častí rastliny i nových prírastkov. Širokospektrálna účinnosť voči patogénom umožňuje aktívne znižovať množstvo mykotoxínov v zrne aj v siláži, čo sa pozitívne prenáša do potravinového reťazca.
 3. Umožňuje rastlinám lepšie zvládať stres zo sucha i zo zamokrenia. Za sucha spomaľuje straty vody, pomáha kukurici lepšie tolerovať obdobie sucha prostredníctvom lepšieho hospodárenia s vodou. V období s nadbytkom vody podporuje kukuricu, aby odolávala stresu zo zamokrenia vďaka širokospektrálnej účinnosti voči chorobám a podpore tvorby silnejšieho a hlbšieho koreňového systému pre lepší príjem živín.
 4. Dáva možnosť rastlinám udržovať aktívny fotosyntetický aparát dlhšiu dobu. Tým predlžuje dobu aktívnej vegetácie a zvyšuje úrodu a kvalitu.
 5. Umožňuje kukurici maximalizovať príjem slnečnej energie s následným pretavením do podoby zrna. Šúľky sú väčšie, s väčším množstvom zŕn, ktoré lepšie vypĺňajú vreteno. Len dve až tri zrná v šúľku navyše predstavujú asi 1-1,5 gramu, umožnia však dosiahnuť vyššiu úrodu o 0,1 t/ha.
 6. Podporuje tvorbu pevnejšieho stebla s nižšou náchylnosťou k poliehaniu, čo umožňuje následne efektívnejší zber s menšími stratami. Napomáha kukurici odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam, hlavne silnému vetru v závere vegetácie. Zberom nepoľahnutého porastu lepšie využijete techniku, pracovný čas a ušetríte palivo.

 

Prípravok Ampligo možno použiť v tank-mix kombinácii s mnohými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami vrátane fungicídov pre použitie v kukurici. Pre maximálnu efektivitu a zníženie mechanického poškodenia kukurice odporúčame použiť tank-mix prípravkov Quilt Xcel 1,0 l/ha a Ampligo 0,2 l/ha.

Obr 1: Larva vijačky požiera potenciálny zisk z úrody

foto4_Larva vijačky napadá rostliny u klas kukuřice

 

Obr 2: Klas napadnutý Fuzariózami, čo je následok predchádzajúceho poškodenia vijačkou

 

foto3_Klas napadený Fusariozami po předchozím poškození zavíječem

 

Ing. Vojtěch Kocurek, PhD.

Syngenta Czech and Slovakia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down