17.02.2014 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektívna výživa pšenice na jar

Doterajší priebeh atypicky mierneho zimného obdobia si vyžaduje odlišné prístupy a riešenia nielen vo výžive rastlín, ale aj ich stimulácii. Dôležitým limitujúcim faktorom však naďalej v rastlinnej výrobe zostáva priebeh počasia, ktorý sa dá len ťažko odhadnúť.

Správny štart 

Nevyhnutným predpokladom pre naštartovanie rýchleho rastu ozimnej pšenice je vytvorenie optimálnych výživných podmienok. Cieľom jarného regeneračného hnojenia je podporenie rastu zimou zoslabnutých rastlín a ich regenerácia, obnova asimilačného aparátu a zvýšenie odnožovacej schopnosti a rastu koreňovej sústavy. Ukazovateľom pre voľbu dávky a druhu hnojiva je výsledok agrochemickej analýzy pôdy a agrobiologickej kontroly porastu po zime (počet rastlín na m2, počet odnoží resp. zdravotný stav porastu a jeho vývoj).

 

Synergický efekt výživy a stimulácie

Po prezimovaní má pšenica malý a oslabnutý koreňový systém (obr.1) a na intenzívnu kumuláciu biomasy vo fáze odnožovania potrebuje zvýšené množstvo dusíka. Celková dávka dusíka na regeneračné prihnojovanie sa pohybuje od 20 do 50kg.ha-1 N a pri neskorom nástupe jari a riedkych porastoch pšenice resp. u odrôd tvoriace úrodu počtom odnoží a hustotou porastu 60-70 kg N.ha-1. Vhodná je kombinácia dusíkatého prihnojenia s ďalšími živinami ako sú horčík, síra resp. mikroelementy v kombinácii s extraktmi so stimulačným a protistresovým účinkom s vyšším obsahom fosforu. Pri dobrom stave porastu je treba dávku dusíka znížiť, resp. ju možno rozdeliť na dvakrát. Pri neskoršej vegetácii sa volí vyššia jednorazová dávka. Najvyššie dávky sa používajú v riedkych porastoch, kde sa súčasne kombinujú s aplikáciou morforegulátorov a stimulátorov.  Na suchších stanovištiach, najmä za predpokladu suchšej jari, je aplikácia dusíka s podporou biostimulátorov najvýznamnejším opatrením. Aplikácia stimulátorov s  obsahom cytokinínov vždy vedie k zvýšenému a lepšiemu využitiu dusíka.

Rôzne typy vedenia porastu na jar

Atypická zima a priaznivé podmienky počas jesene i zimy rozdelilo porasty pšenice do dvoch skupín, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. Porasty siate po agrotechnickom termíne sú v štádiu odnožovania a na jar bude podstatné zregenerovať koreňový systém a podporiť odnožovanie. Za týmto účelom odporúčame aplikáciu prípravku Alga 300++P v dávke 1 l/ha v kombinácii s prípravkom SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l/ha. Z výživy na podporenie odnožovania je vhodný až 14% roztok močoviny a tiež CCC. Porasty, ktoré boli siate v agrotechnickom termíne majú dostatok až nadbytok odnoží a tento stav si vyžaduje špecifický prístup. Regenerácia koreňov tu bude zohrávať významnú úlohu, a preto odporúčame ich regeneráciu posunúť až ku koncu odnožovania a aplikovať prípravok Alga 300++P spolu s prípravkom SoftGuard, aby sme predišli zbytočnému zahusťovaniu porastu. Do obidvoch typov porastov sa javí veľmi pozitívne kombinácia uvedených prípravkov s hnojivom MicroRich, ktorý obsahuje široké spektrum mikroprvkov v chelátovej forme. Jeho aplikáciou odstraňujeme akútny nedostatok mikroprvkov  a zároveň predchádzame fyziologickým poruchám pri nedostatku mikroprvkov v pôde, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu efektivity pestovateľskej sústavy.

Výsledky z praxe

V rámci minulého pestovateľského roka sme realizovali pokus na pšenici, kde sme overovali kompletnú technológiu v porovnaní s kontrolou na prevádzkovom pokuse. Oproti kontrole sme dosiahli prírastok úrody 0,82 t/ha a čistý zisk z hektára po aplikácii prípravkov predstavoval 48,5 €.

Tabuľka 1. Výsledky prevádzkového pokusu v pšenici, rok 2013

Variant

Dávka/ha

Aplikácia

Úroda v t/ha

Navýšenie úrody

KEE

Zisk

t/ha

%

€/ha

Kontrola

-

-

6,38

-

-

-

-

-

Alga 300++P
SoftGuard++
MicroRich
Alga 300++K
SoftGuard++
AminoTotal

1 l

jar

7,2

0,82

12,85

123

1,6

48,5 €

1 l

0,5 l

1 l

na vlajkový list

1 l

0,5 l

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte webstránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk.

Doc. Ing. Ladislav Varga, Ph.D.

Produktový manažér

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down