21.01.2014 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektívne pestovanie jačmeňa jarného

Jačmeň patrí medzi plodiny, ktoré sa na Slovensku pestujú od nepamäti. Za posledné roky sa celková výmera jačmeňa jarného postupne znižovala a v roku 2012 sa na Slovensku pestoval na výmere približne 130 000 ha. Čo je však zarážajúce, priemerná úroda na Slovensku v poslednom desaťročí neprekročila hranicu 4,2 t/ha.

Čo je dobré vedieť ?

Vegetačná doba jačmeňa jarného je pomerne krátka a trvá približne 120 dní.  V priebehu tohto času  príjme jačmeň približne podobné množstvo živín ako pšenica za vegetáciu asi 270 dní. Jačmeň je plodina, ktorá ma celkovo slabý koreňový systém a na viac aj zle prijíma živiny. V prípade odstránenia tejto nevýhody je predpoklad na dosiahnutie vysokej úrody. Produkčná schopnosť jačmeňa je 3-krát väčšia ako u pšenice a za deň dokáže vytvoriť až 92 kg/ha fytomasy. Na 1 t zrna a príslušného množstva biomasy odčerpá jačmeň 24 kg N, 5 kg P, 20 kg K, 4 kg Ca a 2 kg Mg. Podstatné je na základe obsahu Nan v pôde stanoviť dávku dusíka a posledný dusík aplikovať najneskôr do konca odnožovania!

Obr. 1 Vplyv prídavku biostimulátora do morenia jačmeňa (vpravo) v porovnaní s kontrolou (vľavo)

Efektívne hnojenie a využiteľnosť živín

Pri aplikácii dávok jednotlivých živín pred sejbou jačmeňa  je potrebné brať ohľad aj na ich využiteľnosť z priemyselných hnojív ale aj z pôdy. Dusík aplikovaný v priemyselných hnojivách je využiteľný na 55 %, fosfor na 20 % a draslík na 50 %. Využitie živín z pôdny je závislé hlavne od pH pôdy a v optimálnych hodnotách je využiteľnosť dusíka 50 – 60 %, fosforu 13 % a draslíka 10 %. Na zefektívnenie využiteľnosti všetkých živín je vhodné aplikovať pred sejbou organické granulované hnojivo z obsahom morských rias AlgaSoil (1 diel AlgaSoil na 3 diely hnojiva). Zároveň dodávame do pôdy organické látky, zvyšujeme sorpčnú schopnosť pôdy, zlepšujeme jej úrodnosť (štruktúra, vododržnosť, textúra), pôdu nezasoľujeme a podporujeme mikrobiálny život v pôde.

Rýchly štart je dôležitý

Poľnohospodárska výroba je boj o čas. Priemerné úrody za posledné roky v rámci Slovenska sú odrazom stavu a vývoja porastov jačmeňa po sejbe. Využite zimnej vlahy a vývoj počasia po sejbe sú dôležitým ukazovateľom nasledujúceho vývoja jačmeňa.  Z tohto pohľadu je dôležité zabezpečiť rýchle a rovnomerné vzchádzanie a podporiť rýchly vstup do odnožovania. Z technologických opatrení to vieme ovplyvniť jednak kvalitnou prípravou a hĺbkou sejby 2 – 3 cm. Na podporu rozvoja koreňového systému, ktorý je veľmi potrebný na zvýšenie schopnosti jačmeňa prijímať vodu a živiny, je vhodné aplikovať spolu s moridlom overenú kombináciu prípravkov Alga300++P v dávke 2l/t a SoftGuard v dávke 1 l/t osiva. Tento prémiový balíček do morenia zahŕňa biostimuláciu, prírodnú výživu, protistresovú ochranu a prevenciu proti chorobám. Účinky použitia sú nasledovné:

-          giberelíny v morských riasach aktivujú a urýchľujú klíčenie

-          obsah auxínov a fosforu podporuje rast koreňov

-          aktivuje rýchle a rovnomerné vzchádzanie

-          podporuje odnožovanie

-          poskytuje ľahko prístupné živiny od začiatku rastu

-          zvyšuje odolnosť voči suchu, chladu a zamokreniu

-          SoftGuard pôsobí preventívne proti chorobám

-          SoftGuard zvyšuje účinnosť fungicídneho moridla

 

Skúsenosti pestovateľov z praxe

V rámci pokusov sme overovali aj vplyv pridávania stimulačných látok do morenia. V porovnaní s kontrolou sa dosiahla úroda vyššia od 0,6 – 1,1 t/ha. Podstatnejší je však ukazovateľ KEE (koeficient ekonomickej efektívnosti), ktorý nám hovorí o efektívnosti vynaložených nákladov na aplikáciu stimulačných látok do morenia. V tomto prípade sa 1 € vložené do morenia vrátilo 23 – 43 násobne naspäť.

Tabuľka 1. Výsledky prevádzkového pokusu s morením jačmeňa, 2013

Variant

Dávka/ha

Aplikácia

Úroda v t/ha

Navýšenie úrody

KEE

t/ha

%

€/ha

kontrola

-

-

4

-

-

-

-

Alga 600

0,8 kg/t

morenie

4,6

0,6

15

114

23,85

Alga 600

0,8 kg/t

morenie

4,7

0,7

17,5

133

27,82

Alga 600

0,8 kg/t

morenie

5,1

1,1

27,5

209

43,72

 

Následné ošetrenie počas vegetácie bude uverejnené v niektorom z ďalších čísiel.

Pre viac informácií o prebiehajúcich akciách kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte našu webstránku s e-shopom na www.agrobiosfer.sk.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s. r. o

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down