24.03.2014 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektívne pestovanie kukurice

Posledné dni nám pripomínali viac už letné počasie a niektorí zvedavci potupne začínajú uvažovať nad možnosťou sejby kukurice. Teplé počasie napovedá, že by sa tak mohlo udiať čoskoro, ale veľmi podstatné bude počkať si na optimálnu teplotu pôdy, ktorá by mala byť minimálne 8 – 12 oC.

Kritické obdobie sucha

Dôležitú úlohu v celej technológii pestovania kukurice zohráva kvalitná a dostatočná výživa, ktorá ovplyvňuje celkový zdravotný stav i odolnosť proti nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vysoké požiadavky na vodu má kukurica od vzchádzania po 5. list, ale najkritickejšie obdobie je 10 dní pred kvitnutím a 25 dní po vymetaní. Elimináciou tejto stresovej situácie dokážeme pozitívne ovplyvniť následný rast a vývoj kukurice. Kukuricu je možné pestovať na takmer všetkých typoch pôd s dobrým vzdušným režimom a pH od 6,5 – 7,0. Na dosahovanie vysokých úrod kukurica odčerpá z pôdy značné množstvo živín (tab. 1).

Rýchly štart a efektívne využívanie živín

Dôležité je vzchádzanie a rýchle zapojenie porastu a vytvorenie dostatočného objemu koreňov, ktoré pomáhajú prekonať obdobie sucha, ktoré väčšinou v tomto období prichádza. Možnosťou ako podporiť rast už od samotného klíčenia je aplikácia organického granulovaného hnojiva AlgaSoil pod pätu spoločne s používaným priemyselným hnojivom v pomere 1:3 ( na 100 kg hnojiva pridávame 30 kg AlgaSoil). Niektoré sejačky, ktoré majú prídavné zásobníky na mikrogranulát, cez ktoré je taktiež možné zrealizovať túto aplikáciu. Ďalšou výhodou tejto aplikácie je zvýšenie využiteľnosti živín z pôdy a hnojív, zlepšenie štruktúry pôdy, podpora činnosti pôdnych mikroorganizmov a zvyšovanie obsahu organickej hmoty v pôde.

Tabuľka 1. Odber živín úrodou kukurice v kg/t

Plodina

N

P

K

Mg

Ca

S

B

Zn

Kukurica na zrno

24

5,5

27

5

5,7

2,75

7g

35 – 40 g

Kukurica na siláž

3,5

0,8

3,3

0,45

1,1

-

-

30 g

 

Technológia ošetrovania kukurice

Vzhľadom na nutnosť podpory rastu koreňov za účelom zvýšenia príjmu živín a vody, silnej prostistreosvej ochrany (sucho, chlad, zamokrenie, zasolenie) je vhodné aplikovať  v štádiu od 2. do 10. listu prípravok Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha. V kombinácii s prípravkom Alga 600 je vhodné aplikovať prípravok so 43 % obsahom voľných L-aminokyselín AminoTotal v dávke 0,5 kg/ha, ktorý stimuluje celkový rast, zvyšuje výkon fotosyntézy, podporuje green efekt, zabraňuje starnutiu listov a v neposlednom rade dodáva kukurici aminokyseliny nevyhnutné pre interné procesy.

Zinok

Kukurica je plodina, ktorá potrebuje pre svoj rast značné množstvo zinku. Pri aplikácii granulovaných hnojív s obsahom zinku je potrebné si uvedomiť v akom rozsahu pH pôdy je zinok prijateľný. Zinok je z pôdy najlepšie prijateľný hlavne pri kyslom pH pôdy. Na ostatných pôdach je potrebné ho doplniť listovou aplikáciou. Aplikácia zinku na list v kukurici celkovo stimuluje rast kukurice, nakoľko je prekurzorom auxínov, zabezpečuje dobré opelenie a ozrnenie šúlka po celej jeho dĺžke, čo zabezpečí prípravok ProZinc v dávke 0,5-1 l/ha s obsahom zinku v chelátovej forme.

Dvojročné výsledky v praxi

V rámci spolupráce s Ing. Sekerkovou, CSc. sme v rokoch 2012 a 2013 zrealizovali pokusy v kukurici. V dvoch klimaticky rozdielnych ročníkoch  (tab. 2) vsa v porovnaní s kontrolou dosiahlo navýšenie po aplikácii Alga 600 v roku 2012 1,78 t/h a v roku 2013 0,24 t/ha. V klimaticky suchých ročníkoch má aplikácia prípravkov zo stimulačným účinkom a protistresovou ochranou významný prínos v rámci úrody a taktiež rentability pestovania.

Tabuľka 2. Výsledky pokusov v kukurici, CVRV, 2012 a 2013

Rok

Variant

Dávka/ha

Aplikácia

Úroda v t/ha

Navýšenie úrody

KEE

Zisk

€/ha

t/ha

%

€/ha

2013

Kontrola

-

-

9,09

-

-

-

-

-

Alga 600

0,5 kg

6 - 8 listov

9,33

0,24

2,64

36

2,41

21

Alga 600
AminoTotal
ProZink

0,5 kg

6 - 8 listov

9,87

0,78

8,58

117

3,4

83

0,5 kg

1 l

2012

Kontrola

-

-

11,67

-

-

-

-

-

Alga 600

0,5 kg

6 - 8 listov

13,45

1,78

15,3

356

23,8

341

  • Cena kukurice 2012 – 200 €/t
  • Cena kukurice 2013 – 150 €/t

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte webstránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodní manažér

Agrobiosfer s. r. o.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down