13.08.2018 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín

Súčasnú poľnohospodársku výrobu si nemožno predstaviť bez využívania integrovanej ochrany rastlín pred chorobami, škodcami a burinami. Popri mechanických a preventívnych spôsoboch regulácie škodlivých činiteľov, významnú úlohu v nej zohrávajú chemické prípravky. Nehľadiac na cenu chemických preparátov, určených na ošetrovanie poľných kultúr, je ich používanie najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom ochrany rastlín v tvrdých ekonomických podmienkach hospodárenia na pôde.

Rýchlosť a jednoduchosť

Vysoká účinnosť pesticídov je významne podmienená parametrami strojov na chemickú ochranu rastlín. Okrem presne stanovenej dávky pesticídu je potrebné dodržať zadanú koncentráciu roztoku, rovnomernosť aplikácie na pozemku alebo na povrchu ošetrovanej rastliny. Nemenej významná je i regulácia úletu pracovnej kvapaliny za hranice ošetrovaného pozemku.

K chemickej ochrane rastlín sa v rozhodujúcej miere používajú poľné postrekovače. Používanie chemických prípravkov postrekom patrí medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby ochrany rastlín. Snahou svetových výrobcov týchto strojov je, aby ich stroje vyhovovali tvrdým požiadavkám ekologickej bezpečnosti, aby zabezpečili danú kvalitu aplikácie pesticídov a aby umožnili znižovať zaťaženie pôdy i rastlín dávkami pesticídov a tak znižovať náklady na výrobu.

Výhodou chemických opatrení v ochrane rastlín je to, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy, čo umožňuje vykonať potrebné zákroky včas, t. j. vtedy, keď sú porasty najviac ohrozené burinami, chorobami alebo škodcami. Prednosťou chemických metód je ďalej aj to, že sú v porovnaní s mechanickými zásahmi (plečkovanie) rýchlejšie a jednoduchšie realizovateľné. Samotná prax nám však potvrdzuje, že aj chemicky spôsob ochrany je úspešný len vtedy, keď je vhodne doplnený ostatnými spôsobmi regulácie škodlivých činiteľov.

Vlastnosti pesticídov

Základnou žiadanou vlastnosťou pesticídov je dobrá účinnosť. Od účinnosti závisia aplikačné dávky a ekonomika použitia. Ďalšou žiadanou vlastnosťou je rýchlosť účinku; obyčajne sa vyžaduje rýchly začiatočný záber a dlhá reziduálna účinnosť. Veľmi významné sú fyzikálne vlastnosti účinných látok najmä rozpustnosť v rôznych látkach. Dôležitá je aj stabilita pesticídov v rôznych podmienkach, ktorá súvisí s ich chemickými vlastnosťami. Dôležitým kritériom pri posudzovaní pesticídov je bezpečnosť pre ľudí, úžitkové zvieratá a užitočný hmyz, najmä včely a pre niektoré ďalšie živočíchy a ošetrované rastliny.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down