Efektívne využitie kvapalného propánu

Predstavte si, že systém vykurovania pomerne rozsiahlej prevádzky čistiarne odpadových vôd je postavený na dodávkach nízkotlakovej pary z neďalekej chemičky. Pomocou výmenníka slúži para nielen na vykurovanie niekoľkých budov, ale aj na sušenie kalov, ktoré sú následne likvidované v spaľovni. Jedného krásneho dňa sa však tento zabehaný systém zmení, lebo modernizáciou prevádzky je zrušená spaľovňa. Razom klesne odber dodávanej pary a logicky stúpne jej cena, ktorá už nie je rentabilná pre prevádzku ČOV. Nastáva otázka, čo ďalej.

          Energetický audit, ktorý následne celú záležitosť posúdil a vyhodnotil, odporučil jednoznačne jediné možné ekonomické riešenie. Postaviť novú kotolňu s novými kotlami vysokej účinnosti spaľujúce propán. Hlavným dôvodom tohto odporúčania bola absencia prívodu zemného plynu, pretože ČOV sa nachádza na samom okraji mesta a investícia do prípojky by bola veľmi nákladná a navyše zložitá.

           Z výberového konania na realizáciu dodávok plynu vyšla víťazne rodinná firma TOMEGAS, ktorá je tradičným dodávateľom technických plynov vrátane kvapalného propánu už od roku 1992. Hlavným kritériom bola ekonomika realizácie aj prevádzky. Najprv bola vybudovaná pre potreby ČOV nová kotolňa a potom nasledovala inštalácia štyroch nadzemných zásobníkov na kvapalný propán s  objemom necelých 5 m3 (4850 litrov) s max.tlakom 15,6 baru.

         Vlastná realizácia prebehla od marca do začiatku októbra, kedy bol systém prvýkrát spustený. Už z prvých mesiacov prevádzky sa ukazuje, že energetické náklady sú výrazne nižšie v porovnaní so situáciou pred realizáciou (odhad je už teraz okolo 35 až 50%) a návratnosť investície bude v horizonte niekoľkých rokov (5 až 7). Kvapalný plyn (propán), ktorý je na verejnosti známy ako LPG (Liquid Petroleum Gas), má vysokú výhrevnosť (46.44 MJ / kg) a jeho spaľovanie je vysoko ekologické, čo je dôležité nielen pre komerčné projekty.

            Propán má navyše jednu obrovskú výhodu - je možné ho v kvapalnom stave jednoducho dopravovať pomocou autocisterien k zákazníkom.Odparovaním opäť vzniká plyn, ktorý potom spaľujú efektívne kondenzačné kotly. Zásobníky plynu možno zakúpiť, alebo tiež prenajať za výhodných podmienok, ku ktorým patrí aj pravidelný servis. Pri ČOV je systém nastavený tak, aby snímač inštalovaný na zásobníku plynu odovzdal dispečingu distribútora plynu správu, že je potrebné doplniť v niektorom z nich plyn. Na základe tejto informácie vyráža v relatívne krátkom horizonte autocisterna a zásobníky doplní. Riadiace stredisko ČOV celú situáciu monitoruje, bez toho, aby sa muselo zaťažovať vlastnou pravidelnou kontrolou zásobníkov.Vykurovanie kvapalným plynom - propánom - je efektívne nielen z pohľadu nákladov, ale aj ekologického hľadiska, pretože pri jeho spaľovaní vzniká také minimálne množstvo emisií, ktoré v súčasnej dobe nemožno ani spoľahlivo zmerať. Pokiaľ nie je v lokalite prípojka zemného plynu, potom ide o palivo budúcnosti, ktoré dokáže vo veľmi krátkom čase celý systém vykurovania nastaviť efektívne a ekonomicky.

Pripomeňme, že firma TOMEGAS dodáva zásobníky rôznych veľkostí, podľa toho, aká veľká je spotreba určitej prevádzky (od 4 m3 do 250 m3).

Ďalšie informácie nájdete na www.tomegas.sk

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down