27.05.2016 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EK žiada SR o dodržanie pravidiel nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia (EK) v rámci pravidelného mesačného balíka oznámení o porušení európskej legislatívy oficiálne v podobe odôvodneného stanoviska vyzvala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je porušovanie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa.

BRUSEL. Komisia uviedla, že po vstupe do EÚ bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 päť členských krajín, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, prijalo nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré exekutíva EÚ považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Môžu preto odrádzať potenciálnych investorov od cezhraničného investovania.

Niektoré obmedzenia môžu podľa EK sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné.

Táto žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ.

V prípade Bulharska a Slovenska hlavnou obavou podľa Bruselu je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ.

Komisia pripomenula, že na adresu uvedených piatich členských štátov už pred rokom, v marci a apríli 2015 zaslala "formálnu výzvu" poukazujúcu na nezhody s európskou legislatívou v tejto oblasti. Odpovede týchto členských štátov však nerozptýlili obavy EK týkajúce sa platných vnútroštátnych právnych predpisov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down