25.09.2013 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologické poľnohospodárstvo v L.Tepličke je podľa miestneho družstva v ohrození

Po viac ako 22 rokoch ekologického hospodárenia Poľnohospodárskeho podielnického družstva (PPD) Liptovská Teplička (okres Poprad) je reálna hrozba, že v roku 2014 nebude schopné zachovať ekologickú výrobu. Stane sa tak v prípade prerušenia dotácií na podporu ekológie zo strany štátu a bez jeho pomoci bude jediným východiskom prepustenie zamestnancov alebo ústup od ekologického hospodárstva.

Predsedníčka PPD Anna Glejdurová tvrdí, že „by bolo hanbou a neodpustiteľným hriechom, ak by sme spolu so štátom nenašli spoločnú reč. Ja si neviem predstaviť, čo sa stane so životom na našej dedine, ak budeme musieť pristúpiť k prepúšťaniu alebo ustúpiť od ekologického, prírode blízkeho obhospodarovania polí a dolín na úpätí národného parku. Určite to bude mať negatívne dopady na zachovanie záväzkov voči sieti chránených území NATURA 2000“.
      Kvalita bryndze a syrových výrobkov z Liptovskej Tepličky už podľa nej presiahli hranice regiónu a nedávno reprezentovali Slovensko na medzinárodnom odbornom podujatí Slow Food - CHEESE 2013 v meste Bra v Taliansku. „Dávame svetu na vedomie, že v regióne pod Tatrami je jedinečná príroda, pomocou ktorej stáročia miestne obyvateľstvo vyrábalo kvalitné a tradičné potraviny,“ konštatovala Glejdurová.
      Riešenia v rámci regiónu sa budú hľadať aj pomocou iniciatívy TATRY 2020 - regionálne partnerstvo pre súdržnosť. Jej aktéri sa v regióne snažia stanoviť spoločné priority pre financovanie rozvoja regiónu v súlade s konceptom zeleného a inkluzívneho rastu.
      “Podpora ekologického poľnohospodárstva (EkP) nie je len pomoc prírode, ale je to pomoc produkovať zdravé a tradičné potraviny za férovú cenu, nehovoriac o zamestnanosti a absentujúcej podpore krátkych regionálnych distribučných reťazcov. Verím, že nájdeme spoločne riešenie, inak verejne proklamované snahy štátu o zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti, podpory slovenských producentov, ale aj zachovania zamestnanosti, budú stáť na tenkom ľade,” uzavrela Glejdúrová.
      „EkP je v súčasnom období podporované prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka cez opatrenie Agroenvironmentálne platby v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2007-2013. Nariadenie pritom okrem iného stanovuje, že členské štáty sprístupnia podporu na celom svojom území v súlade so svojimi konkrétnymi potrebami, agroenvironmentálne platby sa poskytnú poľnohospodárom, ktorí dobrovoľne prijali agroenvironmentálny záväzok, a tiež, že tieto záväzky sa spravidla prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov,“ vysvetľuje princíp podpory riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala.
      Schválený PRV SR 2007-2013 stanovil pre oblasť EkP päťročné záväzky s tým, aby boli ukončené najneskôr v roku 2013. Ciele programu a ich finančné rámce pre EkP boli nastavené a plnené, pričom sa podporilo viac ako 166.000 hektárov celkovou sumou vyše 100 miliónov eur, takže záväzok ministerstvo splnilo na viac ako 100 %. „Vzhľadom na predpokladané oneskorenie prijatia legislatívy EÚ vo vzťahu k celej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky komisia ustanovila rok 2014 ako prechodný, t.j. pokračovať podľa súčasných pravidiel 2007 – 2013. Súčasný program rozvoja vidieka je však v oblasti agroenvironmentálnej podpory, teda aj EkP, plne nakontrahovaný,“ zdôraznil Hajnala s tým, že nové podmienky v zmysle novej reformy sa budú uplatňovať až od roku 2015.
      MPRV je podľa neho za podporu aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia a zamestnanosti na vidieku, a preto aj v budúcom programovom období plánuje takúto podporu v PRV. „Nové finančné prostriedky 2014 – 2020 sa rovná nové podmienky Spoločnej poľnohospodárskej politiky a tieto majú byť v prvom rade využité na plnenie priorít a cieľov novej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako i stratégie Európa 2020. Zásadou však zostáva zachovanie princípu dobrovoľnosti záväzkov pre príjemcov podpory z PRV, a teda nevzťahuje sa na nich nárokovateľná položka pre takýto druh podpory,“ uzavrel Hajnala.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down