08.02.2018 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomická, produkčná a sociálna situácia v poľnohospodárskych subjektoch

Podľa ostatného dostupného Štrukturálneho cenzu fariem existuje na Slovensku 23 566 subjektov právnických a fyzických osôb, ktoré obhospodarujú 1 901 614 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Väčšinovú skupinu čo do počtu s podielom 88,7 percenta tvoria podniky fyzických osôb, a to registrovaných a neregistrovaných, a menšinovú skupinu tvoria podniky právnických osôb s podielom 11,3 %. Z hľadiska veľkosti obhospodarovanej pôdy je situácia opačná, kde podniky právnických osôb obhospodarujú 80,5 % z poľnohospodárskej pôdy, a podniky fyzických osôb obhospodarujú asi 20 % poľnohospodárskej pôdy.

Podľa kritérií EK pre klasifikáciu podnikov do veľkostných skupín, kde triediacim kritériom je počet pracovníkov, celkový majetok (aktíva) alebo hrubý obrat, patrí rozhodujúca časť právnických osôb do skupiny veľmi malých a malých podnikov, čiže do 50 pracovníkov. Klesá počet stredných podnikov s počtom od 50 do 250 pracovníkov. Od roku 2011 takmer zanikli veľké podniky s počtom nad 250 pracovníkov.

Historický vývoj poľnohospodárskych družstiev dokumentuje, že ich počet sa výrazne zvýšil po roku 1990, kedy došlo k rozdeľovaniu družstiev. Od roku 2000 klesal počet poľnohospodárskych družstiev, a rástol počet obchodných spoločností. V súčasnosti ich počet klesol oproti 90-tym rokom minulého storočia na polovicu, a ustálil sa na počte asi 560 družstiev.

Koncentrácia majetku

Čo sa týka vlastníckych vzťahov, zmeny vidieť medzi organizačno-právnymi formami. Z hľadiska počtu vlastníkov je rozdielna vlastnícka štruktúra medzi poľnohospodárskymi družstvami a obchodnými spoločnosťami. Priemerný počet vlastníkov poľnohospodárskych družstiev je 7,3 krát vyšší ako priemerný počet vlastníkov obchodných spoločností. V obidvoch právnych formách od roku 2004 klesol počet vlastníkov takmer na polovicu. Tým dochádza ku koncentrácii majetku do rúk menšieho počtu vlastníkov.

Poľnohospodárstvo SR bolo od vstupu SR do EÚ ako celok vo väčšine rokov ziskové. Z 13-tich rokov dosiahlo zisk v 10-tich rokoch. Strata bola  vykázaná v 3 rokoch; bolo to v rokoch 2009 a 2010 v dôsledku dosahov finančnej a hospodárskej krízy, kedy bolo aj najmenej ziskových podnikov. Ďalej to bolo v roku 2013 pod vplyvom výrazného poklesu cien najmä rastlinnej produkcie.

Úroveň výnosov a výsledku hospodárenia je stále nižšia ako v období pred krízou. Výsledok hospodárenia ovplyvňujú okrem cenového vývoja poľnohospodárskej produkcie najmä podpory. Ich vývoj mal od vstupu SR do EÚ narastajúcu tendenciu. V ich štruktúre dominujú platby na rozvoj vidieka (45,8 %) a priame platby (38,5 %).

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down