Ekonomická výroba mlieka: „LGAN – múdre rozhodnutie“

Pod týmto názvom sa v polovici novembra 2021 uskutočnil odborný on-line webinár spoločnosti Limagrain Central Europe SE, Slovakia, zameraný na silážne hybridy kukurice LGAN s preukázateľne vyššou stráviteľnosťou NDV, na ekonomiku výroby mlieka a predstavenie  digitálnej platformy pre prognózovanie optimálneho termínu zberu a silážovanie kukurice.

Účastníkov webináru privítala Ing. Milena Mařáková, zástupkyňa spoločnosti Limagrain, ktorá zároveň viedla diskusiu k nastoleným témam.

Cesta do mliekarne začína na poli

„Šľachtenie kukurice spoločnosti Limagrain je v porovnaní s inými spoločnosťami postavené na čiastočne iných šľachtiteľských kritériách. Prioritou  je čo najvyššia dávka energie v kukuričnej siláži, aby dojnica vytvorila čo najviac mlieka,“ povedal v úvode prednášky Ing. Jiří Matuš, produktový manažér spoločnosti Limagrain pre Českú a Slovenskú republiku.

Ide najmä o vysokú stráviteľnosť vlákniny a veľmi dobrý obsah škrobu. Čím vyššia je stráviteľnosť vlákniny kukurice, tým je krava schopná prijať vyššie množstvo sušiny (asi 170 gramov na každý stupeň stráviteľnosti DINAG) v kŕmnej dávke, čo  predstavuje o 0,25 kg mlieka viac na dojnicu/deň. Podľa J. Matuša nemenej dôležitými kritériami sú dobré agronomické vlastnosti ako je skorosť, úrodnosť, prispôsobivosť, dobrý zdravotný stav a odolnosť proti poliehaniu: „Pokiaľ hybrid splní uvedené kritériá, dostane označenie LG Animal Nutrition – je tak prioritne určený pre výživu vysokoúžitkového hovädzieho dobytka.“ 

Pre uľahčenie výberu hybridov do konkrétnych podmienok v spoločnosti Limagrain už pred piatimi rokmi zaviedli porovnávanie hybridov podľa kritéria LGAN Milk+. Kombinuje úrodový potenciál s kvalitou silážnej hmoty, t. j. koľko mlieka je dojnica schopná nadojiť z jedného kilogramu prijatej sušiny silážnej rezanky. Produkčný potenciál hybridu predstavuje koľko kilogramov mlieka môžeme získať z jedného hektára. Základom výpočtu LGAN Milk+ je uznávaný systém hodnotenia kvality silážnej kukurice MILK 2006, ktorý predikuje príjem, hodnotí kvalitu sušiny kukuričnej siláže s ohľadom na obsah škrobu, stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny, obsah proteínov, atď. Podľa J. Matuša ide o prehľadné vyjadrenie funkčnosti silážnej kukurice na základe výsledkov dosiahnutých v našich klimatických podmienkach. 

Výsledky pokusov

Kombinovaním kvality kukuričnej siláže s výsledkami v úrodách v danom sortimente silážnych hybridov môžeme vypočítať rozdiel v produkčnom potenciáli medzi najlepším a najhorším hybridom. J. Matuš predstavil výsledky pokusov ÚKZÚZ-u v roku 2020, v ktorých hybrid kukurice LG 31.268 dosiahol 28 000 litrov mlieka z jedného hektára (podľa indexu LGAN Milk+), pričom medzi najhorším a najlepším hybridom bol rozdiel až 5 000 litrov mlieka na hektár. „Výberom hybridu kukurice na siláž pestovateľ priamo rozhoduje o ekonomike výroby mlieka,“ dodal J. Matuš. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down