24.02.2016 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika pestovania repky v SR (II.)

Dlhodobý vývoj nákupných cien repky poukázal, že až do roku 2007 mala cena za repku podobný priebeh ako cena slnečnice. Ku zlomu vo vývoji cien došlo po roku 2007, keď v nasledujúcom roku (2008) producenti predávali repku za 415,4 EUR/t. Následne však v roku 2009 cena repky poklesla o takmer 41,9 percenta, pričom produkcia repky poklesla medziročne o 8,9 percenta.

Ceny

V rokoch 2011 sa cena za repku medziročne zvýšila o 44,3 percenta a produkcia repky len o 3 percenta. Za historicky najvyššiu cenu predávali svoju produkciu repky pestovatelia v roku 2012, čo možno pripísať i poklesu produkcie repky v tomto roku o takmer 36,0 percent. V nasledujúcich dvoch rokoch sa zaznamenal pokles cien za repku i slnečnicu, pričom nákupné ceny za repku klesali miernejším tempom. Z vývoja cien a produkcie vyplýva, že úroveň cien nie vždy kopíruje vývoj domácej produkcie a tým ponuky pre obchod a spracovanie. Slovensko je závislé na svetových cenách, pri olejninách hlavne od svetových cien sóje, ktorá je najvýznamnejšou olejninou vo svete. Na vývoj cien repky u nás však vplýva i výroba MERA a vývoz semena repky na spracovanie do zahraničia.

Tab. 8 Priemerné ceny semien repky a slnečnice (EUR/t)

Ukazovateľ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Repka

276,6

224,5

269,7

275,2

415,4

241,2

319,2

460,6

484,0

369,8

335

Slnečnica

251,6

251

245,1

370,2

280,2

200,8

346,7

356,6

446,0

324

278

Prameň: ŠÚ SR

Situácia v EÚ

Repka olejná a slnečnica sú hlavnými olejnatými plodinami pestovanými v EÚ-28, pričom je zároveň EÚ i najväčším producentom repky na svete. Najväčším producentom repky v EÚ-28 je Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Poľsko a Česká republika. Hlavnou hnacou silou dopytu po repkovom oleji je v EÚ nielen potravinárske použitie, ale aj výroba bionafty. O rozsahu pestovania vo všeobecnosti rozhodujú zmeny v politike biopalív, nízke ceny, dotačná politika, používanie chemických prostriedkov, atď.

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej v SR

Pre každý poľnohospodársky podnik je najdôležitejším prínosom pestovanej plodiny jej ekonomická efektívnosť. Pri hodnotení efektívnosti výroby poľnohospodárskych komodít je za najdôležitejší považovaný vzťah medzi nákladmi a výnosmi, ktorý v konečnom dôsledku vplýva na výšku ich efektu, t. j. zisku alebo straty. Ekonomickú efektívnosť pestovania repky olejnej sme skúmali cez rentabilitu výroby s podporou a bez podpory. Vychádzali sme z údajov vybraného súboru podnikov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý od 1. Januára 2014 pôsobí v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Tieto informácie ústav dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Výsledné informácie majú orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od súkromne hospodáriacich roľníkov – fyzické osoby. Ekonomiku pestovania repky olejnej hodnotíme v časovej rade rokov 2010 – 2014.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down