26.03.2015 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EÚ vyšetruje SR pre investičné obmedzenia pri poľnohospodárskej pôde

Európska komisia (EK) dnes v rámci pravidelných mesačných hlásení o opatreniach prijímaných voči členským krajinám EÚ, za účelom dodržiavania spoločnej legislatívy oznámila, že začala konanie vo veci porušenia predpisov voči Bulharsku, Litve, Maďarsku a Slovensku v oblasti investičných obmedzení týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy.

BRUSEL. Komisia sa rozhodla oficiálne požiadať uvedené štyri členské krajiny, aby predložili vyjadrenia k ich právnym predpisom upravujúcim nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy. Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré podľa práva EÚ možno považovať za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa.
      Akékoľvek obmedzovanie týchto základných slobôd vyplývajúcich zo zmluvy musí byť riadne odôvodnené a v súlade so zásadami nediskriminácie a proporcionality. Členské štáty môžu stanoviť vlastné pravidlá na podporu rozvoja vidieka, na udržiavanie pôdy na poľnohospodárske účely a na zabránenie špekulatívnemu tlaku na ceny pôdy, musí to však byť v rámci mantinelov, ktoré sú na tento účel stanovené v právnych predpisoch EÚ.
      Komisia sa domnieva, že sporné vnútroštátne ustanovenia obsahujú určité obmedzenia, ktoré môžu ponechávať priestor na diskriminačné zaobchádzanie s investormi z iných členských štátov.
      Patria sem: podmienka trvalého pobytu v danej krajine; obmedzenia týkajúce sa osôb bez miestneho bydliska alebo bez predchádzajúcich miestnych podnikateľských aktivít; obmedzenia týkajúce sa osôb bez odborných znalostí; obmedzenia pri postúpení využívania pôdy alebo obmedzenia týkajúce sa právnických osôb, ako aj právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na predchádzajúce schválenie kúpnych zmlúv.
      Žiadosti EK majú podobu formálnej výzvy, ktorá predstavuje prvý stupeň konania vo veci porušenia predpisov podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na poskytnutie príslušných odpovedí.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down