21.02.2020 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EUROPEAN GREEN DEAL a slovenské zeleninárstvo a zemiakarstvo

Koncom roka 2019 sa začala práca novej Európskej komisie pod vedením pani Ursuly von der Leyen. Jej dominantnou témou je zabezpečiť celospoločenský konsenzus a vďaka spoločenskej podpore vytvoriť podmienky na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Na zabezpečenie tohto cieľa sa prispôsobila aj organizácia komisie, kde jedným z troch výkonných viceprezidentov sa stal pán Frans Timmermans, ktorý je priamo zodpovedný za koordináciu a presadenie týchto ekologických a klimatických tém naprieč ekonomikou EÚ, či už ide o energetiku, dopravu, alebo poľnohospodárstvo. F. Timmermans je navyše takpovediac prvý z výkonných viceprezidentov, ktorý súčasne zastupuje prezidentku komisie von der Leyen v čase jej neprítomnosti, čo dáva jeho agende ešte väčšiu vážnosť. Európska komisia sa bude formovať do takzvaných skupín komisárov, kde jednou zo šiestich priorít bude Európska zelená dohoda (EUROPEAN GREEN DEAL) a tejto skupine bude F. Timmermans predsedať. Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski bude vzhľadom na to, že od poľnohospodárstva sa očakáva veľký prínos k splneniu týchto ambicióznych klimatických cieľov, pracovať do veľkej miery pod vedením komisára pre Európsku zelenú dohodu F. Timmermansa.

Hlavné ciele tejto zelenej politiky sú:

  1. Do roku 2050 bude EÚ klimaticky neutrálna.
  2. Do roku 2030 zníži EÚ produkciu skleníkových plynov o 50 percent.
  3. V rámci biodiverzity a zelených záväzkov pre rok 2030 znížiť objem používaných pesticídov a minerálnych hnojív „aspoň o 30 percent“, aspoň 10 percent európskej poľnohospodárskej pôdy by malo byť vyčlenené na neprodukčné a krajinné prvky, rozšíriť plochu ekologického poľnohospodárstva na 30 percent poľnohospodárskej pôdy.

Otázky, na ktoré si musíme zodpovedať

Čo to znamená pre slovenské poľnohospodárstvo a špeciálne pre pestovateľov zeleniny a zemiakov? Ako sa k tomu máme postaviť? Mali by sme sa brániť prejavom týchto politických smerov, alebo by sme sa mali snažiť ich prijať a prispôsobiť sa im? Sme vôbec vzhľadom na súčasné technické možnosti a naše poznanie schopný v krátkej dobe pretransformovať naše pracovné postupy tak, aby boli v súlade s touto politikou?

Pozitíva pre sektor

Akokoľvek hrozivo to môže vyzerať, je v tejto novej politike aj časť nádeje pre našich producentov. S tlakom na redukciu emisií pôjdu ruka v ruke aj reštrikcie a nové dane v energetike a doprave, ktoré znevýhodnia produkciu vzdialenú od miesta spotreby. Naopak to teda môže byť aj výhoda pre lokálnych producentov. Aby EÚ splnila tieto ciele mala by v prvom rade vyvíjať aktivity takým smerom, aby dosiahla samozásobenie na všetkých regionálnych trhoch, bez potreby presunu produkcie na veľké vzdialenosti.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down