Európske a ázijské univerzity spoločne

Ochrana zdravia ľudí, zvierat a rastlín v každej fáze procesu výroby potravín je z hľadiska verejného zdravia a hospodárstva jednou z hlavných priorít. S profesorkou Miroslavou Kačániovou sme hovorili o tom, čo prinieslo strategické partnerstvo európskych a ázijských univerzít v oblasti bezpečnosti potravín.

„Cieľom politiky krajín v oblasti bezpečnosti potravín je zaistiť, aby občania mali prístup k bezpečným a výživným potravinám vyrobeným zo zdravých rastlín a zvierat a aby potravinársky priemysel, mohol fungovať v čo najlepších podmienkach,“ hovorí prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry mikrobiológie Fakulty biotechnológie  a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá počas troch rokov koordinovala za SPU projekt Tempus zameraný na bezpečnosť a kvalitu potravín.

Päť univerzít v jednom projekte

Projekt Tempus 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR: „Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tadžikistane“ sa realizoval od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2016. Boli do neho zapojení európski partneri – Poľnohospodárska univerzita v Jelgave, Lotyšsko, Litovská univerzita zdravotných vied, Kaunas, Litva a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a ázijskí partneri z Tadžickej poľnohospodárskej univerzity, Technologickej univerzity a Avicenna lekárskej univerzity v Dušanbe v Tadžikistane.

„Hlavným cieľom projektovej spolupráce bolo vzdelávanie a výskum v oblasti kontroly bezpečnosti a kvality potravín v existujúcich i perspektívnych študijných programoch (ŠP), vytvorenie magisterského ŠP zameraného na bezpečnosť, kvalitu a štúdium potravín na Tadžickej poľnohospodárskej univerzite v Dušanbe,“ informuje koordinátorka. Dodáva, že pracovné stretnutia boli zamerané na koordináciu a zhodnotenie systematizácie realizačných krokov orientovaných na absolvované a pripravované aktivity. „Na stretnutiach partneri z európskych krajín informovali o príprave sylabov a študijných materiálov vo forme prezentácií, o priebehu výučby tadžických študentov – prvých budúcich odborníkov v Tadžikistane v oblasti  bezpečnosti a kvality potravín a hodnotili absolvovanie jednotlivých predmetov počas štúdia. Zároveň hodnotili stupeň vedomostí študentov a zvládnutie anglického jazyka počas štúdia, keďže pedagógovia z uvedených európskych inštitúcií vyučovali tadžických študentov v angličtine. Na poslednom stretnutí, ktoré sa konalo v polovici novembra, európski partneri hovorili o nasledujúcej spolupráci v rámci vzdelávacej a výskumnej činnosti do budúcnosti.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *