17.06.2024 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Farmári už môžu požiadať o bezúročnú pôžičku za nevyplatené priame podpory

        Bratislava 17. júna (TASR) - Poľnohospodári už môžu požiadať o bezúročnú pôžičku od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) za nevyplatené podpory. Pôžička je určená pre poľnohospodárov, ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nestihne spracovať a vyplatiť priame podpory za rok 2023 do konca júna tohto roka a súčasne títo oprávnení poľnohospodári nemôžu čerpať obdobný preklenovací úver poskytnutý na rovnaký účel, aký je predmetom tejto pomoci.

Informovala Adriána Páchniková, špecialistka pre komunikáciu a PR zo SZRB. Lehota na predkladanie žiadostí je do 23. júna.
        Spresnila, že v zmysle schémy pomoci de minimis na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory pre poľnohospodárov, Ministerstvo financií SR v spolupráci so SZRB v pondelok vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci pre poľnohospodárov - mikro-, malých a stredných podnikateľov.
        "Cieľom návratnej finančnej výpomoci poskytovanej prostredníctvom SZRB je pomôcť s financovaním potrieb poľnohospodárov v období do vyplatenia priamej podpory zo strany PPA. Som rád, že práve naša banka ako vykonávateľ schémy pomoci de minimis podporí poľnohospodárov prostredníctvom bezúročnej pôžičky," uviedol Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.
        Príjemcom pomoci môže byť mikro-, malý a stredný podnik pôsobiaci v odvetví prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, ktorý požiadal PPA o priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023. Žiadateľ nemôže čerpať obdobný preklenovací úver poskytnutý na rovnaký účel, aký je predmetom pomoci. Zároveň je potrebné požiadať PPA o zmenu čísla bankového účtu na poukázanie priamej podpory na jeho úverový splátkový účet, ktorý mu bude bezodplatne zriadený v SZRB.
        Výška návratnej finančnej výpomoci môže byť maximálne 70 % predbežného nároku na priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023, najviac však do výšky 100.000 eur. Úroková sadzba návratnej finančnej výpomoci je 0 % p. a. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci musí byť uzavretá a účinná najneskôr do 31. augusta 2024.
        Žiadosť o poskytnutie pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci, vrátane vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc, sú dokumentmi potrebnými pre posúdenie nároku pomoci, ktoré predkladá žiadateľ elektronicky odoslaním na e-mailovú adresu polnohospodari@szrb.sk. Podrobné informácie a súvisiace dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle vykonávateľa schémy www.szrb.sk/produkty/pomoc-pre-polnohospodarov.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down