09.07.2021 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

FORD bol úspešný aj v traktoroch

V technike, aj poľnohospodárskej, vrátane traktorov existujú určité vývojové trendy, prakticky od zahájenia výroby prvého kusu výrobku. To platí v plnom rozsahu aj pri vývoji traktorov, i napriek tomu. že príliš časté konštrukčné zmeny, aj keď progresívne, pre konkrétny typ traktora, môžu byť z hľadiska servisu kontraproduktívne. Súčasné vývojové trendy v oblasti traktorov sú v odbornej verejnosti známe, ako je to zrejmé z obsahu odborného príspevku docenta Ďuďáka uverejneného v tomto čísle Roľníckych novín.

Avšak menej známe sú vývojové trendy, ich tvorcovia a firmy, ktoré v minulosti mali dominantný podiel nie len, na vývoji, ale aj na trhu traktorov. Pod značkou FORD si zvyčajne každý predstavuje celosvetovo známu automobilku s úspešnými modelmi automobilov, ale už málokto dáva túto značku do súvislosti s vývojom a výrobou atraktívnych traktorov v minulosti. Preto aj obsah tohto príspevku je retrospektívne zameraný na historické skutočnosti, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia, lebo história je v mnohom poučná, a to nielen v technike.

 

Založenie samostatnej traktorovej firmy

 

Z historických dokumentov je známe, že Henry FORD bol vynaliezavý človek a vôbec nemožno o tom pochybovať. Prvý experimentálny traktor Henryho FORDA bol skompletizovaný v rokoch 1906 až 1907. Niekoľko rokov mal však FORD o tento projekt malý záujem, pretože väčšinu svojho času venoval vývoju úspešných automobilov. Ďalšie experimentálne modely traktorov, ktoré boli výsledkom jeho snahy sa objavovali iba sporadicky čas od času. Tieto modely však jednoznačne poukazovali, že FORD sa nevzdal myšlienky na vývoj a následne masovú výrobu traktora, ktorý by bol cenovo prijateľný aj pre malých farmárov. Avšak väčšiu aktuálnosť jeho vývojovým snahám dodala prvá svetová vojna. Pod vplyvom vojnových udalostí v roku 1915 založil Henry FORD v Dearborne v štáte Michigan firmu na vývoj traktorov. Firma dostala názov HENRY FORD & SON a zamestnala niekoľko najtalentovanejších Fordových technikov. Už v roku 1917 firma vyrobila prvých 50 kusov prototypov traktorov s typovým označením FORDSON MODEL F (obr. 1), ktoré boli určené na skúšky. Z uvedeného počtu boli 2 kusy dodané do Británie na žiadosť britskej vlády, aby sa vyskúšali, či budú vhodné pre tzv. vojnovú orbovú kampaň. Odborníci, ktorí sledovali skúšky týchto traktorov boli nadšení ich výkonmi a malou hmotnosťou.

 

Slávny a úspešný FORDSON MODEL F

 

Skutočnosť, že to boli prvé traktory skonštruované pre sériovú výrobu s nižšími výrobnými nákladmi a následne aj cenou, inšpirovala britskú vládu natoľko, že požiadala Henryho FORDA o urýchlenú dodávku 6 tisíc kusov. Aj napriek tomu, že FORD chcel ešte na vývoji pracovať, súhlasil s britskou požiadavkou a začal intenzívne pripravovať sériovú výrobu. Do konca roku 1917 sa vyrobilo celkom 254 kusov. V polovici 20-tych rokov dosiahla výroba rekordnú hodnotu viac než 100 tisíc kusov ročne. Než bola v roku 1928 výroba presunutá do Írska, bolo v Dearborne vyrobené viac než 700 tisíc traktorov. Obrovskému výrobnému objemu prispeli aj objednávky od sovietskeho Ruska. Kvôli naliehavej potrebe zvýšiť mechanizáciu na ruských hospodárstvach, za účelom zvýšenia produkcie potravín, sa do Ruska vyviezlo viac než 26 tisíc kusov. Taktiež neznáme množstvo traktorov bolo vyrobené v Rusku na základe licenčnej zmluvy. Nevídaný predaj tohto slávneho FORDSONA MODEL F bol dôsledkom aj Fordovej koncepcie znižovania ceny. Podľa vtedajšieho cenníka v roku 1918 bola jeho cena 750 amerických dolárov, v roku 1922 vďaka opakovanému znižovaniu ceny dosiahla už len 395 amerických dolárov. Na základe vyššie uvedených skutočností je doslova žiaduce položiť si oprávnenú otázku, v čom spočívala úspešnosť tohto historicky i technicky významného typu traktora.

Okrem atraktívnej ceny sa tento typ traktora na tú dobu vyznačoval doslova prevratným a veľmi progresívnym konštrukčným riešením. Najmodernejším a najprogresívnejším konštrukčným prvkom MODELU F bol spôsob uloženia motora, prevodovky a diferenciálu do jedného pevného, plne zakrytého konštrukčného celku. Takže nebol potrebný rám a vznikla tak samonosná bezrámová konštrukcia, ktorá sa používa aj na súčasných traktoroch.

Motor bol zážihový, štvorvalcový s ventilovým rozvodom SV (tzv. stojaté ventily) o výkone 18 koní (13,3 kW). Z konštrukčného hľadiska bol motor zaujímavý aj tým, že bol vybavený vodným čističom vzduchu a pohon ventilátora bol plochým remeňom.

Prevodovka bola trojstupňová a pohon zadnej nápravy bol riešený závitovkovým prevodom. Aj napriek tomu, že závitovkový prevod má nízku účinnosť, má jednu veľkú výhodu, ktorá spočíva v tom, že je samosvorný.

Keďže prvé verzie traktora nemali žiadne brzdy, funkciu bŕzd zabezpečoval závitovkový prevod  na zadnej náprave. To znamená, že po ubratí plynu bol traktor intenzívne brzdený a to bez ohľadu na zaradený prevodový stupeň, avšak po vypnutí spojky sa traktor okamžite zastavil. Pre úplnosť treba spomenúť, že diferenciál sám o sebe nebol závitovkový, ale výstupný hriadeľ z prevodovky bol ukončený závitovkou a tanierové koleso bolo tiež závitovkové. Ľudovo povedané, jednalo sa o klasický, tzv. šnekový prevod.

S odstupom času možno konštatovať, že okrem iných technických zaujímavostí v tej dobe, využitie závitovkového prevodu aj ako brzdy bolo raritou. Predstavovalo to z funkčného i konštrukčného hľadiska skutočne dôvtipné technické riešenie, čo jednoznačne potvrdzuje technickú vyspelosť a vynaliezavosť Fordových konštruktérov.

Skutočne rok 1917 možno považovať za prelomový, čo sa týka vývoja a vôbec koncepcie traktorov a to predovšetkým vďaka zahájeniu výroby tak úspešného traktora akým bol FORDSON MODEL F.

Určite si mnohí v minulosti kládli a aj v súčasnosti kladú otázku, prečo sa tento úspešný model nazýval FORDSON, keď všetky ostatné Fordové výrobky, najmä však automobily mali v minulosti a majú i v súčasnosti v názve honosné Henryho priezvisko FORD. Jednoducho preto, lebo ,,SON“ (čítaj san) znamená v preklade ,,syn“ a aj firma na výrobu traktorov mala názov ,,FORD & SON“, teda ,,Ford a syn“. Takže Henry to zrejme urobil z úcty k svojmu synovi a so želaním, aby pokračoval v jeho šlapajách.

Presun traktorovej výroby do Írska

 Rozhodnutie ukončiť v USA v roku 1928 výrobu traktorov FORDSON MODEL F bolo prekvapujúce. Podľa vtedajšieho oficiálneho vyjadrenia bolo potrebné vytvoriť v traktorovej továrni voľné priestory pre výrobu nového modelu automobilu typu FORD A. Avšak iným, ale pravdepodobným dôvodom bol pokles predaja traktorov a zvýšená konkurencia. Ďalším faktorom mohla byť hrdosť Henryho FORDA na jeho írsky pôvod. Rozhodnutie presunúť výrobu do závodu v Írskej republike mal Fordovi priniesť značné uspokojenie, pretože prinieslo investície a poskytlo zamestnanie v oblasti s vysokou úrovňou nezamestnanosti a to aj napriek tomu, že malo iba malý ekonomický zmysel. Presun výroby bol však príležitosťou k modernizácii pôvodného MODELU F, ktorej výsledkom bol MODEL N.

prof. Ing. Anton Žikla, CSc.

                                                                                   doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

                                                                                               SPU v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down