03.05.2019 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fungicídna ochrana obilnín v čase klasenia až kvitnutia

Klas je generatívny orgán, v ktorom sa vyvíjajú zrná. Aj táto časť rastliny býva napadnutá hubovými patogénmi, ktorí znižujú nielen úrodu, ale aj jej kvalitu. K najzávažnejším patria fuzáriá, septorióza plevová, hrzde a taktiež rôzne druhy saprofytických húb. V dnešnej dobe sa môžeme už len vzácne stretnúť s napadnutím sneťami, pretože tieto choroby prenosné osivom sa vďaka kvalitnému moreniu podarilo výrazne potlačiť.

Fungicídne ošetrenie klasov je významné opatrenie, ktoré nadobúda v posledných rokoch na dôležitosti. Dôvodov, prečo sa zvyšuje dôraz na ošetrenie klasu je niekoľko:

  1. Zmena priebehu počasia – pravidelne sa opakuje suchý apríl a väčšina zrážok sa posúva do druhej polovice mája a na začiatok júna. Tento priebeh počasia vytvára podmienky pre neskorší nástup hubových chorôb.
  2. Zvýšená výmera kukurice – následnou plodinou sú často obilniny, ktoré sú často pod silným infekčným tlakom z pozberových zvyškov kukurice.
  3. Minimalizačné spracovanie pôdy, ktoré na jednej strane šetrí vlahou, obmedzuje eróziu, zrýchľuje zakladanie porastov, znižuje spotrebu pohonných hmôt, ale taktiež je spojené s vyšším výskytom hubových chorôb v klase.
  4. Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu, čo znamená dôraz na vyššiu objemovú hmotnosť, obsah dusíkatých látok a naopak tlak na nízke hodnoty mykotoxínov a černí.

Aplikačný termín fungicídov vo fáze BBCH 41 – predlžovanie pošvy zástavovitého listu až po BBCH 59 – koniec klasenia, je dôležitý pre prírastok úrody. Škodlivosť listových a klasových chorôb v danom termíne môže znížiť úrodu až o 30%. Podľa Ing. Jany Chrpovej, CSc., z VURV Praha – Ruzyně, bolo zistené, že pre dosiahnutie vysokého stupňa napadnutia fuzáriami a kontamináciu zrna mykotoxínom DON je rozhodujúce predovšetkým obdobie 10 dní pred kvetom. Aplikácia v rastových fázach BBCH 61-69 – začiatok kvitnutia až plné kvitnutie, výrazne ovplyvňuje kvalitu produkcie. Táto aplikácia znižuje straty minimálne o 10%.

Ako sme spomínali v úvode, medzi najvýznamnejšie choroby listov a klasov v období predlžovania pošvy zástavovitého listu až klasenia patria hrdze, septoriózy a fuzáriá. Riešenie na reguláciu týchto škodlivých patogénov ponúka v súčasnosti jeden z najkvalitnejších fungicídov v tomto aplikačnom okne – OSIRIS® TOP. Jeho kvalita je daná nielen obsahom dvoch významných azolov – epoxiconazol a metconazol, ale aj vysoko efektívneho a moderného naformulovania prípravku. To, že obidve účinné látky fungujú vynikajúco, je dlhodobo známe. Avšak častým nedostatkom systémových prípravkov je nekvalitné pokrytie listov plodiny, zachytenie postrekovej kvapaliny na liste a následne rýchle preniknutie do vnútra listu. Spomínané parametre významne ovplyvňujú kvalitu účinku fungicídu a plné využitie potenciálu účinných látok. Mimoriadna účinnosť Osirisu Top je daná práve skĺbením dvoch kvalitných účinných látok a inovatívnou formuláciou. A práve formulácia je mimoriadne dôležitá, lebo veľakrát len zmiešanie dvoch prípravkov s rôznymi účinnými látkami nestačí. Aj z pohľadu kvality účinku, prípadne aj z pohľadu dopadu na pestovanú plodinu (fytotoxicita) je istejšie používať kompletne naformulované prípravky.

Čo teda dosiahneme výberom a použitím Osirisu Top v termínoch od začiatku predlžovania pošvy zástavovitého listu do konca klasenia, resp. v termíne začiatok až plné kvitnutie?

  1. Osiris® Top vykazuje účinnosť proti klasovým fuzáriám, čím priamo redukuje obsah mykotoxínov v zrne.
  2. Nepredlžuje vegetáciu znižovaním tvorby etylénu pri aplikácii proti klasovým chorobám.
  3. Maximalizuje úrodu a zaisťuje vysokú kvalitu zrna.
  4. Je špičkou proti
  5. Vďaka modernej formulácii umožňuje mimoriadnu priľnavosť, vysokú pokryvnosť a rýchly prienik cez povrchové štruktúry do vnútra listu (plevy).

Z hľadiska aplikácie je vhodný do neskorších ošetrení – od BBCH 41 až po BBCH 59 (pošva zástavovitého listu predĺžená až koniec klasenia), kde rieši listové choroby až po plné kvitnutie, kde účinnosťou zachytáva klasové choroby. Je určený hlavne do systému dvoch ošetrení, kde nasleduje po skorých ošetreniach napr. Capalom. Samozrejme, pri nízkych tlakoch chorôb v skorých rastových fázach (predlžovanie stebla)je ho možné použiť aj v systéme jedného ošetrenia už od spomínanej fázy začiatok klasenia. Aplikačná dávka Osirisu Top je 2,0 l/ha. A ako zistíte u suseda, že ošetroval prípravkom Osiris® Top? Porasty vyzerajú ako nalakované (Obr. č. 1)

 

Obrázok č.1 – Hore - ošetrené štandarným fungicídom, dolu -  ošetrené prípravkom Osiris® Top.

 

Obrázok č.2 – Vľavo ošetrené štandarným fungicídom, vpravo ošetrené prípravkom Osiris® Top.

Ing. Matúš Czako

Plodinový špecialista BASF

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down