10.04.2019 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® – efektívny pomocník pri pestovaní slnečnice

Jarné práce pokročili a prichádza čas aj pre slnečnicu. Táto plodina zaznamenala (v rámci SR) v minulom roku 2018 výrazný prepad veľkosti pestovateľských plôch oproti roku 2017. Z približne 87 tis ha sa plocha zmenšila na cca 68 tis. ha. Niektorí poľnohospodári už v tomto roku slnečnicu zasiali, iných to ešte len čaká. Klesajúca tendencia bude pravdepodobne pokračovať. Pod daný stav sa podpísali aj nízke ceny uvedenej komodity a priebeh počasia. Kým prvý zo spomenutých faktorov núti pestovateľov zvyšovať úrody pre zabezpečenie profitability, ten druhý v minulom (a bohužiaľ aj predminulom) roku v mnohých lokalitách pôsobil opačne. Nízke výkupné ceny slnečnice vyriešili mnohí farmári v tomto roku prechodom na tzv. vysoko olejnaté odrody. Ako však vyriešiť nepriaznivé vplyvy počasia? A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že aj v tomto roku, práve nadpriemerné teploty a podpriemerné zrážky, budú znova rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní výšku dopestovanej úrody.

Jedno z overených riešení ponúka aj Galleko®.  Sú nimi pomocné prípravky so stimulačným a protistresovým pôsobením.  Obsahujú vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a výživových mikro a makroprvkov.  Vďaka tomuto zloženiu sú ich účinky viditeľné ako na koreni, tak aj na nadzemnej časti rastliny a to aj voľným okom. Prvým prípravkom z rady Galleko, ktorý je možné použiť pre ošetrenie porastov slnečníc je Galleko rast. Aplikuje sa vo fáze 4 – 6 listov rastliny. Včasnou aplikáciou zabezpečíme maximálne využitie a prínos prípravku. Jeho úlohou je totiž už na začiatku pôsobiť na mladé rastliny a podporiť  koreňovú sústavu. Tá je vďaka jeho účinkom dlhšia, bohatšia na jemné koreňové vlásočnice a objemnejšia. Vyznačuje sa aj značne predĺženým kolovým koreňom. Rastlina tak má predpoklad pre lepší prístup k vlahe a výžive, a teda aj lepšie zvládanie nepriaznivých podmienok. Z výživového hľadiska slnečnica potrebuje pre svoj rast a vývoj celú radu prvkov. Niektoré sú v pôde mobilnejšie ako iné (fosfor, draslík). Jemné koreňové vlásočnice umožňujú ľahšie prijímať rastline aj tieto menej mobilné prvky. Zároveň mohutný koreňový systém znamená aj nárast organickej hmoty v pôde. Pôsobenie prípravku na koreňovú sústavu mladých rastlín, rozdiely medzi ošetreným, a neošetreným variantom sú viditeľné aj na obrázku č. 1. Je samozrejmosťou, že kvalita koreňovej sústavy sa postupne prejaví aj na nadzemnej časti rastliny. Galleko rast obsahuje navyše aj auxíny. Tie okrem iného podporujú transport živín do vznikajúcich a vyvíjajúcich sa časti rastliny. Stimulujú tak rast. Ošetrené jedince sú tak mohutnejšie, hrubšie vitálnejšie a to aj v prípade stresových podmienok.

 

Obr.  1

Detail koreňovej sústavy slnečnice. Vľavo kontrola, vpravo Galleko rast (0,8 l/ha), NK Brio, foto 22.5.2018, NPPC VÚRV Piešťany, pokusná lokalita Borovce (SR, okres Piešťany).

 

 

 

Druhým prípravkom z radu Galleko®, určeným aj na ošetrenie porastov slnečníc, je Galleko kvet a plod. Ten sa aplikuje  o niečo neskôr ako Galleko rast a to pri výške rastliny cca 1 meter. Jeho úlohou je v prvom rade doplniť v rastline protistresové látky do ďalšieho obdobia, nakoľko rastlina vstupuje do obdobia búrlivého rastu a naberania hmoty. Má vplyv aj na koreňovú sústavu. Vplýva na jej funkčnosť a výkonnosť aj v nepriaznivých podmienkach. Podporuje „nalievanie“ semien a má vplyv na HTN. Jeho účinky sú viditeľne zadokumentované aj na obrázku č. 2. Fotodokumentácia vznikla z maloparcelkového pokusu v NPPC VÚRV Piešťany v roku 2017. Uvedená pokusná lokalita (Borovce) trpela výrazným suchom. Sumár zrážok za mesiace apríl – jún bol 97,1 mm. Napriek uvedeným podmienkam však boli jedince ošetrené Galleko prípravkami jednoznačne v lepšej kondícii, a priniesli aj vyššiu úrodu.

Obr.  2

Vľavo kontrola, vpravo Galleko rast (0,8 l/ha), Galleko kvet a plod (0,8 l/ha), NK Brio, foto 9.8.2017, NPPC VÚRV Piešťany, pokusná lokalita Borovce (SR, okres Piešťany).

 

 Aplikácia prípravkov Galleko priniesla, v porovnaní s kontrolou, v takýchto suchých podmienkach  o 750 kg/ha vyššiu úrodu. Z ekonomického hľadiska to predstavuje výrazné zhodnotenie finančných prostriedkov.  V roku 2018 sme na uvedenom výskumnou ústave pokračovali v pokusoch v slnečnici. Výsledok bol znova veľmi priaznivý. Zvýšenie úrody o 500 kg bolo stále vysoko ekonomicky rentabilné pri nezmenenej metodike. Podrobné výsledky z uvedených pokusov v rokoch 2017 a 2018 sú uvedené v tab. č. 1.

 

Tab. č. 1  Výsledky maloparcelkových pokusov v slnečnici v rokoch 2017 – 2018 NPPC VÚRV Piešťany (pokusná lokalita Borovce, okres Piešťany, SR)

2017 2018
NK Brio Dávka

(l/ha)

Doba aplikácie Úroda

(t/ha)

Úroda

(t/ha)

Kontrola 1,74 2,14
Galleko rast

Galleko kvet a plod

0,8

0,8

4 listy

výš. por. cca 1 m

2,49 2,64
*pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

 

Pre komplexnejší pohľad uvádzame v tab. č. 2 aj zrážkové údaje v mesiacoch apríl – jún zo všetkých pokusných lokalít spomínaných v tomto článku.

 

Tab. č. 2 Množstvo zrážok v mm v jednotlivých pokusných lokalitách

NPPC VÚRV Piešťany Dlhé Klčovo
2017 2018 2018
apríl 42,8 17,5 20,3
máj 30,4 27,2 30,7
jún 23,9 67,3 100,5

 

V minulom roku prebiehal v slnečnici poloprevádzkový pokus a to na podniku Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou).  Ako je vidno v tab. č. 2 porast sa na nadbytok vlahy v počiatočných vegetačných štádiách rozhodne nemohol sťažovať. Významnejšie zrážky prišli až v júni. Ako dokumentuje obr. 3. rozdiely medzi ošetreným a neošetreným porastom boli viditeľné ako na koreňovej sústave, tak aj na nadzemnej časti.

Obr. 3

Vľavo kontrola, vpravo Galleko rast (0,8 l/ha), Galleko kvet a plod (0,8 l/ha), Durban, foto 12.6.2018, RD Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou).

 

Obr. 4

Vľavo kontrola, vpravo Galleko rast (0,8 l/ha), Galleko kvet a plod (0,8 l/ha), Durban, foto 20.8.2018, RD Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou).

 

Dôležité však je, že aj napriek neskorším suchám si porast ošetrený Gallekom udržal náskok. Aj v neskorších štádiách (20.8) vykazoval lepší koreňový systém – dlhší kolový koreň a bohatšiu, objemnejšiu koreňovú sústavu. Výsledkom bolo navýšenie úrody o 320 kg/ha v porovnaní s kontrolou. Kombinácia prípravkou Galleko rast a Galleko kvet a plod aj v tomto prípade zmiernila dopad nepriaznivých vplyvov počasia a prispela k navýšeniu úrody a tým aj zvýšeniu rentability pestovania slnečnice.

Mgr. Martin Šotík

Galleko

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down