Gram praxe lepší ako tona teórie

„Vzťah škody na úrodách je úzko spätý s rizikom poľahnutia, ktorý je ovplyvnený celým radom faktorov. Významný vplyv má priebeh počasia v čase odnožovania a predlžovacieho rastu, množstvo a charakter zrážok po vyklasení.“

Uviedol Robert Strycharz, plodinový špecialista, Syngenta Poľsko, ktorý za kľúčové v regulácii rastu pšenice ozimnej považuje dôkladné poznanie jej rastových štádií. Konkrétne upozornil na rastovú fázu pšenice BBCH 30 - začiatok steblovania a BBCH 31, kedy sa prvé kolienko nachádza aspoň 1 centimeter nad odnožovacím uzlom.

Dosah regulácie

Na konečný efekt regulačného účinku prípravkov má vplyv účinná látka a jej dávka, termín aplikácie, stav porastu a jeho vývojová fáza, teploty prostredia pri aplikácii a taktiež to, či je ošetrenie uskutočňované samostatne, alebo v tank-mixe s inými látkami (hnojivami). Aplikácie vykonané v prvej polovici odnožovania výrazne podporujú počet odnoží, vyrovnávajú porast a posilňujú vedľajšie odnože. Aplikácie uskutočňované v prvej polovici predlžovania - zrovnajú porast, významne nezasahujú do tvorby odnoží, avšak výrazne obmedzia poliehanie a dôjde ku spevneniu stebla. Ak sú realizované od objavenia sa zástavového listu - porast výrazne skrátia a môže dôjsť k ďalšiemu spevneniu pletív, objasnil R. Stracharz termínovanie regulátorov rastu.

Efektívne v regulácii obilnín

Pre zlepšenie fyziologickej aktivity rastliny spoločnosť Syngenta uviedla v minulom roku  regulátor rastu Moddus® Flexi s účinnou látkou trinexapac-ethyl, vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu. Podľa R. Strycharza poskytuje väčšiu flexibilitu v používaní - hlavne v aplikačnom okne, ktoré je pri pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom od BBCH 31 až do 49. Dokáže zabezpečiť rovnaké výsledky ako aplikácia klasického Moddusu® v skorších termínoch. Moddus® Flexi je miešateľný s ďalšími prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami.  Z ďalších predností R. Strycharz upozornil na podporu rastu koreňového systému, lepšie ukotvenie rastliny v pôde, podporu odnožovania, spevnenie a skrátenie stebla. Plusom navyše je dlhá 10 až 14 dňová doba pôsobenia. V prípade uprednostnenia klasického Moddusu® - termín aplikácie odporúča voliť v závislosti od očakávaného efektu.

"Pokiaľ chceme skracovať spodné internódiá a posilňovať tvorbu koreňov a tým aj zlepšiť príjem živín a vody, vrátane špecifického zhrubnutia bunkových stien, odporúčame skoré aplikácie vo vývojovej fáze BBCH 31," odporučil použitie R. Strycharz, podľa ktorého môže byť Moddus® použitý podľa potreby aj neskôr až do štádia BBCH 35. "Je však potrebné si uvedomiť, že aplikáciou prípravku Moddus® v neskorších termínoch (BBCH 33 – 35), sa skrátenie stebla prejaví v jeho strednej alebo hornej časti, čo pri absencii rastovej regulácie na začiatku steblovania, napríklad vo fáze prvého kolienka, stráca ochranný efekt proti poliehaniu. Aplikácia v BBCH 31 je teda z pohľadu ochrany porastu proti poliehaniu pšenice kľúčová," dodal R. Strycharz.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down