27.03.2018 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Herbicídna ochrana kukurice o ďalší krok vpredu

Kukurica patrí medzi plodiny, pre ktoré máme zatiaľ dostatok možností na herbicídnu ochranu a je vhodné využívať ich na znižovanie zaburinenosti pozemkov. Aby bol systém herbicídnej ochrany dostatočne spoľahlivý aj s dlhodobejšieho pohľadu, je potrebné prispôsobovať výber herbicídov a termíny ošetrení najmä spektru burín, skúsenostiam z predchádzajúcich rokov, predpovedi počasia a dôležité je klásť dôraz aj na postupné striedanie účinných látok s odlišným mechanizmom účinnosti. Toto pravidlo by malo byť zohľadňované v rámci celého osevného postupu. Okrem prirodzene sa vyskytujúcich druhov burín nám postupne komplikuje ochranu výmrv slnečnice herbicídne tolerantnej voči dvom účinným látkam zo skupiny ALS inhibítorov a k tomu môže čoraz viac pribúdať aj výmrv herbicídne tolerantnej repky olejnej.

Na Slovensku je viac ako polovica výmery kukurice ošetrovaná herbicídmi postemergentne, keď  kukurica dosiahne rastovú fázu 4 listov. Niektorí pestovatelia s menšou výmerou kukurice preferujú tento termín aplikácie na celej výmere. Chybou je keď má agronóm osvedčené 2 - 3 systémové herbicídy s rovnakým mechanizmom účinnosti, ktoré opakovane používa v kukurici dlhšie obdobie. Ak sa na pozemkoch začnú selektovať druhy burín, ktoré sa vám zdajú postupne odolnejšie voči vášmu systému ochrany, je dôležité pri najbližších ošetreniach urobiť zmeny. Vhodné je využiť v tomto smere poradenstvo odborníkov a prípadne nechať urobiť testy na rezistenciu u odolných druhov burín. Vytvorenie rezistencie u škodlivých činiteľov, nielen burín, podporujú vo veľkej miere aj nepriaznivé podmienky pre dosahovanie požadovanej vysokej účinnosti, napríklad sucho, nízke teploty a pod., alebo opakované aplikácie nízkych neodporúčaných dávok. Ponuka účinných látok sa nám v budúcnosti bude zmenšovať a úspešná ochrana plodín bude čoraz zložitejšia. Aj preto je potrebné uplatňovať antirezistentné stratégie už teraz.

Spomedzi postemergentných herbicídov si titul najpredávanejší herbicíd v kukurici za ostatné roky právom vybojoval prípravok Laudis®, pričom v predminulom roku prišiel do ponuky nový herbicíd MaisTer® power, ktorý nahradil a v mnohých ohľadoch vylepšil starší MaisTer® WG. Aký je medzi týmito výbornými herbicídmi rozdiel a ako sa líšia? V prvom rade je potrebné pripomenúť, že obidva herbicídy nevyžadujú použitie ďalších zmáčadiel a výnimočná komplexnosť herbicídnej účinnosti prípravkov vylučuje potrebu kombinácií s inými herbicídmi. Obidva herbicídy MaisTer® power aj Laudis® je možné použiť od 2. listu kukurice až do 8. listu, pričom Laudis je natoľko selektívny, že túto jeho výhodu si pochvaľujú i množitelia osivových línii a pestovatelia cukrovej kukurice. Vďaka použitým trom účinným látkam v prípravku MaisTer® power majú pestovatelia k dispozícii postemergentný herbicíd s veľmi dobrou pôdnou reziduálnou účinnosťou spĺňajúci antirezistentné kritériá. MaisTer® power má najširšie spektrum účinnosti v rámci súčasnej ponuky herbicídov na ošetrenie kukurice. Použitie a dávkovanie je veľmi jednoduché pre každého pracovníka, ktorý vykonáva aplikáciu a navyše účinnosť nie je závislá na technológii spracovania pôdy a sejby. Po postemergentnej aplikácii MaisTer® power sa už nemusíte obávať ďalšieho vzchádzania burín, z dôvodu veľmi dobrej pôdnej reziduálnej účinnosti. V zasiahnutom pýre plazivom sa účinné látky dostávajú až do rhyzómov v danom roku a v následných plodinách je výrazne obmedzené jeho vzchádzanie. Rumančekovité buriny, pohánkovec, pichliač, ovos hluchý a mnohé ďalšie buriny uvedené v tabuľke, nie sú prekážkou pre tento herbicíd.

Laudis® – je niekoľkoročným víťazom spomedzi herbicídov na ošetrenie kukurice. Laudis® sa vyznačuje najrýchlejšou účinnosťou, najväčšou silou aj proti prerasteným burinám vrátane pichliača roľného a najvyššou selektívnosťou pre kukuricu. Slogan „Sila účinnosti v harmónii s kukuricou“ pre Laudis® bol zatiaľ vždy potvrdený. Výmera kukurice ošetrovaná herbicídmi postemergentne od 4. listu sa v posledných rokoch pohybuje na vyššej úrovni ako 50 % z celkovej výmery. V niektorých prípadoch sú ošetrenia vykonávané, keď sú buriny už vo vysokých rastových fázach a silno konkurujú kukurici. V súvislosti s pracovnou špičkou v tomto období a možnými nevhodnými podmienkami pre aplikáciu nezostáva veľa času na optimálne použitie iných postemergentných herbicídov. Rýchla širokospektrálna účinnosť herbicídu Laudis® v spojení s jeho vysokou selektívnosťou pre kukuricu je pre tieto prípady ideálnym riešením. K Laudisu sú citlivé tieto buriny: láskavce, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, pichliač roľný, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, bažanka ročná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica roľná, reďkev ohnicová, durman obyčajný, hviezdica prostredná, výmrv repky, štiavec kučeravý, ježatka kuria, proso siate, moháre.

Je to už osem rokov čo je na Slovensku používaný na najväčšej výmere kukurice herbicíd Laudis® s účinnou látkou tembotrione z chemickej skupiny HPPD inhibítorov. Táto skutočnosť potvrdzuje vysokú kvalitu tohto prípravku v zmysle účinnosti a selektívnosti. Niektorí pestovatelia postupne začali prichádzať s návrhmi, že by im na časť ošetrení viac vyhovoval herbicíd podobný Laudisu, ale aj s pôdnou účinnosť pre možnosť skoršej aplikácie. V plnej miere je slovenským agronómom splnená takáto požiadavka od tohto roku novým herbicídom Capreno®. Základom tohto prípravku je účinná látka tembotrione, tak ako v Laudise. Pri použití najvyššej dávky Caprena 0,29 l/ha (najviac odporúčaná dávka) je aplikované ešte o 7 g väčšie množstvo tembotrionu ako v 2,2 l/ha Laudisu. Druhá účinná látka v herbicíde Capreno® – thiencarbazone-methyl (ALS inhibítor) zabezpečuje predovšetkým pôdnu účinnosť všeobecne a lepšiu listovú účinnosť najmä na pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, mak vlčí a ovos hluchý v porovnaní s Laudisom. Obidva uvedené herbicídy veľmi dobre ničia výmrv Clearfield® slnečnice a repky, taktiež výmrv Express® tolerantnej slnečnice. Capreno® nie je možné aplikovať v osivovej a lahôdkovej kukurici.

Aplikáciu Caprena je potrebné prispôsobiť vzchádzaniu burín a podmienkam pre ich rast:

  1. dostatočne vlhká pôda a intenzívne vzchádzanie burín – aplikácia je možná už od 2 listov kukurice, väčšinou optimálne v rastovej fáze 3 – 4 listov kukurice.
  2. suché podmienky, buriny vzchádzajú v nižšej intenzite – aplikácia v rastovej fáze kukurice 4 – 6 listov, ideálne pred predpovedaným dažďom.
  3. potrebné je pri aplikácii Caprena vždy pridať Mero® Stefes v dávke 2 l/ha, v porovnaní s MaisTerom power dosahuje vyššiu istotu vysokej účinnosti v suchších podmienkach, najmä proti mrlíkom, pichliaču, ježatke, prosu a prstovke. Nedostatočná účinnosť je na pýr plazivý.

MaisTer® power, Laudis® a Capreno® sú overené širokospektrálne herbicídy do kukurice a ich použitie zabezpečí s ohľadom na spektrum burín výborný, rýchly, dlhotrvajúci účinok a antirezistentnú stratégiu ochrany.

Účinnosť prípravku Maister power

Pestovatelia s väčšou výmerou kukurice pre optimalizáciu nákladov môžu využiť od tohto roku jednorazovú XL objednávku v množstve 300 litrov Laudisu alebo 240 litrov Maisteru power a celých násobkov týchto množstiev, balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % výhodnejšia.

Ing. Ján Hanuska, Bayer

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down