10.01.2017 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou a je podmienené zvetrávaním hornín a minerálov v pôdotvornom procese. Pevná fáza pôdy sa vytvorila dlhodobým pôsobením pôdotvorných činiteľov. Hlavným zdrojom živín v pôde sú horninotvorné minerály a organické zlúčeniny, ktoré sa dostávajú do pôdy po odumretí rastlín a živočíchov. Organické látky sa v pôde pretvárajú na anorganické činnosťou pôdnych mikroorganizmov procesom nazývaným mineralizácia.

Obsah živín v pôdach

Minerálne hnojivá sú pre poľnohospodárske plodiny buď zdrojom živín, alebo pôsobia nepriamo na ich rast a vývin, úrody, kvalitu a na pôdnu úrodnosť. Mikrohnojivá sú chemické zlúčeniny, ktoré obsahujú buď jeden, alebo niekoľko mikroelementov potrebných pre fyziologické procesy, udržanie zdravotného stavu, alebo kvality výslednej produkcie.

Na základe výsledkov ASP obsah živín v pôdach celého Slovenska stále klesá. Zásobenosť pôdy fosforom je z celoslovenského priemeru nízka až vyhovujúca, čo si vyžaduje hnojenie v priemere 1,5 násobok odberového normatívu pestovanej plodiny. Pri draslíku je situácia trochu lepšia. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s agrokomoditami a pomerne stále vysokej cene hnojív, je pre mnoho poľnohospodárskych podnikov dosť náročné finančne pokryť hnojenie fosforečnými a draselnými hnojivami.

ASP - jedinečný zdroj údajov

Je vôbec možné v súčasných ekonomických podmienkach hnojiť fosforom a draslíkom podľa skutočnej potreby vychádzajúcej z odporúčaní ASP? Do určitej miery áno. ASP je jedinečný zdroj údajov, ktorý treba vedieť tvorivo využiť! Nejedná sa len o odber pôdnych vzoriek a stanovenie potreby živín. Získané informácie majú oveľa širšie uplatnenie! Presné poznanie zásobenosti vlastných pôd živinami je predpokladom efektívneho manažovania rastlinnej výroby za účelom dosiahnutia vyššej rentability. Ako sa to dá dosiahnúť? Cestou je zohľadnenie skrytej rezervy – podrobnej identifikácie variability obsahu živín v pôde vo vlastnom podniku.

Odber pôdnych vzoriek

Odber pôdnych vzoriek na rozbory je kľúčovou časťou, ktorá rozhoduje o správnosti konečných výsledkov agrochemického skúšania pôd. Nekvalitný odber pôdnych vzoriek znehodnocuje výsledky chemického rozboru pôdnych vzoriek, lebo výsledná hodnota agronomickej interpretácie potom nie je dobrá. Podceňovaním kvality odberu pôdnych vzoriek a ponechanie jeho vykonávania nezainteresovaným pracovníkom býva hlavnou príčinou neúspechu ASP. Na vlastnej pôdnej vzorke po jej odbere nie je možné spoznať, akým spôsobom bola odobraná.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down