15.03.2019 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

Efektivitu použitia priemyselných hnojív výrazne ovplyvňujú agroekologické podmienky pestovania konkrétnej poľnohospodárskej plodiny. Kvalifikovanou aplikáciou živín sa zlepšujú podmienky pestovania plodín, zvyšuje sa zásobenosť pôd živinami, upravujú sa chemické, biologické a čiastočne i fyzikálne vlastnosti pôdy.

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premenlivosťou a je podmienené zvetrávaním hornín a minerálov v pôdotvornom procese. Pevná fáza pôdy sa vytvorila dlhodobým pôsobením pôdotvorných činiteľov. Hlavným zdrojom živín v pôde sú horninotvorné minerály a organické zlúčeniny, ktoré sa dostávajú do pôdy po odumretí rastlín a živočíchov. Organické látky sa pretvárajú na anorganické v pôde činnosťou pôdnych mikroorganizmov procesom nazývaným mineralizácia.

Zdroje živín

Neoddeliteľnou súčasťou pôdy je organický podiel, ktorý výrazne ovplyvňuje pôdotvorný proces a formovanie pôdnych vlastností. Organický podiel pôdy je podstatne menší ako minerálny, jeho obsah v poľnohospodárskych pôdach zriedka prevyšuje 5percent (najčastejší obsah je 2-3 percentá). Organická hmota pôdy sa tvorí vplyvom činnosti rastlín, mikroorganizmov a pôdnej fauny. Preto, čím je úroda vyššia, tým viac organických látok zostáva v pôde. Do pôdy sa dostávajú rastlinné zvyšky (korene, strnisko, slama, kôrovie, atď.). Z celkového množstva organických látok v pôde pripadá na nehumifikovanú časť 10-15 percent. Organická hmota v pôde je dôležitá aj z hľadiska pôdnej fyziky, pretože tvorí s ílovými minerálmi agregáty, ktoré majú priestorové usporiadanie a väčšie celky agregátov pôsobia stabilizačne proti mechanickému drobeniu. Rozkladajúca sa organická hmota významne ovplyvňuje najmä fyzikálne i chemické vlastnosti pôdy a zvyšuje celkovú úrodnosť pôdy. Zlepšuje pórovitosť, štruktúrnosť, obrábateľnosť, záhrevnosť a vodný režim pôd.

Minerálne hnojivá sú pre poľnohospodárske plodiny buď zdrojom živín, alebo pôsobia nepriamo na ich rast a vývin, úrody, kvalitu a na pôdnu úrodnosť. Mikrohnojivá sú chemické zlúčeniny, ktoré obsahujú buď jeden alebo niekoľko mikroelementov potrebných pre fyziologické procesy, udržanie zdravotného stavu, alebo kvality výslednej produkcie. Kladný vplyv priemyselných hnojív na úrody spôsobuje, že sa ich účinky často preceňujú a zabúda sa na potrebu spoločného využívania priemyselných tak i hospodárskych hnojív. Využívanie oboch zdrojov živín, zapájanie hospodárskych hnojív, t. j. biologických odpadov do kolobehu živín.

Vychádzať z analýz

Správne dávkovanie minerálnych hnojív závisí od niekoľkých faktorov: druhu pestovanej plodiny, pôdneho typu, predchádzajúcich úrod, použitia organických, aj iných materiálov na hnojenie v tej istej sezóne. Všetkým poľnohospodárskym podnikom sa odporúča, aby vykonali analýzu pôd do hĺbky 0,6 metra na obsah minerálneho dusíka a dusičnanov, prípadne iných živín, u ktorých predpokladajú zníženú zásobu v pôde. Ročne sa totiž v jednom hektári poľnohospodárskych pôd vytvorí premenami pôdneho a hnojivového dusíka 40 – 90 kg NO3, ktorý je v pôdnom profile veľmi pohyblivý a za podmienok nadmerných zrážok sa vyplavuje z pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down