21.09.2021 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnotenie starých odrôd jačmeňa adaptovateľných pre pestovanie v suchých oblastiach

V génových bankách sú sústreďované plané formy kultúrnych rastlín, zdroje cenných génov, krajové odrody, prekonané i súčasné odrody. Cieľom je zachovať miznúci i ohrozený rastlinný genofond pre budúce potreby. Vyššie uvedené sa týka samozrejme i jačmeňa.

Význam génových bánk

Génová banka Slovenskej republiky zhromaždila viac ako dve tisíc odrôd jačmeňa. Pri väčšine týchto odrôd nie sú známe informácie o ich fyziologických, agronomických a technologických vlastnostiach. I keď v súčasnosti nepoznáme ich schopnosti vysporiadať sa s klimatickými zmenami, súčasnými patogénmi a dokonca ani ich vlastnosti determinujúce úspešnosť sladovania a výroby piva z nich, aktívnou prácou s týmito odrodami je možné nájsť vhodné genotypy na priamu reprodukciu osiva vzhľadom na jeho technologické vlastnosti, resp. ako zdroj genetických vlastností pre šľachtenie nových odrôd jačmeňa.

Spolupráca Slovenskej a Českej republiky

Výskumné pracoviská v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a Českej republiky začali vybrané historické odrody jačmeňa spoločne skúmať v rámci projektu “Výskum a nájdenie vhodnej odrodovej skladby jarného jačmeňa požadovanej sladovníckej kvality pre oblasti častejšie postihované suchom pre výrobcov sladu a piva“. Táto spolupráca vznikla na základe spoločného projektu vytvoreného v rámci projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Cieľom projektu je využitie genetických zdrojov (krajových a starých odrôd jačmeňa) s vhodnými agronomickými, fyziologickými a sladovníckymi vlastnosťami pre inovatívne výrobky malých a stredných podnikov, predovšetkým mini pivovarov z príslušných regiónov Českej a Slovenskej republiky.

Riešiteľské pracoviská a cieľová skupina

Na riešení projektu sa zúčastňuje brnenské pracovisko Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS), pracovisko Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC – VÚRV) v Piešťanoch a Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Projekt je zameraný na praktické využitie krajových a starých odrôd jačmeňa cieľovou skupinou malých a stredných podnikov (MSP) z oblasti pivovarníctva, sladovníctva a šľachtenia jačmeňa. Do projektu sa zapojili zo slovenskej strany minipivovary z Piešťan (Prvý piešťanský pivovar), Podkylavy (Remeselný pivovar Eliáš) a Starej Turej (Pivovar Turák a vnuk) a z moravskej strany minipivovary zo Slavičína (Pivovar Hrádek), Vsetína (Rodinný minipivovar Valášek), Záhlinic (Raven Trading) a Slavkova (Slavkovský pivovar). Skúmané, historické odrody môžu byť nositeľmi zaujímavých vlastností, využiteľných pri šľachtení nových odrôd sladovníckeho jačmeňa. Z tohto dôvodu bola v rámci projektu nadviazaná spolupráca tiež so šľachtiteľskou organizáciou - Istropol Solary a.s., ktorá sa zaoberá šľachtením nových odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down