15.04.2021 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Holandsko neuspelo so žalobou na zákaz rybolovu s impulzným elektrickým prúdom

Súdny dvor EÚ vo štvrtok zamietol žalobu Holandska podanú proti zákazu rybolovu plavidlami používajúcimi impulzný elektrický prúd.

LUXEMBURG. V roku 2019 prijali Európsky parlament a Rada EÚ nové pravidlá na zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morských ekosystémov. Podľa týchto pravidiel sú zakázané niektoré deštruktívne druhy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jed, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečné zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov, a niektoré typy harpún.
Počas prechodného obdobia (do 30. júna 2021) je však za určitých prísnych podmienok naďalej možné používanie elektrickej impulzovej vlečnej siete.
V októbri 2019 podalo Holandsko na Súdny dvor EÚ žalobu o neplatnosť ustanovení tohto nariadenia, týkajúcich sa rybárskych plavidiel používajúcich impulzný elektrický prúd. Holandsko tvrdilo, že zákonodarcovia EÚ nevychádzali z najlepších dostupných vedeckých stanovísk týkajúcich sa porovnania ekologických dosahov rybolovu pomocou elektrickej impulzovej vlečnej siete a tradičného rybolovu vykonávaného prostredníctvom vlečnej siete s rozperným rahnom pri rybolove v Severnom mori.
Súdny dvor však pripomenul, že normotvorca EÚ nemá povinnosť vychádzať pri svojom legislatívnom rozhodovaní o technických opatreniach len z dostupných vedeckých a technických stanovísk a v oblasti rybolovu má širokú mieru voľnej úvahy.
Súd sa pri svojom preskúmaní obmedzil na overenie, či normotvorca EÚ neprekročil hranice svojej voľnej úvahy. Podľa Súdneho dvora žiadne tvrdenia, ktoré predložilo Holandsko, nepreukazujú zjavnú neprimeranosť predmetných technických opatrení a normotvorca Únie dostatočne vysvetlil dôvody, pre ktoré sa odchýlil od vedeckých stanovísk pri prijatí svojich právnych ustanovení.
Pokiaľ ide o tvrdenie Holandska týkajúce sa inovatívneho charakteru rybolovu pomocou elektrickej impulzovej vlečnej siete, Súdny dvor EÚ poznamenal, že cieľ Únie, ktorým je podporovať vedecký a technický pokrok, nespočíva v povinnosti normotvorcu zaviesť do legislatívneho aktu každú novú techniku len z dôvodu, že je inovatívna. V dôsledku toho Súdny dvor v celom rozsahu zamieta žalobu, ktorú podala holandská strana.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down