10.04.2018 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

Schopnosť humusových látok zlepšiť rast podzemných ako aj nadzemných častí rastlín je už vyše storočia preukazovaná mnohými štúdiami, vykonávanými v rozdielnych podmienkach a na každom z obývaných kontinentov. Prednostne ide o látky nachádzajúce sa v oblasti koreňov, prípadne o tie látky, čo sú do koreňovej zóny zapracované až dodatočne. Zodpovedajúce mechanizmy účinku humusových látok na rast rastlín sú pritom objasnené len čiastkovo, či stále ostávajú skôr neznámymi. Získané poznatky nie sú ani zďaleka dostatočne zintegrované. V predkladanom príspevku by sme radi zhrnuli niektoré poznatky o humínových látkach a ich vplyve na pôdu a rast plodín, v rámci toho tiež predstavili určitý, nami zaznamenaný výsledný efekt na rozvoj koreňovej sústavy.

K myšlienke hľadať dostupné možnosti regenerácie pôdnej úrodnosti nás zhruba pred desaťročím viedla systémová analýza stavu a dlhodobého vývoja poľnohospodárskych sústav Slovenska i Českej republiky, resp. najmä z toho vyplývajúci očakávaný trend poklesu úrodnosti pôdy do budúcnosti. Do aktuálnej štátnej úlohy sme preto v rámci poľných stacionárnych pokusov so siedmymi plodinami  zaradili  testovanie perspektívneho domáceho pôdneho kondicionéra uhlíkového typu na báze humínových kyselín HUMAC Agro. V celku prekvapivé a pozitívne výsledky, diferencované podľa plodiny (pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica na zrno, sója fazuľová, slnečnica ročná, bôb obyčajný, cirok zrnový), spôsobu obrábania (orbový, minimalizovaný, bezorbový) ako aj ročníka, v následnej vlne vygenerovali potrebu otestovať daný kondicionér aj v ďalších plodinách (cukrová repa) a kultúrach (chmeľ obyčajný, jahody obyčajné, vinič hroznorodý), jeho uplatnenie a realizáciu v medzinárodnom meradle a samozrejme tiež aj potrebu ďalšieho výskumu a vývoja. Tento príspevok zatiaľ unikátne dokumentuje hlavne to, čo na domácej odbornej scéne bolo doposiaľ veľmi ťažko merateľné a preukazateľné - efekt humínových kyselín na rast a celkovú architektúru koreňov.

Humínové látky - charakteristika

Snáď nezaškodí pripomenúť, že humusové či humínové látky (HL) sú prírodné látky nachádzajúce sa v pôde a rôznych substrátoch organického pôvodu, označované ako kaustobiolity (rašelina, hnedé uhlie, lignit, leonardit, atď., kde sú jednou zo základných zložiek uhoľnej hmoty, resp. môžu byť hlavnou časťou celkovej organickej hmoty). HL sú zmesi rôznych látok, líšiacich sa svojimi fyzikálnymi aj chemickými vlastnosťami. Snahy izolovať jednotlivé zložky HL ako chemické indivídum nie sú zvyčajne sprevádzané úspechom. Ide o žltohnedé až tmavohnedé látky, ktoré sa rozpúšťajú v roztokoch  alkalicky reagujúcich látok a z nich sa opäť vylučujú pôsobením kyselín. Ako dôležitá zložka pôdy vznikajú biochemickými premenami (tlením) organických (prevažne rastlinných) zvyškov a sú hlavnou zložkou prírodného humusu (tzv. humifikácia).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down