Použitie prípravku Maxim Star 025 FS môže byť aj vašim základným pilierom, na ktorom postavíte kvalitnú úrodu jačmeňa

Hviezdne obsadenie v segmente moridiel

Dobrý príbytok podobne ako aj dobrý porast musí byť postavený na dobrých základoch. Pre rastlinku, ktorá musí rásť, vyvíjať sa, vytvárať asimiláty, aby mohla priniesť kvalitnú úrodu, je najdôležitejšia práve počiatočná fáza klíčenia a tvorby zdravých korienkov.

Základom je v prvom rade zdravé osivo, ktoré vytvorí zdravé korene a zdravú bázu rastliny. Dôležité faktory sú určite aj správne striedanie plodín, čo platí každým rokom viac a viac, keďže sa nám osevné postupy zužujú a pestrosť a diverzita sa často obmedzí už len na výber inej odrody. Starostlivosť o pôdu a agrotechnické zásahy sú predpoklad nielen pre zachovanie pôdy ako výrobného prostriedku ale hlavne opatery daru od predchádzajúcich generácií. Najdôležitejšiu úlohu v tomto celom zohráva samozrejme agronóm – farmár, ktorý rozhoduje o tom ako bude krajina vyzerať a čo bude ľud jesť.

Ako chrániť v skorých fázach porast od chorôb, ktoré sa šíria osivom alebo pôdou? Ako hneď v začiatku vegetácie podchytiť a vyriešiť problém, ktorý každoročne ukrajuje z produkcie a spôsobuje navýšenie nákladov na ďalšie aplikácie a opravné riešenia?

Aby mal farmár jednoduchšie rozhodovanie stačí použiť technológiu ošetrenia osív. Syngenta, ktorá je na Slovensku lídrom v segmente moridiel, má v portfóliu riešenia pre každý prípad. Či už sa jedná o jednozložkové moridlo Dividend 030 FS s účinnou látkou difenoconazole, ktorá zabezpečí čistý porast a výborne kontroluje výskyt snetí. Mať choroby pod kontrolou je dôležité nie len v množiteľských porastoch, kde sú normované a prísne sledované ale aj v porastoch, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť ako sú napríklad niektoré veľmi chúlostivé odrody tvrdej pšenice. TOP riešenie pre morenie osív je bezpochyby Celest Trio Formula M s trojicou presne a na mieru namiešaných účinných látok. Použitie? Nie len ako moridlo „TOP“ porastov ale aj do technológie morenia farmárskych osív. Výroba farmárskych osív je stále viac populárna. Práve tu musí agronóm zbystriť pozornosť aby neprenášal  choroby osivom a nekontaminoval si pôdy chotára patogénmi, ktoré sú schopné latentne prežívať 5 až 7 rokov.

V riešení morenia jačmeňa má Syngenta úplne jasno a preto ponúka dvojzložkové moridlo Maxim Star 025 FS, ktoré isto aj vy ohodnotíte plným počtom hviezdičiek. Účinné látky obsiahnuté v tomto moridle sú dobre vyladené a spoločne ochraňujú osivo ako celok. Bránia vonkajšej ale aj vnútornej kontaminácií osiva a sú dobrým predpokladom úspešnej ochrany pred patogénmi aj v začiatkoch vegetácie (klíčenie a vzchádzanie). V mnohých krajinách je tento prípravok registrovaný aj na kontrolu patogénov napádajúcich práve vzchádzajúce rastliny. Úspešne chráni pred primárnymi infekciami hnedej škvrnitosti a fuzariózami, ktoré sa spolupodieľajú na chorobách päty stebiel. Účinná látka fludioxonyl, ako výborný kontakt, ktorý je čiastočne prijímaný osivom, má dlhodobé reziduálne pôsobenie a jeho účinok sa v mnohom podobá niektorým prírodným antimykotickým látkam, ktoré sú produkované pôdnymi baktériami. Výborne tak kontroluje mnohé hospodársky významné druhy patogénov (trieda Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes). Cyproconazole je naproti tomu veľmi dobre vstrebávaný a rýchlo sa šíri klíčiacou rastlinou. Vytvára ochrannú bránu ako systémový inhibítor biosyntézy sterolov a bráni patogénom klíčiť už v počiatočných štádiách a uchytávať sa na zdravom pletive rastliny. Vynikajúce systémové účinky cyproconazolu dosahuje Maxim Star 025 FS najmä proti prašnej sneti jačmennej (Ustilago nuda). V mnohých krajinách sa osivo jačmeňa morí týmto prípravkom aj pre jeho výbornú účinnosť proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), pruhovitosti jačmeňa (Pyrenophora graminea), prašnej a tvrdej sneti jačmennej (Ustilago nuda, Ustilago hordei). Zároveň má prípravok overený účinok proti plesni snežnej (Microdochium nivale) a fuzariózam (Fusarium spp.) aj v ozimnom jačmeni.

Moridlo Maxim Star 025 FS s hviezdnym obsadením účinných látok je správna voľba nie len do prémiových porastov určených pre produkciu komodity s potravinárskou a sladovníckou kvalitou či množiteľských porastov, ale je to výborná voľba do akéhokoľvek jačmeňa. S moridlami od Syngenty zabezpečíte dobré štartovacie podmienky pre všetky porasty a dáte im základ, na ktorom môže vyrastať veľká produkcia s dobrou kvalitou.

Použitie a dávkovanie prípravku Maxim Star 025 FS

maxim star_pouzitie a davkovanie – nové

Autor: Ing. Miroslav Béreš, Syngenta Slovakia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *