Hybridy slnečnice a repky pre sezónu 2023

„Pestovateľské plochy slnečnice a repky sú na Slovensku stabilizované. Naďalej tak patria k najdôležitejším plodinám osevných postupov, čo platí hlavne pre repku. Z hľadiska hodnotenia úrod repky - tieto v ostatných rokoch mierne stúpajú. Za týmto trendom sú hlavne hybridy s 94 percentným podielom na slovenskom trhu. Hlavnými cieľmi v šľachtení repky sú naďalej: dosahovanie stabilných, nadpriemerne vysokých úrod, olejnatosť, odolnosť proti chorobám, odolnosť proti vymrznutiu, ako aj proti suchu a v neposlednom rade geneticky podmienená odolnosť proti pukaniu šešúľ.“

Zhodnotili zástupcovia spoločnosti Syngenta Ing. Dana Brožová a Ing. Milan Šimo aktuálnu situáciu v pestovaní najdôležitejších olejnín Slovenska počas odbornej konferencie začiatkom februára v Nitre.

Z ďalších cieľov šľachtenia sa v spoločnosti Syngenta zameriavajú na efektívnu výživu rastlín, na zvyšovanie úrovne ochrany proti patogénom, taktiež na testovanie hybridov na morforeguláciu v súvislosti s hustotou a termínom výsevu, ktoré sú základom pre dosahovanie vyšších a stabilnejších úrod repky.

V repke ozimnej tvoria ponuku hybridy s odolnosťou proti TuYV, fómovej hnilobe, ale aj proti nádorovitosti kapustovitých. Zástupca spoločnosti M. Šimo  do pozornosti odporučil hybrid Aganos, v prípade ktorého poukázal na poskytovanie stabilných, nadpriemerne vysokých úrod v rôznorodých podmienkach prostredia vrátane suchých. Svoje prednosti Aganos potvrdil v pokusoch SPZO v roku 2022, v ktorých sa umiestnil na prvom mieste. Ďalší, nemenej zaujímavý hybrid SY Glorietta vyniká v schopnosti využitia dostupného dusíka, čo je podľa D. Brožovej nesporný benefit pre celkovú ekonomiku výroby. Keďže na jeseň patrí k rýchlejšie rastúcim repkám odporúča ošetrenie morforegulátorom Toprex® v kombinácii s fungicídom Magnello®, alebo s fungicídom s morforegulačným účinkom. Podobne ako na jeseň - aj na jar veľmi rýchlo vstupuje do vegetácie, vytvára mohutné, dobre rozvetvené rastliny, ktoré sú predpokladom pre dosahovanie veľmi dobrých úrod. 

Spoločnosť Syngenta v segemente slnečnice dlhodobo potvrdzuje líderskú pozíciu, čomu odpovedá portfólio hybridov do všetkých technológií pestovania, t. j. štandardnej, Clearfield, Clearfield Plus a Expess technológie. Ako uviedla D. Brožová k najdôležitejším hybridom naďalej patrí NK Neoma pre technológiu Clearfield. Ide o stredne skorý hybrid slnečnice, vyznačujúci sa flexibilitou k podmienkam prostredia, poskytujúci stabilne vysoké úrody, vďaka čomu sa úspešne presadil v praxi. Pre technológiu Clearfield Plus je určený SY Bacardi - stredne skorý hybrid slnečnice, vhodný aj do suchších podmienok. Podľa D. Brožovej je v intenzite pestovania, resp. vo využití vstupov pre tvorbu nadpriemerných úrod bezkonkurenčný. Podobne, hybrid SY Onestar, ktorý prevzal všetky výnimočné vlastnosti svojich predchodcov, je o niečo skorší, vhodný takmer do všetkých pestovateľských podmienok. Tohtoročná novinka SY Fergus je stredne skorý hybrid slnečnice, ktorý ponuku doplnil vďaka vysokému úrodovému potenciálu v kombinácii s vysokým obsahom oleja v nažkách. V Express technológii sa osvedčil skorý hybrid Suomi, ktorý ako uviedol M. Šimo - veľmi dobre znáša sucho, patrí k nižším slnečniciam v ponuke. Ponuku Express hybridov doplnila novinka Sumiko - stredne skorý, vzrastovo nižší hybrid, vhodný aj do extenzívne nastavených technológií pestovania. „Avšak na intenzitu vstupov reaguje poskytovaním veľmi dobrých úrod s vysokým obsahom oleja v semene,“ uviedol k prednostiam novinky zástupca spoločnosti. 

V kategórii vysoko-olejnatých Clearfield Plus hybridov je v ponuke osvedčený SY Gracia, ktorý v tomto roku doplní nový hybrid SY Diego. „Obidva hybridy sú stredne skoré, dosahujú vysokú olejnatosť na úrovni 49 percent s obsahom kyseliny olejovej nad 88 percent. Prednosťou je veľmi dobrý zdravotný stav, čo je v prípade vysoko-olejnatých hybridov slnečnice veľmi dôležitá vlastnosť,“ dodala na záver D. Brožová.

                                                                                   VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down