15.11.2013 | 05:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hydinové mäso naďalej kompenzuje klesajúcu produkciu ostatných druhov mäsa

Podľa údajov z bitúnkov v EÚ bude v prvej polovici roka sektor hydinového mäsa pokračo-vať vo svojej stabilne dobrej produkcii a v roku 2013 dosiahne 12,5 mil. ton, čo je nárast o 0,8 percenta v porovnaní s rokom 2012.

Malo by to čiastočne kompenzovať pokles produkcie ostat-ných druhov mäsa. Tento nárast je vytvorený zvýšením výroby v hlavných produkčných kra-jinách: Veľkej Británii (+3,6 %), Nemecku (+0,4 %) a v menšej miere aj vo Francúzsku. Stojí za zmienku, že vývoj na trhu s mäsom v Poľsku v prvej polovici roka 2013 vykázal silný pokles produkcie hovädzieho mäsa (-3,6 percenta) a bravčového mäsa (-6,3 %) a nárast produkcie hydiny (+6,5 %).

Export by sa mal v roku 2013 mierne zvýšiť. Vďaka priaznivému trhovému prostrediu po-stupné ukončovanie vývozných náhrad na mra-zenú jatočnú hydinu zrejme nebude mať vplyv na celkovú úroveň exportu. Je potrebné pozna-menať, že až do júla 2013 sa dodávky EÚ do tretích krajín realizovali celkom dobre (+2 %). Import by sa mal zvýšiť o 13 tis. ton s nižšími objemami z Brazílie kvôli výrobným obmedze-niam (-10 %). Tento výpadok dovozu bude kompenzovať vyšší import z Thajska (+50 %), ktoré získalo sanitárne povolenia na surové hy-dinové mäso od júla 2012, podporovaný stabil-ným rastom domácej spotreby v EÚ.

Za posledných osem mesiacov boli ceny hy-dinového mäsa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na rekordných úrovniach a pohybovali sa v relatívne úzkom pásme medzi 190 až 200 €/100 kg jat. hmotnosti. Vďaka zníženiu nákla-dov na krmivo sa očakáva do istej miery pokles cien.

PPA-ATIS/European Commission

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down