28.03.2022 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hygiena bola problémom aj pri februárových kontrolách potravín

      Bratislava 28. marca (TASR) - Hygiena bola problémom aj pri februárových kontrolách potravín.  Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v správe z úradnej kontroly potravín za február 2022.


      "Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok a v hygiene skladovania. Priebežné výsledky úradných kontrol ukazujú, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiavajú hygienu budov a prevádzky zo všetkých zistených nedostatkov," spresnili veterinári.
       ŠVPS priblížila, že vo februári 2022 vykonali inšpektori 3616 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, z ktorých sa pri 169 kontrolách zistili nedostatky. Z uvedeného počtu bolo zistených 690 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1129 právnych subjektov a 1801 prevádzok.
      Z celkového počtu 3616 kontrol sa najviac úradných kontrol vo februári vykonalo v obchodnej sieti (70,3 %), vo výrobe (23,0 %) a vo veľkoobchode (5,5 %).
      Inšpektori vykonali 31 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho sa zistili nedostatky pri 16 kontrolách. "Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 13 právnych subjektov a 30 prevádzok, nedostatky sa zistili na 16 maloobchodných prevádzkach," priblížila ŠVPS.
      "S cieľom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 2080 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách," spresnila veterinárna a potravinová správa.
      V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 35 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. "Pokuty boli uložené vo výške 1.044.425 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1.000.000 eur," dodala ŠVPS.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down