19.02.2019 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Identifikujme chyby a neopakujme omyly z minulosti

Vždy sa poteším, keď je záujem o moje skúsenosti. Považujem totiž za správne, aby sme v agrárnej politike identifikovali chyby, a aby sme neopakovali omyly z minulosti. Rovnako je dobré poučiť sa z pozitívnych postupov, vykonaných v minulosti. Veď vyspelé spoločnosti využívajú skúsenosti odchádzajúcich generácií veľmi efektívne.

Napríklad pri Európskom parlamente pôsobí asociácia jeho bývalých poslancov, ktorá zasadá viac ráz za rok, vyjadruje názory, deleguje prednášateľov na univerzity po celom svete či deleguje svojich členov do komisií, vykonávajúcich dozor pri voľbách. Som členom tejto asociácie.

Na základe osobných skúseností chcem v tomto článku zaujať stanovisko k nasledovným témam:

Storočnica VÚEPP Bratislava

Využitie vedy v agrárnej praxi

Diskusia o podpore malých a veľkých fariem

Skúsenosti z minulosti ohľadne potravinovej sebestačnosti

Optimálna cesta zvýšenia sebestačnosti

Možný postup obnovy poľnohospodárstva a potravinárstva v SR

Priority pre nasledujúce obdobie

 

Každá z týchto veľkých tém by si zaslúžila ak už nie osobitný seminár, tak aspoň špecializovanú prezentáciu. Pokúsim sa vystihnúť aspoň podstatu vyššie nastolených tém.

 

Storočnica VÚEPP

Je to významná udalosť, ktorá nás povzbudzuje a zaväzuje. Na oslavu tohto jubilea sa pripravuje viacero aktivít. Mal som česť spracovať príspevok do monografie, pripravenej pri príležitosti tohto výročia. Dovolil som si v ňom vyzdvihnúť najmä to, ako si ekonomický ústav, vždy slúžiaci aktuálnej politike, dokázal za mimoriadne komplikovaných politických udalostí po dobu 100 rokov zachovať lojalitu k slovenskému agrárnemu a vidieckemu fenoménu. Popri ekonomickej profesionalite ústav dokázal kreatívne a prispôsobivo prežiť a riešiť často aj rozporné požiadavky doby.

V existencii tohto ústavu je výrazne pozitívny aj jeho personálny prínos. Kultivoval veľa ekonomických osobností. Spomeniem aspoň meno takmer dve desaťročia pôsobiaceho ministra poľnohospodárstva pána Jána Janovica.

Úctu si však zaslúži aj prínos, kvalifikovanosť a angažovanosť ďalších osobností a celého tímu pracovníkov ekonomického ústavu pri tvorbe agrárnej politiky.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down