19.12.2018 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovácie v pôdohospodárstve a potravinárstve

V sektore poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a vodného hospodárstva je k dispozícii veľké množstvo inovácií z rôznych oblastí. Ponúkajú sa riešenia programované pre agronómiu, šľachtenie, vertikálne poľnohospodárstvo, zootechniku, biologické a technologické potupy, ochranu prírody, ekonomické, digitálne, organizačné a výrobkové inovácie. Ďalším cieľom inovácií v agrosektore je transformácia výrobných a spracovateľských technológií na úspornejšiu spotrebu neobnoviteľných energetických a materiálových vstupov.

Vážnou úlohou je tiež predstihovo reagovať na možné pôsobenie očakávaných globálnych i lokálnych klimatických zmien pri tvorbe zodpovedajúceho biologického materiálu a výrobných systémov. Je potrebné vytváraťvhodné podmienky pre vyššiu schopnosť krajiny zadržiavať vodu, lepšie chrániť a efektívne využívať vodné zdroje a závlahy. S tým súvisí vytváranie podmienok pre tvorbu, udržovanie a ochranu ekologickej kvality a estetiky slovenskej krajiny, rozvoj a stabilizáciu osídlenia vidieka, zlepšovanie ekonomických a sociálnych podmienok života pôdohospodárov a vidieckeho obyvateľstva.

Technologický vývoj a digitalizácia umožňujú aj veľké pokroky v rámci efektívneho využívania zdrojov na podporu poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu. Môžu znižovať negatívny vplyv intenzívneho hospodárenia na lesopoľnohospodársku krajinu. V ekonomickej oblasti je všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní, alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Stále viac sa hľadajú moderní farmári či podniky a najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby.

Inovácie v oblasti techniky

 Najvýraznejší a najviac viditeľný je vývoj inovácií a inovačných technológií v oblasti ponuky a prevádzkovania poľnohospodárskej techniky. Na základe hodnotenia aktuálnych informácií a postrehov z medzinárodných výstav poľnohospodárskej techniky, ako aj z rôznych príspevkov prednesených na odborných konferenciách, prípadne publikovaných v odborných periodikách vyplýva, že hlavné inovačné trendy v konštrukcii poľnohospodárskej mechanizácie smerujú k zvyšovaniu výkonnosti, kvality práce a jej kontroly, k znižovaniu energetickej náročnosti pracovných operácií a zvýrazňujú ochranu životného prostredia vrátane pracovného prostredia obsluhy. Stroje pre prácu na poliach a v lesoch sú vybavované rôznymi monitorovacími a riadiacimi systémami. Tak nie sú celkom závislé na obsluhe a s tým súvisí aj automatizovaný zber, vyhodnocovanie informácií z výrobného procesu a spracovanie dokladov o jeho priebehu.

 

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down