18.10.2019 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Integrovaná produkcia - riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Za posledných 20 až 30 rokov sa značne obmedzili mechanické vstupy do pôdy, v osevných postupoch sa zúžil počet pestovaných plodín, pričom sa celkove podceňuje prevencia a uplatňuje sa najmä ochrana plodín pesticídmi. Avšak namiesto chemických metód treba v ovocinárstve, zeleninárstve a vo vinohradníctve uprednostniť trvalo udržateľné biologické, fyzikálne a iné nechemické metódy s dôrazom na prevenciu.

Kým klasický spôsob pestovania ovocia, zeleniny, zemiakov a viniča sa zameriava na produkciu, teda na výsledok a množstvá, naopak ekologické pestovanie sa sústreďuje na proces pestovania a kvantitu produkcie nie je možné ovplyvniť. Zlatou strednou cestou je integrované pestovanie, ktoré využíva pre životné prostredie bezpečnejšie postupy a zároveň je jeho cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Eliminuje chemické zásahy a preferuje biologické a mechanické postupy. Používa metódy overené časom a našimi predkami, ako vedenie záznamov o počasí, vykonávanie monitoringu škodlivých organizmov, či dodržiavanie osevného postupu, ktorého základom je rotácia plodín s cieľom zabrániť narastajúcemu výskytu chorôb a škodcov.

Postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva

Integrovaná produkcia (IP) používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Pestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom a vzorky pôdy sú pravidelne kontrolované na živiny a ťažké kovy, napríklad na obsah olova, kadmia, ortuti, či arzénu. Vďaka integrovanému pestovaniu plodín sú ich hodnoty dlhodobo hlboko pod hranicou povolených limitov.

Integrovaná produkcia je aktuálne súčasťou druhého piliera neprojektových opatrení, takzvaných agro-environmentálnych opatrení (AEKO). Okrem rozmeru podpory lokálnej produkcie, je to aj významný nástroj na motivovanie pestovateľov zaviesť také pestovateľské postupy, ktoré budú šetrnejšie pre životné prostredie a prínosné pre zdravie spotrebiteľov.

V súčasnosti, keď sa pripravuje nový strategický plán pre uplatnenie spoločnej poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, sa jednotlivé zväzy a združenia dotknuté schémou integrovanej produkcie zaoberajú analýzou stavu a navrhujú riešenia, pre čo najlepšie využitie potenciálu špeciálnej rastlinnej výroby.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down