20.02.2018 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Integrované riešenia v ochrane rastlín a osív

Tradičná odborná konferencia spoločnosti Bayer, ktorá sa uskutočnila v polovici januára v Nitre aj tentoraz priniesla zaujímavé témy zamerané na riziká spojené s výskytom rôznych škodlivých činiteľov v porastoch obilnín a kukurice. Predovšetkým však boli predstavené nové produkty v segmente fungicídov a herbicídov, ktoré rozšíria ponuku spoločnosti Bayer v nadchádzajúcej sezóne.

Ukončenie akvizície

Hostí odbornej konferencie pozdravil Charles Bergmann, riaditeľ spoločnosti Bayer pre Česko a Slovensko. Ing. Vladimír Fúzik, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Bayer pripomenul reorganizáciu spoločnosti, pričom najväčšie zmeny sa týkajú divízie CropScience: „Táto skutočnosť rezonuje od mája 2016, kedy spoločnosť Bayer dala ponuku spoločnosti Monsanto. Vyjednávania, ktoré prebehli, vyvolali ohlas vo svete, pretože ide o akvizíciu, ktorá je najväčšia v histórii poľnohospodárstva. Dosahuje rekordných 66 miliárd dolárov.“ Odpovedí na otázku prečo dochádza k fúzii tak veľkých spoločností, je viacero. Obe spoločnosti majú globálny charakter, pričom spoločnosť Monsanto so sídlom v USA najvýznamnejšiu časť svojich obchodných aktivít realizuje na americkom trhu, naproti tomu spoločnosť Bayer so sídlom v nemeckom Leverkusene v Európe. Spojenie firiem tak prinesie optimálne „vybalancovanú“ ponuku produktov v odvetviach poľnohospodárstva a farmácie. V. Fúzik uviedol: „Výhody to prinesie predovšetkým konečným spotrebiteľom našich produktov, pretože bude možné naakumulovať podstatne väčšie prostriedky na výskum a vývoj, ktoré budú prinášať nové integrované riešenia v ochrane rastlín a osív vrátane komplexného servisu.“ Procesu spájania napomohlo zo strany spoločnosti Bayer podstúpenie vybraných segmentov osív (bavlna, sója, repka) a účinnej látky glufosinát amónny vrátane výskumných aktivít spoločnosti BASF. Úspešná realizácia tejto transakcie je však podmienená súhlasom relevantných regulačných úradov. Momentálne je  celá akvizícia v poslednej fáze spájania sa a jej ukončenie sa očakáva  do konca  prvého štvrťroka 2018.

Aktuálne riziká spojené s výskytom škodlivých činiteľov

Ing. Karel Říha, odborný poradca pre pestovanie plodín (ČR) v úvode upozornil na zmeny podmienok prostredia, čo sa týka zvyšovania teploty a výskytov dlhotrvajúceho sucha najmä v čase vegetácie s čím priamo súvisí šírenie a tlak škodlivých činiteľov na poľné kultúry.  V prvom rade je potrebné na jar využiť vlahu naakumulovanú v zime. V suchých oblastiach sa pri oziminách zamerať na podporu koreňového systému už na jeseň. Zvlášť dôležitá je v daných podmienkach ochrana proti chorobám päty stebla. K. Říha na jar odporúča spolu s aplikáciou dusíkatých hnojív pridať 3 až 5 kg cukru, alebo hnojivá s označením carbon (obsahujú cukornú zložku).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down