31.08.2011 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Investovali aj v kritickom období

Na vlaňajší rok sa snaží Ing. Peter Brezovský, PhD., riaditeľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Kolíňanoch zabudnúť. Postihli ich totiž povodne. Napriek tomu sa manažmentu spoločnosti podarilo zložitú situáciu ustáť a hospodársky rok ukončiť so ziskom.

Vďaka tomu môžu naďalej napĺňať podstatu svojho špecifického poslania, ktorým je vytváranie podmienok a poskytovanie služieb v oblasti praktickej výučby, výskumu, vývoja a realizácie odbornej praxe študentov SPU v Nitre. To všetko za predpokladu, že podnik obháji svoju životaschopnosť v silnom konkurenčnom prostredí podnikania na pôde.

Správajú sa zodpovedne

Vlastníkom podniku je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Založený bol v roku 2003, so zámerom oddeliť ekonomiku univerzity od ekonomiky VPP. Peter Brezovský stojí na jeho čele od samého začiatku a pod jeho taktovkou sa podnik radí medzi sto najlepších poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.
Podnik sa správa ekonomicky zodpovedne a vďaka tomu si aj v roku postihnutom prírodnými katastrofami plnil záväzky voči banke . Vlani splatili úvery poskytnuté na prefinancovanie projektu z Programu rozvoja vidieka, ako aj zostatok úveru na nákup strojov. „Čerpali sme z vytvorených rezerv z predchádzajúcich rokov,“ vysvetľuje Peter Brezovský a dopĺňa, že od svojej filozofie - efektívnej intenzifikácie výroby prostredníctvom ekonomicky zdôvodnených vkladov, neupustili ani v kritickom období.
Nevyhnutnosťou však boli odvážne investície práve v uvedenom zložitom období. Uvedomujúc si dôležitosť rastlinnej produkcie, ktorá tvorí rozhodujúci ekonomický profit podniku, zainvestovali do rekultivácie pôdy poškodenej povodňami, ako aj do nákupu hnojív. „Urobili sme to v období priaznivých cenových relácií. Využili sme inštitút červenej nafty v roku 2010, ako aj pokles cien hnojív. Odplatou nám boli vysoké tohtoročné úrody,“ prezrádza riaditeľ a dopĺňa, že ani tento rok nezaspali na vavrínoch.

Musia reagovať na zmeny

„Opäť sme museli reagovať na aktuálnu situáciu a hľadať nové riešenia. Zvýšenie cien pohonných hmôt, ktoré lámu historické rekordy, nás primälo k selektívnemu obrábaniu pôdy,“ vysvetľuje P. Brezovský a dopĺňa, že plodiny nevyžadujúce hlbšie spracovanie pôdy bude podnik pestovať minimalizačným spôsobom.
V oblasti živočíšnej výroby hrá dominantnú úlohu výroba mlieka s priemernou úžitkovosťou dojníc 9 200 litrov mlieka za rok a ročnou kvótou štyri milióny litrov. Ambíciou Petra Brezovského v roku 2012 je zvýšiť úžitkovosť na 10-tisíc litrov a zaradiť sa medzi špičku na Slovensku, ako aj byť porovnateľný s univerzitnými farmami v USA a Kanade.
„Tragédiou je, že odstúpením od živočíšnej výroby si sami medzi sebou vytvárame na trhu obrovskú konkurenciu, najmä vo výrobe tých plodín, ktoré tvoria vnútropodnikovú spotrebu. Ide napríklad o obilniny či kukuricu, keď mnoho roľníkov začalo pestovať práve tieto plodiny po uvoľnených plochách krmovín. Táto produkcia sa po utlmení živočíšnej výroby dostáva na trh, kde v dôsledku prebytku dochádza k zníženiu cien,“ rozpráva Peter Brezovský a dopĺňa, že jeho cieľom je výroba kvalitných krmovín vo vlastnej réžii a nákup len nevyhnutných komponentov kŕmnej dávky.

Rarita na komoditnom trhu

Spoločnosť hospodári na výmere 2 127 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 038 hektárov ornej. Takmer 56 percent pôdy je zaradenej do znevýhodnenej oblasti. Aby sa vyrovnali väčším subjektom, do osevného postupu zaradili aj intenzívne plodiny, ako je napríklad osivová kukurica či bezšupková tekvica olejná. Obe komodity sú na trhu raritou, a preto si ich pestovanie Peter Brezovský pochvaľuje i po ekonomickej stránke.
Podniku sa dostáva uznanie nielen na Slovensku, o čom svedčí umiestnenie v prestížnej súťaži TOP AGRO, ale aj v zahraničí. Pravidelne ho navštevujú i študenti z rôznych kútov sveta.
Peter Brezovský plánuje pokračovať v diverzifikácii výroby a tiež vyriešiť možnosť predávať produkty živočíšnej výroby priamo z dvora. „Smerodajný v tomto smere bude vývoj národnej legislatívy,“ prezrádza Peter Brezovský plány do budúcnosti. K diverzifikácii by mal prispieť i úspešný projekt Rekonštrukcie ubytovne na penzión, ktorý zároveň zvýši ubytovací štandard pre zahraničných študentov absolvujúcich prax na modernej farme dojníc, o ktorú prejavili záujem študenti z Ruska, Poľska či ďalekej Číny.
KRISTÝNA ŠMEHÝLOVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down