04.03.2020 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Istota do budúcnosti

Množstvo účinných látok má z dôvodu reštrikcií rôzne obmedzenia v používaní, ba dokonca čoraz väčší počet prípravkov dostal červenú a teda má zákaz používania. Tieto zmeny prinášajú nemalé obmedzenia v portfóliu produktov pre ochranu rastlín. Pri každom výbere si teda pestovateľ premyslí, po akom produkte siahne, nakoľko k efektívnosti produktu pribudla aj jeho dôležitosť dlhodobého užívania.

Toto je jedna z výziev v súčasnosti, ale aj do budúcna,“ zveril sa nám s problematikou obmedzení  registrácii v účinných látkach počas našich tohtoročných konferencii v Košiciach a Nitre aj náš čestný hosť a prednášajúci Dr. Hans Raffel, technický špecialista pre herbicídy a regulátory rastu v obilninách za celú oblasť Severnej Európy.

Dr. Hans Raffel sa na Syngenta konferenciách podelil o svoje skúsenosti s trávovitými burinami v obilninách

Počas konferencie nám medzi inými predstavil aj nový herbicíd AVOXA®, ktorý obsahuje kombináciu účinných látok zo skupiny inhibítorov ACCasy (HRAC: A) - pinoxaden a inhibítorov ALS (HRAC: B) – pyroxsulam. Tie sú z hľadiska dlhodobej udržateľnosti na trhu bezpečné na použitie.

AVOXA® - dva rôzne mechanizmy účinku

Účinná látka pinoxaden je jediným zástupcom účinných látok zo skupiny fenylpyrazolinov. Pinoxaden inhibuje enzým acetyl-CoA-karboxyláza a negatívne ovplyvňuje základné metabolické procesy, ako je syntéza mastných kyselín, syntéza lipidov, rast membrán, rast buniek a bunkové delenie. Pinoxaden pôsobí iba na enzým ACC-áza trávovitých burín, neovplyvňuje rast a vývoj dvojklíčnolistových burín.

Účinná látka pyroxsulam patrí do skupiny triazolopyrimidínov a zasahuje do syntézy acetolaktátsyntázy, ktorá je kľúčovým enzýmom pre tvorbu aminokyselín valínu, leucínu a izoleucínu. Aminokyseliny majú centrálnu pozíciu v metabolizme rastúcich rastlinných pletív a sú úzko spojené s mnohými ďalšími metabolickými procesmi. U trávovitých a dvojklíčnolistových burín pyroxsulam inhibuje syntézu aminokyselín.

Profil herbicídu AVOXA®
Účinné látky 33,3 g/l pinoxaden
8,33 g/l pyroxsulam
8,33 g/l cloquintocet-mexyl (Safener)
Formulácia emulzný koncentrát
Príjem účinnej látky príjem listami, systémové pôsobenie
Plodiny pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné
Aplikácia postemergentne, od BBCH 10 do BBCH 32
Dávkovanie 1,35 l/ha proti metličke obyčajnej, mätonohom, ovsom

a jednoročným dvojklíčnoslitovým burinám

 

1,8 l/ha proti trávovitým a jednoročným dvojklíčnolistovým

burinám

HRAC A + B

AVOXA® – až dvojnásobný efekt na metličku obyčajnú

Na obrázku je znázornený pokus, v ktorom je jasne viditeľný silný výsledok herbicídu Avoxa®  na metličku obyčajnú. Prípravky na báze len ALS inhibítorov alebo na báze len ACC inhibítorov nie sú tak efektné.

AVOXA ® - silnejšia na stoklas

Herbicíd Avoxa likviduje výborne stoklas, neošetrený porast (vľavo) vs ošetrený (vpravo)

AVOXA® - ideálna formulácia

Výhodou formulácie EC a teda emulzného koncentrátu je na rozdiel od iných konkurenčných produktov na báze ALS inhibítorov s formuláciou WG, že v suchších podmienkach je zabezpečený rýchlejší a efektívnejší príjem rastlinou.

AVOXA® - aktívna antirezistentná stratégia

Vývoj rezistencie voči herbicídnym produktom je stále väčším problémom nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Avoxa® kombináciou už spomenutých účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku dokáže predchádzať vzniku rezistencie a tým zabezpečiť, že vaše porasty ostanú čisté.

Avoxa® spĺňa základné princípy antirezistentnej stratégie, nakoľko kombinácia dvoch účinných látok je bezpečnejšia ako striedanie jednotlivých účinných látok pri ich sólo použití. (viď obrázok). Kombinácia účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku predchádza vzniku rezistencie.

 

AVOXA®  a jej ďalšie benefity podložené pokusmi po celej Európe

 

  • Stabilita a nezávislosť

Avoxa® má výbornú účinnosť aj pri chlade, rýchlu odolnosť voči dažďu a je nezávislá na teplote. V rozmedzí od 5 °C do 25 °C bola preukázaná priemerná účinnosť na psiarku roľnú 95 % a priemerná účinnosť na metličku obyčajnú 98 %.

 

Vynikajúca účinnosť nezávislá na teplote

  • Výkonnosť a vysoká efektívnosť

Na základe výsledkov z poľných pokusov bolo zistené, že účinnosť herbicídu Avoxa® na metličku obyčajnú nie je ovplyvnená jej rastovou fázou pri aplikácii (n = 31), priemerná účinnosť dosiahla 99 %. Účinnosť proti psiarke roľnej je závislá na jej rastovej fáze v čase aplikácie (n = 38), pri veľkosti viac ako 10 cm dochádza k poklesu účinnosti. Pre zaistenie spoľahlivej účinnosti na potlačenie psiarky roľnej je nutná včasná aplikácia herbicídu Avoxa® (do BBCH psiarky 25).

Účinnosť herbicídu Avoxa® na psiarku roľnú sa taktiež potvrdila množstvom poľných pokusov. Kým po aplikácii ACC inhibítorov sólo bola účinnosť 83 % a po aplikácii ASL inhibítorov sólo 88 %, aplikáciou herbicídu Avoxa® s kombináciou účinných látok bola dosiahnutá účinnosť 95 %.

S herbicídom Avoxa je účinnosť o 7-12 % vyššia

Pozn.: Poľné pokusy Nemecko, 2015-2017, 27 pokusov

 

  • Spoľahlivosť, vysoká kompatibilita

Výborná a bezpečná miešateľnosť s herbicídmi a fungicídmi. Avoxa® je skvelý partner do tank-mixu, pretože disponuje vďaka účinnej látke pyroxsulam schopnosťou regulácie aj niektorých dvojklíčnolistových burín. Hoci by sa v niektorých extenzívnych podmienkach dalo uvažovať o sólo aplikácii, je potrebný pre kompletné spektrum účinnosti tank-mix partner v boji proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

  • Selektivita

Selektivita herbicídu Avoxa® v obilninách bola hodnotená v pokusoch pre ozimnú pšenicu (186 pokusov), ozimnú raž (25 pokusov) a ozimné tritikale (27 pokusov). Porovnanie bolo vykonané na regionálne štandardy zo skupiny účinných látok HRAC A a HRAC B. Testovanie bolo vykonané na viac ako 200 poľných pokusoch a preukázalo vysokú mieru bezpečnosti herbicídu Avoxa® k plodine. Neboli zistené žiadne prejavy fytotoxicity.

 Ďalšou významnou vlastnosťou herbicídu Avoxa je flexibilita v dávkovaní v závislosti od burinného spektra. Odporúčania na aplikačné dávky a spektrum účinku nájdete v našich plodinových katalógoch. Môžete sa spoľahnúť na bezpečné použitie v pestovateľskom systéme, bez obmedzenia pre následné plodiny. A na záver by sme radi zdôraznili vysokú efektivitu v regulácii širokého spektra burín, najmä stoklasov, psiarky roľnej a metličky obyčajnej, vrátane rezistentných populácií.

Autor: Mgr. Katarína Dikáczová, Syngenta Slovakia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down