Jarné obilniny a technológie obrábania pôdy (II.)

Obilniny (cereálie) sú z hľadiska ich vysokej využiteľnosti vo výžive ľudí pestované na celom svete. Považujeme ich za kľúčovú skupinu plodín rastlinnej výroby. Majú zásadný význam v boji proti hladu, pretože predstavujú jednu z najlacnejších zložiek potravy a i preto tvoria najdôležitejšiu skupinu plodín v celej rastlinnej výrobe.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Skúsenosti v pokusoch NPPC – VÚRV Piešťany

V našich pokusoch konvenčný spôsob zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného je charakteristický na jeseň kvalitne vykonanou podmietkou predplodiny diskovým podmietačom a prípadným zavalcovaním – na základe vlhkostného stavu pôdy. Následne vykonávame orbu do hĺbky 0,25 – 0,28 metra. Pozemok ostáva v hrubej brázde (zachytenie zimnej vlahy, vplyv mrazu, ...). Na jar, ako náhle to dovolí stav pôdy a počasia, používame smyk na urovnanie brázd a pred sejbou ešte kombinátor na dosiahnutie primeraného drobnohrudkového stavu pôdy a zapravenie hnojív do pôdy. Sejbu vykonávame 24-riadkovou sejačkou Amazone s trojmetrovým záberom. Termín sa odvíja od poveternostných pomerov tej ktorej lokality, v podmienkach Boroviec to býva väčšinou v druhej polovici marca. Obzvlášť v súčasnom období klimatických zmien je potrebné vykonať sejbu kvalitne, pretože bude od nej závisieť schopnosť rastlín hospodáriť s vodou v jarnom období.

Pri jačmeni siatom jarnom, používame v minimalizačnej technológii na podmietku diskový podmietač, po ktorom v prípade potreby pôdu zavalcujeme. Ak je nutné, niekoľko dní pred sejbou používame totálny herbicíd. Zvládnutie manažmentu burín je v týchto technológiách predpokladom úspechu! Sejeme sejačkou americkej výroby 36-riadkovou Great Plains, model 1205 1975 0324 so záberom 4,5 metra.

Pri nastielacej technológii robíme podmietku ploskorezom Amazone TL 301, ktorým pôdu nadvihneme, premiesime, ale neobraciame. Rovnako ako pri minimalizačnej technológii i tu pred sejbou aplikujeme totálny herbicíd. Sejbu robíme sejačku Horsch Concord CO3, ktorá má záber tri metre a dokáže siať 24 riadkov. Zároveň so sejbou aplikujeme  hnojenie dusíkom v podobe DAM-390, technológiou PPF firmy Horsch „prihnojovaním pod pätu“, čo znižuje počet vstupov do porastu a má to svoj význam i pohľadu výživy rastlín.

Bezorbová technológia je spomedzi technológií asi najšpecifickejšia, čo sa týka regulácie burinných spoločenstiev. Z toho dôvodu tiež aplikujeme pred sejbou herbicíd na báze glyfosátu. Sejbu vykonávame pri minimalizačnom spôsobe spomínanou sejačkou Great Plains model 1205 1975 0324. Výhodou tejto sejačky je i možnosť prihnojovania dusíkom počas sejby, v našom prípade v podobe liadku amónneho s vápencom.

Porovnanie technológií

Z nášho pohľadu sa nám ako najnáročnejšia technológia z hľadiska jej zvládnutia javí nastielacia technológia, z dôvodu správneho zladenia pracovnej rýchlosti, šírky radličiek a pracovnej hĺbky, v našich podmienkach používaného ploskorezu Amazone TL 301. Splnením týchto požiadaviek dosiahneme kvalitnú prácu v celom profile a rovnomerné rozmiestnenie pozberových zvyškov a zároveň ich množstvo na povrchu pôdy. Pozemok sa vyrovnáva a odstraňujeme aj nežiaduce zhutnenie pôdy. V celkovom hodnotení priemerných úrod možno konštatovať, že nielen jačmeň siaty jarný, pšenicu letnú formu jarnú, ale i ďalšie poľné plodiny je možné pestovať i inak ako konvenčne. Nezanedbateľným a veľmi dôležitým prvkom, ako je známe, je pestovateľský ročník, dnes obzvlášť dôležitý prvok, o čom nás presviedčajú posledné roky.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down