13.02.2017 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Je jarná repka zaujímavá plodina?

Jarná kapusta repková pravá nám ponúka zaujímavú alternatívu v rastlinnej výrobe, ktorú v niektorých podnikoch vedia veľmi dobre využiť. Ak nie je možné založiť porast s ozimnou repkou pre neskoro zozbieranú predplodinu, tak máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dokonalú predsejbovú prípravu pre jarnú repku.

Jarná repka je veľmi zaujímavá pre podniky, ktoré chovajú dobytok a vo svojom osevnom postupe majú vysoké zastúpenie kukurice. V poľnohospodárskych podnikoch, ktoré majú z časových dôvodov problém založiť porasty s ozimnou repkou, má podstatný význam urobiť výsev s jarnou repkou.

Výber oblasti

Vo všeobecnosti sú pre jarnú repku vhodné okrajové, resp. menej vhodné oblasti pre ozimnú repku: nadmorská výška 600 metrov, dlhodobá snehová pokrývka, krátka vegetačná doba a pod. Možno povedať, že ide o oblasti, kde pravidelne a vo veľkom rastú huby hríbového typu a oblasti s vyšším zastúpením lúk a pasienkov. Pre úrodu 2 tony na hektár je potrebné, aby medzi polovicou marca až polovicou júla napršalo najmenej 300 milimetrov, ale nie v prívalových dažďoch. V princípe ide o severnú horskú a podhorskú časť Slovenska.

Nároky sú podobné

Jarná repka má podobné požiadavky na pestovateľské podmienky ako ozimná repka. Vyžaduje tiež dobre pripravené osivové lôžko s dostatočnou vlhkosťou. Hustota porastu by sa mala pohybovať od 80 - 120 rastlín na meter štvorcový, výsevok sa odporúča od 3,5 - 4,5 kg na hektár. Praktické výsledky nám dokazujú, že skorá sejba jarnej kapusty repkovej pravej je základom pre vysoké úrody.

Jarná repka je pre svoju krátku vegetačnú dobu náročná na pohotovú a dostatočnú zásobu živín. Na základe rozboru obsahu živín v pôde a predplodiny potrebuje jarná repka 100 -160 kg draslíka na hektár, 50 - 60 kg fosforu na hektár, 60 - 90 kg dusíka na hektár. Tieto množstvá živín by sme mali dodať do pôdy už pred sejbou. Počas vegetácie dodáme ešte 30 - 40 kg dusíka na hektár. Touto dávkou vylepšíme rast a vývoj šešúľ a násadu semena. Netreba zabúdať na potrebné množstvo bóru a síry.

Pozitíva na zváženie

Dôvody pre pestovanie jarnej formy repky olejky spočívajú v nižších nákladoch na pestovanie vychádzajúcich z nižšej dávky dusíka (80 – 120 kg na hektár) a zo skutočnosti, že chemická ochrana proti stonkovým a šešuľovým škodcom a proti chorobám je spravidla nižšia, ako pri ozimnej forme kapusty repkovej pravej (tým sa stáva zaujímavé aj environmentálne hľadisko pestovania). Pri jarnej repke zaznamenávame v dôsledku dostatku zimnej vlahy na jar aj istejšie vzchádzanie. Pokiaľ sejeme jarnú repku po vyzimovaní ozimnej repky, znižujú sa náklady a nehrozí riziko rezíduí herbicídov. Jarná repka má dobrú kvalitu oleja – nižší obsah fytínu, tanínu, sinapinu, kys. erukovej a glukosinolátov pri takmer porovnateľnej olejnatosti s repkou ozimnou.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down