02.05.2014 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednoduché pozemkové úpravy budú financovať investori, štát ich nepodporí

Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách rieši najmä jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), ktoré umožňujú investorom a vlastníkom nanovo priestorovo a vlastnícky usporiadať pozemky. Účinnosť nadobudla 1. mája. Štát tieto úpravy neplánuje financovať.

 

BRATISLAVA. "Financovanie alebo spolufinancovanie JPÚ štátom sa v najbližšom období nepredpokladá, pretože štát má záujem na vykonaní pozemkových úprav v celom katastrálnom území, súčasťou ktorých by malo byť aj vybudovanie potrebných spoločných zariadení, najmä prístupových ciest," informoval riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala. "Program rozvoja vidieka na obdobie rokov 2014-2020 predpokladá na financovanie týchto komplexných pozemkových úprav sumu 85 miliónov eur a JPÚ si bude musieť financovať ten, kto bude mať na vykonaní takýchto pozemkových úprav záujem."
Zákonom upravené konanie JPÚ dáva vlastníkom pozemkov a investorom široké možnosti usporiadania pozemkového vlastníctva, a to nielen pre poľnohospodársku či lesnú výrobu. Hlavne ide o riešenie scelenia pozemkov a vytvorenie ideálnych tvarov pre výstavbu napríklad rodinných domov, rekreačných chát, záhradkových osád, ale aj pre dokončenie čiastočne vysporiadaných pozemkov pod cestami, vodnými plochami, hospodárskymi dvormi alebo pri realizácii veľkých investičných zámerov. Zákon vytvára podmienky na zjednodušenie procesu konania a určuje rozsah potrebných podkladov vyhotovovaných pre zmenu usporiadania pozemkov.
Osobitnú skupinu tvoria JPÚ v prípadoch investičnej výstavby, ktorá svojím zásahom do terajšieho usporiadania pozemkov spôsobí po jej výstavbe obmedzenie obhospodarovania dotknutých pozemkov. Realizáciou výstavby, hlavne líniových stavieb, ako sú cesty, železnice, vodné cesty, vodné plochy, ale aj priemyselných parkov a rozsiahlej bytovej výstavby, dochádza k rozbitiu pôvodných pozemkov a k ich zneprístupneniu. Investor bude mať zo zákona povinnosť odstrániť tento negatívny jav a uviesť pozemky do takého stavu, aby nakladanie s nimi nebolo obmedzené.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down