23.07.2019 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednoducho a efektívne s posilneným portfóliom

Spoločnosť FMC Agro Slovensko, spol. s r. o. predstavila návštevníkom celoslovenského stretnutia poľnohospodárov vo Dvoroch nad Žitavou najmä herbicídne varianty ochrany najdôležitejších poľných plodín akými sú repka olejka a hustosiate obilniny.

Zástupca spoločnosti Ing. Ladislav Závodský, v úvode prehliadky pokusov najskôr informoval o rozšírení portfólia o prípravky spoločnosti DuPont: „Posilnili sme segment herbicídov do obilnín, ďalej insekticídov, skompletizovali sme technológiu ochrany zemiakov, k dispozícii pre pestovateľov máme špeciálne prípravky do sóje a slnečnice. Naša ponuka prípravkov je široká, dokážeme ponúknuť efektívne postupy pre konkrétne dielčie, ako aj celkové systémové riešenia praxe.“

Významnou posilou portfólia v predchádzajúcej sezóne v ochrane proti burinám v obilninách je kombinovaný set prípravkov Biplay SX+ a Starane Forte so širokým spektrom účinnosti vrátane lipkavca, pichliačov a ostatných problémových burín, so širokým aplikačným oknom až do vlajkového listu. Je obľúbenosť vzrástla pri použití v sladovníckych jačmeňoch a v tvrdej pšenici.

Proti burinám s novinkami

„V tomto roku sme do všetkých obilnín vrátane tvrdej pšenice uviedli nový trojzložkový herbicíd Tripali s účinnými látkami – metsulfuron methyl, tribenuron a florasulam. Dokážeme ním účinne kontrolovať viac ako 60 druhov dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavcov, pichliačov, rumanov, burín tzv. spodného poschodia a ďalších,“ predstavil novinku L. Závodský. Benefitom pre pestovateľa je veľmi široké aplikačné okno z pohľadu ošetrovanej obilniny - od druhého listu až po úplne rozvinutý zástavový list, pričom najlepší účinok je dosiahnutý pri aplikácii v skorých rastových fázach burín. „Široká registrácia, jednoduché dávkovanie a jedinečný synergizmus troch účinných látok sú predpoklady pre jeho úspešné presadenie sa v praxi,“ dodal ďalej k očakávaniam spoločnosti.

Z osvedčených prípravkov v ochrane obilnín proti burinám na jeseň vyzdvihol Battle Delta s dvomi účinnými látkami flufenacetdiflufenican. Veľmi dobre reguluje lipkavec, jednoročné trávy, ako je metlička obyčajná a psiarka roľná a dvojklíčnolistové buriny: zemedym lekársky, pastierska kapsička, rumančeky, fialky a ďalšie.

Do slnečnice aj zemiakov

Segment prípravkov FMC portfólia pre ošetrenie slnečnice obohatil selektívny herbicíd Express 50 SX s účinnou látkou tribenuron-methyl pre postemergetné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného a ambrózie palinolistej. Po ošetrení je razantne zastavený rast citlivých burín (rumany, rumančeky, hluchavky, hviezdica prostredná, pichliač obyčajný, mrlíky a ďalšie). Do ochrany zemiakov, jahôd a zeleniny uviedli nový insekticíd Benevia s rozdielnym mechanizmom účinku novej OD formulácie, ktorý je podľa L. Závodského mimoriadne účinný proti cicavým a žravým škodcom v porovnaní s doteraz používanými prípravkami. Je zaradený aj do integrovanej ochrany rastlín.

Z etablovaných produktov upozornil na dvojzložkový fungicíd Vendetta (fluazinam, azoxystrobin) proti plesni zemiakovej a alternáriovej škvrnitosti zemiakov. Na záverečné predzberové ošetrenie zemiakov je k dispozícii desikačný prípravok Spotlight Plus. Priamo v demonštračnom pokuse sa návštevníci mohli presvedčiť o uschnutí vňate zemiakov po jeho prvej aplikácii.

V centre pozornosti repka

Ochrana repky je doménou spoločnosti FMC. „K dispozícii máme dva ťažiskové prípravky - Altiplano Dam Tec a Circuit Sync Tec. Ich výnimočnosť spočíva v inovatívnej microencapsulovej technológii, ktorú máme v segmente preemergentnej herbicídnej ochrany ako jediný na trhu,“ uviedol L. Závodský. Táto technológia umožňuje účinnej látke pretrvávať v pôde  v inertnom stave, zvlášť pri výskyte pôdneho sucha. V prípade ak nenaprší aj dva - tri týždne po aplikácii, účinná látka sa neskoršími zrážkami uvoľní a začne plnohodnotne pôsobiť. Pre pestovateľov je táto technológia výhodná ako z hľadiska technického, tak aj z hľadiska životného prostredia, pričom účinnosť prípravku ostáva nezmenená. Jej ďalšou prednosťou je eliminovanie rizika fytotoxicity ošetrovaných porastov v porovnaní s predchádzajúcimi formuláciami prípravkov na báze účinnej látky clomazone.  O účinnosti microencapsulovej technológie sa návštevníci podujatia mohli presvedčiť priamo v pokuse, v ktorom dva varianty s repkou boli ošetrené s Circuit Sync Tec s účinnými látkami clomazone a metazachlor proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam. Z rovnakého radu prípravkov je aj Altiplano Dam Tec (clomazone, napropamid), s posilneným účinkom aj na ďalšie problémové buriny, akými sú úhorník liečivý a pakost strihaný.

Pre pestovateľov, uprednostňujúcich postemergentné ošetrenie repky proti burinám, uviedli novinku Gajus (pethoxamid, picloram) s aplikáciou vo fáze od klíčnych listov repky až po jej 4 pravé listy.

„Portfólio spoločnosti FMC je naozaj široké. Našim cieľom je každoročne priniesť nové inovatívne prípravky, ktoré uľahčujú a zefektívňujú ochranu dôležitých poľných plodín,“ dodal na záver prehliadky expozície spoločnosti jej zástupca L. Závodský.

VIERA UVÍROVÁ

FOTO - AUTORKA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down