21.04.2011 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jozef Bučka: S pocitom veľkej zodpovednosti

Pred niekoľkými dňami, presnejšie 6. apríla 2011, bol vedením štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra poverený Ing. JOZEF BUČKA. Vo funkcii má zotrvať až do výsledku nového výberového konania na tento post. Inžinier Jozef Bučka bol od roku 1994 vedúcim správy a údržby výstavného areálu. Od 1. 2. 2010 pôsobil vo funkcii riaditeľa Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré po organizačnej stránke „spadá“ priamo pod š. p. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. V aktuálnom poslaní sa chce zamerať predovšetkým na úspešné zvládnutie nastávajúcich výstavníckych projektov, teda na Medzinárodný strojársky veľtrh 2011 i na prípravu dôležitých výstav Agrokomplex 2011 a Autosalón 2011. Aktívne sa chce usilovať aj o rozvoj Slovenského poľnohospodárskeho múzea, a mieni podporovať i tzv. „mimovýstavné“ akcie. Dnes odpovedá na otázky Roľníckych novín.

S akými pocitmi ste nastúpili na post riaditeľa, dočasne povereného vedením štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra?

„Predovšetkým s pocitom veľkej zodpovednosti, veď v tomto podniku pracujem 33 rokov.“

Podnik budete viesť do ukončenia výberového konania. Aké ciele a úlohy ste si dali na toto obdobie?

"Budem sa snažiť najmä upokojiť atmosféru v podniku a vynaložiť maximálne úsilie na úspešné zvládnutie najbližších výstav a veľtrhov.“

Čo môžete zo svojej pozície urobiť pre to, aby výstavnícka sezóna, ktorá je v plnom prúde, nebola negatívne poznamenaná pomerne častými výmenami na poste riaditeľa Agrokomplexu - Výstavníctvo?

„Hodlám pokračovať už v rozbehnutých dobrých projektoch a určite nebudem bezhlavo likvidovať všetko to, čo zostalo po predchádzajúcom vedení. Rozvaha je v tomto prípade na prvom mieste.“

Čo považujete za najväčší súčasný problém podniku, ktorý dočasne riadite?

„Je to predovšetkým narušenie medziľudských vzťahov.“

Na post riaditeľa Agrokomplexu – Výstavníctvo ste takpovediac prešli z postu riaditeľa Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s výstavníckou branžou?

„Musím upresniť, že riaditeľom Slovenského poľnohospodárskeho múzea som bol len rok. Predtým som však 17 rokov pracoval ako vedúci výstavného areálu, a na základe tejto skutočnosti ako i na základe mojich viacročných skúseností si myslím, že k výstavníctvu mám veľmi blízko.“ Spoľahnete sa pri riadení Agrokomplexu - Výstavníctva len na vlastné schopnosti, skúsenosti a sily, alebo hodláte využiť aj rady a poznatky odborníkov, ktorí v tejto branži pôsobili či pôsobia? „Vždy sa snažím veľa počúvať ľudí, a aj tentoraz si určite dám poradiť. A dokážem si priznať aj vlastné chyby.“

Najbližšou veľkou výstavníckou akciou na vašom výstavisku bude strojársky veľtrh, ale pozornosť poľnohospodárskej verejnosti sa už bude pomaly upierať aj na tradičnú výstavu Agrokomplex. Čo môžete spolu s vašimi spolupracovníkmi urobiť pre to, aby toto podujatie, ktoré v ostatných rokoch zaznamenalo klesajúcu krivku, nabralo nový dych, a aby sa aspoň čiastočne vrátilo tam, kam v minulosti úrovňou patrilo?

„Výstava Agrokomplex tvorila základný kameň našej existencie. Práve Agrokomplex bol v minulosti stimulom rozvoja výstavného areálu a rozvoja ďalších veľtrhov a výstav v Nitre. Koncepčne sa však vyvíjal tak, ako sa vyvíjali zákaznícke skupiny, ktoré sa na ňom každoročne, vždy v auguste, prezentujú. Napriek tomu, že v posledných rokoch išlo o podujatie, zamerané viac na laikov, my by sme chceli zachovať aj záujem odborníkov, ktorých podiel klesol pod 20 percent. Ak však vezmeme do úvahy skutočnosť, že celkový počet návštevníkov presahuje 60 000 osôb, potom v absolútnych číslach aj odborníci tvoria nie malý kontingent návštevníkov. Preto sme pre návštevníkov z radov odborníkov vytvorili kongresovú halu i 2 menšie kongresové sály, aby tam mohol prebiehať kvalitný sprievodný program, a aby sme tak zvýšili aj odbornú úroveň výstavy Agrokomplex. Nuž a pravidelne a vytrvalo oslovujeme aj odborné asociácie i profesijné a záujmové zväzy, aby sa ich členovia so svojimi produktmi zúčastnili na tohtoročnej výstave Agrokomplex.“

Výstava Agrokomplex si aj napriek viacerým problémom stále udržuje pomerne sľubný záujem zo strany verejnosti, čo dokazujú aj údaje o jej návštevnosti. Ako by sa podľa vášho názoru dala pozdvihnúť jej úroveň, a najmä väčšia účasť vystavovateľov na tomto podujatí?

„Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo viac rozvinúť témy, súvisiace s rozvojom vidieka, regiónov, a témy blízke bio- a eko- poľnohospodárstvu i obnoviteľným zdrojom energie, či pripraviť nové zaujímavé akcie priamo pre roľníkov, poľnohospodárov. To by určite prispelo k pozdvihnutiu výstavy Agrokomplex.“

Pripravil: BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 16/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down