23.07.2016 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubileum pôdoznalcov v Banskej Bystrici

V júni 2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1. 1. 2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí, organizovanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS).

BANSKÁ BYSTRICA. V úvodnom príhovore vystúpila riaditeľka NPPC - VÚPOP a predsedkyňa SPS doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., pričom zhodnotila doterajšie vedecko-výskumné pôsobenie RP VÚPOP v Banskej Bystrici za 50 rokov od jeho založenia. Následne vystúpil riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici Ing. Milan Turóci, pričom zhodnotil doterajšiu ako aj súčasnú odbornú a vedecko-výskumnú spoluprácu medzi oboma pracoviskami.

RP VÚPOP sa od svojho vzniku v roku 1966 pod vedením Ing. Kolomana Klobušického, CSc., a Ing. Vladimíra Linkeša, CSc., (ako metodického inštruktora) metodicky a realizačne spolupodieľalo na vykonávaní komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd a následnej bonitácie pôd. Výrazne prispelo k položeniu základov informačného systému o pôde, z ktorého ústav profituje aj v súčasnosti.

Pracovisko od roku 1993 koordinuje a pod vedením prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc., permanentne zabezpečuje realizáciu komplexného monitoringu pôd Slovenskej republiky, ktorý tvorí inovatívnu základňu pre analýzu vývoja pôd na Slovensku. Súčasne sa zaoberá aktuálnym stavom degradačných procesov v pôde (kontaminácia pôd, acidifikácia pôd, salinizácia a sodifikácia pôd, úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných makroživín - fosforu, draslíka a horčíka ako aj mikroživín – medi, zinku a mangánu, kompakcia a erózia pôd).

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down