27.09.2013 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kalkulačka pre výpočet dopadov modulácie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo pre žiadateľov kalkulačku pre výpočet dopadov modulácie na priame platby a prechodnú vnútroštátnu platbu na rok 2013. Kalkulačka výpočtu dopadov modulácie slúži ako orientačná pomôcka pre odhad celkového nároku na priame platby a prechodné vnútroštátne platby po modulácii.
Kalkulačka modulácie je iba orientačná a nezohľadňuje zníženia z dôvodov iných porušení (napr. nadhodnotenie deklarovaných plôch, nadhodnotenie deklarovaných zvierat, porušenie podmienok krížového plnenia, iné finančné zníženia – úprava priamych platieb v roku 2013).

V rámci platnej legislatívy Európskej únie pre rok 2013 sú priame platby na úrovni 100 % postupného zavádzania. Z uvedeného dôvodu priame platby financované zo zdrojov Európskej únie podliehajú modulácii. Na priame platby, ktorých celková výška presahuje sumu 300 000 EUR, sa uplatňuje modulácia vo výške 4 %. Okrem toho sa popri modulácii priamych platieb uplatňuje aj modulácia prechodných vnútroštátnych platieb.
Pri prechodných vnútroštátnych platbách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, sa modulácia vypočíta sčítaním priamych platieb (bez modulácie) a prechodných vnútroštátnych platieb, od ktorých sa odpočíta suma 5 000 EUR. Táto suma sa následne znižuje o sumu zodpovedajúcu 10 % z vypočítaného rozdielu. Následne sa suma znižuje o 4 percentuálne body, ktoré sa vypočítajú z celkovej výšky prechodných vnútroštátnych platieb, ale len ak celková suma všetkých priamych platieb je vyššia ako 300 000 EUR. Eventuálne sa suma znižuje o 4 percentuálne body, ak celková suma všetkých priamych platieb vrátane všetkých platieb v rámci prechodnej vnútroštátnej platby prekročí 300 000 EUR, ale zníženie sa uplatňuje len na tú časť celkovej sumy, ktorá presahuje 300 000 EUR a ktorá pozostáva z prechodnej vnútroštátnej platby. Záverečná suma prechodnej vnútroštátnej platby po modulácii vznikne odčítaním 10 a 4 percentuálnych bodov od prechodných vnútroštátnych platieb. Ak súčet celkových priamych platieb a celkových prechodných vnútroštátnych platieb nedosahuje 300 000 EUR, suma sa po odčítaní 5 000 EUR znižuje iba o sumu zodpovedajúcu 10 % vypočítaného rozdielu.
Návod na použitie kalkulačky nájdete na stránke MPaRV SR.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down