21.11.2022 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Kam kráčaš, ochrana rastlín?“

Pod týmto názvom sa v Nitre 11. a 12. októbra 2022 uskutočnil v poradí 9. ročník Rastlinolekárskych dní Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti formou medzinárodnej konferencie za účasti domácich a zahraničných odborníkov z Českej republiky, Holandska, Maďarska a Rakúska a zástupcov z Crop of Europe so sídlom v Bruseli. Hlavnými organizátormi a záštitu nad rastlinolekárskymi dňami prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou rastlinolekárskou spoločnosťou v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š. p., Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Agrárnou komorou Slovenska, Ústavom ekológie lesa SAV a Slovenskou asociáciou ochrany rastlín.

Hostí podujatia privítal a diskusie k zaujímavému na aktuálne témy nabitému programu zameranému na ochranu rastlín viedol Ing. Marián Čeleš, člen Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti.

Konferenciu oficiálne otvoril Ing. Jozef Kotleba, predseda Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, ktorý zvlášť menovite privítal Ing. Martina Kováča, štátneho tajomníka MPRV SR, Ing. Vladimíra Řeháka, predsedu Českej rastlinolekárskej spoločnosti a Dr. Josefa Rosnera, predsedu Rakúskej rastlinolekárskej spoločnosti.

Ako J. Kotleba uviedol téma konferencie "Kam kráčaš ochrana rastlín" sa usiluje reagovať na aktuálne stratégie SPP - "Z farmy na stôl" a "Biodiverzita do roku 2030", ktoré v roku 2020 predložila Európska komisia členským štátom EÚ ako kľúčové dokumenty pre napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody. Obe stratégie predkladajú ambiciózne návrhy, ktoré sa dotýkajú znižovania používania prípravkov na ochranu rastlín a hnojív vrátane zvyšovania výmery ekologického poľnohospodárstva. Avšak ich uplatňovanie v praxi vyvoláva v poľnohospodároch množstvo otázok, čo si okrem iného bude vyžadovať adekvátnu finančnú podporu zo zdrojov SPP.

„Cieľom konferencie je predstaviť viaceré nové trendy, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe a jednoznačne prispievajú k znižovaniu spotreby prípravkov na ochranu rastlín. Sú to digitalizácia, senzorová technológia, využívanie robotov a dronov. Všetky tieto trendy majú prispieť k cielenej aplikácii prípravkov, k znižovaniu záťaže životného prostredia, k znižovaniu rezíduí v potravinách a k zníženiu negatívneho vplyvu na necieľové organizmy,“ uviedol J. Kotleba, podľa ktorého veľkou výzvou pre slovenských poľnohospodárov je ochrana pred bodovým znečistením vodných zdrojov, zber a recyklácia prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín a správne využívanie aplikačnej techniky vrátane jej kontroly. 

Dopad európskych stratégií – “Green deal“ a “Farm to Fork“ na slovenské poľnohospodárstvo

„V poľnohospodárstve a lesníctve musíme zmeniť určité postupy, aby sme dokázali zlepšiť štruktúru krajiny a pripraviť ju tak na extrémy počasia s cieľom lepšie manažovať prírodné zdroje,“ povedal v úvode svojej prednášky Ing. Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR. Základňu pre uvedené tvoria medzinárodné dohovory na úrovni OSN, napr. Parížsky klimatický dohovor z roku 2015 pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality s cieľom redukovať nárast globálnej teploty.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down