19.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Karanténne škodlivé organizmy EÚ

Karanténni škodcovia sú škodcovia, ktorí sa nevyskytujú na vymedzených územiach EÚ, majú potenciál na preniknutie, usídlenie a šírenie. Sú zaradení do zoznamu v Prílohe č. II. VN KOM EÚ 2019/2072. Prioritní škodcovia EÚ – Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1702 stanovuje zoznam dvadsiatich škodcov, ktorí majú pre územie Únie najzávažnejší hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv. O tom, ktoré druhy budú patriť do tejto skupiny, rozhodovala Komisia, ktorá vykonala posúdenie na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Okrem škodcov poľných a záhradníckych rastlín, dopĺňajú tento zoznam aj škodcovia lesných drevín.

Prieskumy sa na území Slovenska vykonávajú na tie druhy prioritných škodcov, pri ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých hostiteľské rastliny sú u nás pestované.

Prioritní karanténni živočíšni škodcovia

Kvetovka papriková Anthonomus eugenii syn. Anthonomus aeneotinctus

Larvy kvetovky paprikovej sa vyvíjajú iba v rastlinách z čeľade ľuľkovité (Solanaceae). Kladenie vajíčok prebieha na rastlinách rodu Capsicum a Solanum, zatiaľ čo žer dospelých jedincov sa rozširuje aj na iné druhy čeľade ľuľkovité, druhovo napríklad machovka (Physalis pubescens), rajčiak (Solanum lycopersicum), durman obyčajný (Datura stramonium), petúnka (Petunia parviflora) a tabak krídlatý (Nicotiana alata). Hlavným hostiteľom je paprika ročná (Capsicum annuum) a kríčkovitá (Capsicum frutescens) a niektoré voľne žijúce druhy Capsicum spp. Ostatné druhy čeľade ľuľkovité môžu byť tiež napadnuté, vrátane baklažánu (Solanum melongena) a mnoho divých druhov rodu Solanum spp. Škodí v tropických a subtropických klimatických podmienkach. V južnej Európe by mohol prežiť vonku a pravdepodobne by mohol byť škodcom v skleníkových kultúrach v chladnejších krajinách. Skorými príznakmi sú malé otvory v nezrelých plodoch a malé kruhové alebo oválne otvory (2-5 mm) na listoch. Tie sa môžu zameniť s poškodením od slimákov alebo húseníc. Čas potrebný pre vývoj z vajíčka po dospelca je pri teplote 26-28 °C asi 14 dní. Dospelce sa vyskytujú v každom mesiaci roka s výnimkou decembra a januára. Dospelce sa živia listami a kvetmi. Larvy sa živia semenami a pletivami v rastúcich plodoch Vajíčka sú hneď po nakladení biele, časom sa ich farba mení na žltú. Sú oválneho tvaru, dlhé 0,53 mm a široké 0,39 mm. Larvy sú bielej až sivej farby, so žltohnedou hlavou. Vývojová fáza pozostáva z troch instarov (vývojových fáz), pričom v každej má larva inú dĺžku. V prvom instare je larva dlhá približne milimeter, v druhom instare je o trochu dlhšia, má 1,9 mm a v treťom instare meria asi 3,3 mm. Dospelce sú oválneho tvaru s typickým mahagónovým až čiernym sfarbením. Chrobáky sú dlhé približne 2-3,5 mm. Telo chrobáka je silne klenuté, pričom má predĺženú hlavu, na ktorej sa nachádzajú tykadlá a dlhý nos, ktorý je typický pre tento rod. Hrudník a krovky sú väčšinou pokryté malými šupinami. Tykadlá sú dlhé a na konci výrazne rozšírené. Kvetovka papriková sa môže prirodzene šíriť len na obmedzené vzdialenosti, ale môže byť transportovaná na medzinárodnej úrovni v plodoch papriky, prípadne aj baklažánov. Dospelce môžu prežiť v chlade (2 až 5 °C) po dobu viac ako troch týždňov a môžu byť prepravované ako nedospelé štádiá v čerstvých plodoch.

Možnosti ochrany

Na sledovanie dospelcov možno použiť žlté lepové dosky. V štáte Texas (USA) je k dispozícii 8 až 15 rôznych insekticídnych prípravkov. Účinná látka oxamyl patrí k najúčinnejším v Portoriku. Zistilo sa, že najvhodnejším prahom pre ošetrenie insekticídom je 1- až 5-percentné poškodenie púčikov. Regulácia je zložitá a vyžaduje si presnú znalosť časov a hraníc vývoja pre maximálnu účinnosť, pretože insekticídy sú zamerané iba na dospelcov. Existujú rozdiely v citlivosti odrôd, ktoré vyplývajú hlavne z termínu dozrievania ovocia. V Kanade sa úspešná eradikácia dosiahla vyčistením skleníkov od všetkých zvyškov plodín, postriekaním haseným vápnom a fumigáciou rôznymi prípravkami.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down