28.08.2014 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Keď dvaja hľadia na to isté

Výstava Agrokomplex každoročne prináša aj spontánne, vopred neplánované stretnutia, z ktorých sa potom rodia spontánne články. Jeden z nich vzišiel z nášho neplánovaného stretnutia s Ing. Ivanom Oravcom.

NITRA. „Práve idem z pavilónu A, kde sa konala diskusia o tom, čo prinieslo nášmu poľnohospodárstvu 10 rokov členstva Slovenska a Európskej únii,“ začal rozhovor tento ešte v nedávnej minulosti dlhoročný predseda SPPK a PD DEVIO Nové Sady, okres Nitra.

Aby sme boli - tak ako sa to na Roľnícke noviny aj patrí - aktuálni: v súčasnosti je Ing. Ivan Oravec podpredsedom Predstavenstva PD DEVIO Nové Sady a zároveň aj podpredsedom nitrianskej Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Tu však nepôjde o funkcie, lebo bez ohľadu na ne je Ing. Ivan Oravec človekom, ktorého srdce bije na správnom mieste - a hlavne bije v prospech slovenského poľnohospodára a v prospech slovenského poľnohospodárstva .     

Prišli, aj keď ich nepozvali

„Na spomenutej diskusii ma prekvapilo, že priamo do diskusie neboli pozvaní zástupcovi SPPK alebo inej agrárnej samosprávnej organizácie,“ uviedol Ing. I. Oravec. „Na časti stretnutia sa potom okrem mňa zúčastnil aj predseda SPPK Milan Semančík, ktorý aj zaujal oveľa realistickejšie stanovisko k predmetnej téme než sa dovtedy prezentovala spoza predsedníckeho stola.“

Agentúrnu správu z tohto stretnutia prinášame na 4. strane tohto vydania Roľníckych novín.  Iba pre poriadok pripomenieme, že hlavné slovo v nej dostali štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Magdaléna Lacko – Bartošová a pán Dušan Chrenek, ktorý je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Predovšetkým na základe vyjadrení vyššie  spomenutých osobností potom vyšiel aj záver spomenutej agentúrnej správy. Priamo v jej  titulku sa konštatovalo, že  (citujeme): „Napriek problémom hodnotia poľnohospodári vstup SR do EÚ pozitívne“.

Tak sa teda pozrime na to, ako uplynulých desať rokov hodnotia naozaj poľnohospodári. A preto dajme slovo Ing. Ivanovi Oravcovi.

„Do diskusie som vstúpil s tým, že ja nemám otázku, ale chcem predniesť môj postreh, moju úvahu,“ hovorí Ing. I. Oravec. „Zamyslel som sa nad tým, že podnik, v ktorom pôsobím, pred desiatimi rokmi dodával ozimnú repku do Palmy - Tumys. Lenže  Palma - Tumys dnes už neexistuje... PD DEVIO pred desiatimi rokmi dodávalo jatočné zvieratá do spracovateľského závodu v Zbrojníkoch. Ale ani tento podnik už neexistuje. Do tretice: družstvo z Nových Sadov pred desiatimi rokmi dodávalo cukrovú repu do cukrovaru v Dunajskej Strede. Ale ani tento cukrovar už neexistuje...“     

Záporný výsledok

A dlhoročný predseda SPPK pridal aj ďalšie postrehy. Pripomenul, že aj v uplynulom roku bol celkový výsledok gazdovania poľnohospodárskej prvovýroby v SR záporný. V dôsledku toho stúpa zadlženosť podnikov. A úmerne s tým rastú úvery, ktoré si tieto podniky musia brať v komerčných bankách.

Aj v minulom roku sme v zahraničnoobchodnej výmene s agropotravinárskymi komoditami dosiahli záporné saldo. Tentoraz je vyčíslené sumou 633 miliónov eur.

A priemerná mzda v poľnohospodárstve i v potravinárstve naďalej zaostáva za celoštátnym priemerom, vypočítaným z priemerných miezd, dosahovaných v ostatných sektoroch ekonomiky.

„Aj naďalej sa nám znižujú stavy hovädzieho dobytka. Už chováme len 145-tisíc dojníc, len 622-tisíc ošípaných a iba 41-tisíc prasníc,“ sumarizuje Ing. I. Oravec. „Ak sa teda pozerám na uplynulých desať rokov, potom sme zo strany EÚ boli svedkami predovšetkým podpory „ničnerobenia“, prípadne podpory malej produkcie.“

Samozrejme, nikto nemôže popierať holú skutočnosť, že v uplynulom, pre SR prvom, programovacom období, teda v rokoch 2007 až 2013 boli do slovenského agrárneho odvetvia z rozpočtu Európskej únie doslova „naliate“ či „napumpované“ naozaj veľké finančné prostriedky.

A inak to nebude ani v aktuálnom programovacom období. Ako odznelo na spomenutej besede, v rokoch 2014 až 2020 pôjde z európskych zdrojov na podporu slovenského poľnohospodárstva a na rozvoj vidieka 4,6 miliardy eur, pričom 3 miliardy z tejto sumy sú určené na priame platby.

Tieto čísla naozaj nepustia. Otázkou však zostáva, ako a na čo boli, respektíve načo a ako budú v aktuálnom programovacom období využité. Aký bude efekt z takto vynaložených peňazí? Lebo podpory „ničnerobenia“ už bolo viac ako dosť...

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down