01.06.2022 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Keď sa klasy krásne zavlnia na vašom poli

Pestovatelia považujú ozimný jačmeň mnohokrát za doplnkovú plodinu. Postupom času a zavedením technológií aj do tejto obilniny sa dnes približujeme k výnosnosti západu. Vplyvom vysokej ceny komodity sa pestovanie ozimného jačmeňa môže stať ekonomicky veľmi zaujímavé.

Predtým bolo bežné, že zžitie pestovateľa s danou odrodou prebiehalo po mnoho rokov, niekedy aj desaťročia. Vtedy môže pestovateľ plne využiť benefity, ktoré mu daná odroda ponúka pre konkrétnu lokalitu a postrážiť si prípadné riziká, pretože danú odrodu pozná. Dnes sa proces obnovy odrôd vplyvom snahy priniesť odrodu s novými znakmi na trh výrazne urýchlil.

Hyvido, značka hybridného ozimného jačmeňa od spoločnosti Syngenta, sa stala takmer všeobecným synonymom pre hybridný ozimný jačmeň nielen na našom trhu. Spoločnosť Syngenta je od roku 2013 priekopníkom v šľachtení hybridného ozimného jačmeňa. Šľachtenie poľných plodín staviame na troch základných pilieroch. Sú nimi výnos, stabilita a inovácia. Nie inak je tomu aj v prípade hybridného jačmeňa. Od roku 2013 sme na trh priniesli už 3 generácie týchto odrôd. Tie si však nesú vždy znaky z predchádzajúcej generácie. Dlhodobo preukazujeme, že zástupcovia značky Hyvido stabilne prekonávajú výnosy konkurenčných líniových odrôd v priemere o 10 %. Ide o priemer za celú republiku. Každé stanovište je však špecifické a žiada si svoju odrodu. Preto aj voľba odrody z rodiny Hyvido by mala prebiehať starostlivo.

Pre sezónu 2022 si Vám dovoľujeme hrdo ponúknuť portfólio, ktoré svojim rozsahom pokrýva odrody jačmeňa od plne klasového typu, až po plne kompenzačné typy tak, aby sme pokryli rôznorodé pestovateľské podmienky pre ozimný jačmeň na celom území Slovenska.

Hyvido SY Baracooda

Mimoriadne veľké klasy

Pestovatelia oceňujú u hybridného jačmeňa Hyvido predovšetkým vysokú odnožovaciu schopnosť. So svojimi skúsenosťami sa s nami podelil napríklad agronóm Ing. Radek Šágr zo spoločnosti Czernin Dymokury s. r. o., ČR: „Pri hybridnej odrode jačmeňa oceňujem predovšetkým vysokú odnožovaciu schopnosť, ktorá sa nám prejavuje vo výške resp. stabilite výnosu. V sezóne 2021/2022 pestujeme odrodu SY Baracooda.“

SY Baracooda je zástupcom klasového typu hybridného jačmeňa. Patrí medzi stredne skoré odrody. Odnožovacia schopnosť oproti líniovým odrodám je tak výrazne vyššia. Je to hybrid, ktorý spĺňa všetky parametre uvedené pri klasových hybridoch. Vyniká mimoriadne veľkými klasmi, vysokou objemovou hmotnosťou, vysokou HTZ a okrem iného aj veľmi dobrou reakciou na intenzifikáciu pestovania. Je preto primárne určený pre skúsených pestovateľov ozimného jačmeňa. Má stredne dobrú odolnosť proti poliehaniu a pri jeho pestovaní odporúčame dodržanie regulácie porastu. Hybrid SY Baracooda zvláda všetky pôdno-klimatické podmienky určené na pestovanie ozimného jačmeňa. Avšak prvotné určenie tohto hybridu je hlavne na najúrodnejšie pôdy s vysokou intenzitou. Z pohľadu skúseností a dostupných údajov, ktoré máme k dispozícii, je SY Baracooda najvhodnejším hybridom do suchších lokalít, prípadne do oblastí s nedostatkom zrážok v priebehu roka. Aj v takýchto lokalitách dokáže naplno využiť poslednú zrážkovú vodu, ktorá často prichádza koncom mája a transformovať ju do úrody v podobe výrazného naliatia zrna. Potvrdila nám to aj v minulom roku, kde aj na viacerých suchších lokalitách poskytla úrodu prevyšujúcu 8,8 t/ha.

Ktorá lokalita je pre vybranú odrodu najvhodnejšia?

Poznanie správneho typu hybridu je dôležité pre správne založenie porastu – teda nastavenie optimálneho počtu rastlín na m2. Tento parameter je samozrejme naďalej ovplyvnený termínom sejby, lokalitou, predplodinou a inými.

S príchodom nových hybridov do nášho portfólia je pred ich samotným uvedením na trh potrebné testovanie vhodnosti pre škálu podmienok, ktoré v republike máme. Z tohto dôvodu už niekoľko rokov zakladáme pokusy s rôznymi termínmi sejby a výsevkami. Naše pokusné miesta sú rozdelené na viac a menej úrodné, vyššie a nižšie položené, teplejšie a chladnejšie a tiež suchšie a vlhšie, aby sme mohli simulovať čo najširšie spektrum pestovateľských podmienok. Na ich základe vám vieme odporučiť vhodnosť konkrétneho hybridu tak, aby sme využili jeho potenciál v kombinácii s daným prostredím.

Sejba, kedy a aký výsevok?

Načasovanie sejby je závislé od samotnej predplodiny a následnej prípravy pôdy. Najvhodnejšími predplodinami sú skoro zbierané plodiny ako je repka ozimná (jarná), prípadne obilniny, ktoré poskytujú dostatočný časový priestor na následné založenie porastu ozimného jačmeňa Hyvido. V tomto prípade je postačujúce zakladať Hyvido pri najnižších odporúčaných výsevkoch – pri klasových typoch 1,6-1,9 MKS/ha, pri kompenzačných stačí 1,6-1,8 MKS/ha. Rastlina má tak dostatok času na vytvorenie silných odnoží a zapojenie porastu. Táto skutočnosť sa nám potvrdzuje aj v našich pokusoch, kde Hyvido siate v skoršom, prípadne optimálnom agrotechnickom termíne prináša vyššiu úrodu. Tu je zaujímavá aj ekonomika, kde vlastne z mála získame viac. Dôležitým aspektom pri skorej sejbe je však dôsledná ochrana, predovšetkým insekticídna, kvôli možnému napadnutiu vírusom žltej zakrpatenosti jačmeňa prenášaného voškami, či iným hmyzom.

Vďaka vysokej vitalite Hyvida je možná aj sejba v neskoršom agrotechnickom termíne, ak ho pestujete po neskôr zbieraných predplodinách, akými je slnečnica, silážna kukurica, skoré hybridy zrnovej kukurice, prípadne ak vám poveternostné podmienky neumožnili výsev v skoršom termíne. V tomto prípade je potrebné sa riadiť odporúčaniami a postupne zvýšiť výsevok v závislosti od hybridu. Skúsený agronóm však každodenne sleduje predpoveď počasia a riadi sa vlastným inštinktom, takže v mnohých prípadoch ani pri neskorých termínoch sejby nie je potrebné použiť najvyššie odporúčané hodnoty výsevku. Toto potvrdzujú slová viacerých pestovateľov, ktorí majú skúsenosti s Hyvidom už niekoľko rokov a tvrdia, že ani pri neskorej sejbe nie je potrebné použiť najvyššie výsevky na to, aby Hyvido prinieslo očakávanú úrodu.

Oskenujte priložený QR kód. So svojimi skúsenosťami sa vo videu podelil Ing. Ján Hanák z podniku ZD Trstenice.

Hyvido SY Galileoo

Úroda, flexibilita, zimuvzdornosť

Medzi ďalší hybrid z nášho portfólia hybridných ozimných jačmeňov patrí stredne skoré SY Galileoo. Spokojným pestovateľom je napríklad Josef Tobolka, agronóm z podniku ZD Police, ČR: „Opäť sme sa rozhodli pestovať hybridný jačmeň SY Galileoo, a to najmä na základe opakovane vysokých úrod - 8,7 t/ha v roku 2021“.

SY Galileoo patrí do kategórie kompenzačného typu hybridu, ale v porovnaní s hybridmi SY Dakoota či SY Toreroo je o niečo viac posunutý ku klasovým hybridom. Môžeme povedať, že SY Galileoo predstavuje akýsi pomyselný prechod medzi plne klasovým a plne kompenzačným typom hybridu. Práve kombinácia veľmi dobrej odnožovacej schopnosti a mohutných klasov umožňuje hybridu SY Galileoo vysokú úrodovú stabilitu naprieč rôznymi pôdno-klimatickými podmienkami. To znamená, že sa jedná o flexibilný hybrid so stabilnými úrodami. SY Galileoo má vysokú odolnosť proti hnedej škvrnitosti jačmeňa a hrdziam, a dobrú odolnosť proti ostatným chorobám. Z hľadiska odolnosti proti vymŕzaniu patrí k najodolnejším odrodám v našom portfóliu.

Hyvido SY Dakoota

Výkonný za sucha

So stabilitou výnosu kompenzačných typov jačmeňa je spokojný pán Ján Šmíd – agronóm z podniku Prví zemědělská, a. s. Tuněchody, ČR: „Pri hybridnej odrode jačmeňa oceňujem predovšetkým vysokú odnožovaciu schopnosť, ktorá sa nám prejavuje v stabilite výnosu už tretí rok. Prvým rokom skúšame novinku SY Dakoota, volil som ju z dôvodu odolnosti voči suchu, je zasiata na veľmi nehomogénnom pozemku. Po zime vyzerá veľmi nádejne.“

Hybrid SY Dakoota je kompenzačným typom hybridu novej generácie s vynikajúcou odnožovacou schopnosťou. Táto vlastnosť spolu s rýchlym počiatočným rastom umožňuje jeho sejbu aj v neskorších agrotechnických termínoch. Na základe našich výsledkov môžeme povedať, že je to hybrid, ktorý svoj vysoký úrodový potenciál potvrdzuje vo všetkých pestovateľských podmienkach vrátane suchších lokalít s pôdami piesočnatého typu. V tomto smere má výhodu v porovnaní s hybridom SY Toreroo, ktorý vyžaduje viac zrážok v priebehu roka kvôli udržaniu všetkých odnoží. SY Dakoota tak dopĺňa portfólio, ktoré svojim rozsahom od plne klasových typov až po plne kompenzačné typy plne pokrýva pestovateľské podmienky pre ozimný jačmeň. Nadväzuje na svojho predchodcu, hybrid SY Toreroo, ktorého vlastnosti si nesie, vrátane vynikajúceho zdravotného stavu. Hybrid SY Dakoota dosahuje vysoké úrody aj vo fungicídne neošetrenom variante. Má veľmi dobrú odolnosť proti hnedej škvrnitosti jačmeňa a tiež proti hrdziam. Dobre reaguje na navýšenie intenzity, má veľmi vysokú schopnosť regenerácie a benefitom je tiež vysoká HTZ.

Ako dosiahnuť najvyššie úrody?

Pre dosiahnutie čo najvyššej úrody odporúčame, aby ste sa riadili technológiou šitou priamo na mieru Hyvida označenú ako Hybrid Optimized System. Tak ako v minulom roku, aj v tomto roku bude Hyvido ošetrené trojzložkovým fungicídnym moridlom v podobe prípravku Vibrance Star. Môžete tak čerpať zo všetkých benefitov, ktoré toto moridlo prináša. Medzi ne patrí kompletná fungicídna ochrana zakladaného porastu a morforegulačná podpora rýchleho vývoja koreňovej sústavy vďaka účinnej látke sedaxane.

Viac o našich hybridoch ozimného jačmeňa Hyvido dozviete na našej webovej stránke  www.syngenta.sk alebo od našich obchodných zástupcov, ktorí vám s výberom správneho hybridu radi pomôžu.

Porovnanie habitu líniovej odrody s hybridom odroda SY Baracooda, lokalita Veľký Meder, 2. 5. 2022

Odnožovací potenciál a koreňový systém sú veľkou devízou hybridních odrôd ozimného jačmeňa Hyvido

Ing. Ladislav Režo, PhD.

Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down